Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Męcząca (wymuszona i niewygodna) pozycja ciała lub pozycja sprawiająca ból to jeden z najczęstszych czynników, który niekorzystnie wpływa na zdrowie fizyczne pracowników., zwłaszcza w branży transportowej i gospodarce magazynowej.

W 2020 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej przeprowadzono badanie „Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą”. Na podstawie danych z II kwartału ub. roku Urząd Statystyczny w Gdańsku zrealizował badanie modułowe przy badaniu podstawowym BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności).

Na ich podstawie uzyskano wiedzę  o skali występowania w miejscu pracy czynników, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie pracujących.

Czynniki w miejscu pracy, które niekorzystnie wpływają na zdrowie fizyczne

10,7 mln osób wskazało na występowanie w miejscu pracy czynników, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne. Jest to wzrost o 7,0 p.proc. w porównaniu z wynikami badania realizowanego w 2013 r.

Najczęstsze czynniki:

  • męcząca (wymuszona, niewygodna) pozycja ciała lub pozycja sprawiająca ból – 19,3% pracujących,
  • wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem ciężkich ładunków – 11,3%,
  • czynności wymagające dużej koncentracji wzroku – 8,5%,
  • powtarzalne ruchy dłoni lub ramion – 8%.

Z badania wynika, że to mężczyźni byli częściej narażeni na te niedogodności – 70,0% pracujących mężczyzn wskazywało występowanie w miejscu pracy przynajmniej jednego czynnika niekorzystnego dla zdrowia.

Natomiast kobiety częściej narażone były na powtarzalne ruchy dłoni lub ramion (25,5% kobiet i 23,6% mężczyzn) oraz czynności wymagające dużej koncentracji wzroku (21,3% kobiet i 19,7% mężczyzn).

Najwięcej pracujących, którzy wskazali występowanie w miejscu pracy przynajmniej jednego czynnika niekorzystnego, odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (81,9% pracujących), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (80,4%) oraz budownictwo (78,8%).

Czynniki w miejscu pracy, które niekorzystnie wpływają na dobrostan psychiczny

7,3 mln pracujących wskazało występowanie w miejscu pracy czynników, które mogą mieć niekorzystny wpływ na dobrostan psychiczny, w tym 66,5% wskazało więcej niż jeden niekorzystny czynnik.

W porównaniu z edycją badania realizowanego w 2013 r. odnotowano wzrost udziału pracujących narażonych na tego typu czynniki o 4,7 p.proc.

Najczęściej występującym czynnikiem niekorzystnym, wskazanym przez 24,2% pracujących, była duża presja czasu lub nadmierne obciążenie ilością pracy (dla 18,9% pracujących był to główny czynnik niekorzystny dla dobrostanu psychicznego).

Drugim czynnikiem oddziałującym niekorzystnie, wskazanym przez 20,9% pracujących, był kontakt z trudnymi klientami, pacjentami, uczniami itp. (dla 14,2% pracujących był to główny czynnik niekorzystny).

Na czynniki niekorzystne dla dobrostanu psychicznego częściej narażone były kobiety – 48,4%. Mężczyźni z kolei częściej wskazywali dużą presję czasu lub nadmierne obciążenie ilością pracy (24,4% mężczyzn i 23,8% kobiet) oraz przemoc lub zagrożenie przemocą (odpowiednio 1,2% i 0,8%).

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku

edukacja bhp

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA