Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Między depresją a niepełnosprawnością występuje pewna synchronizacja – jeżeli jeden czynnik ulegnie pogłębieniu lub redukcji – drugi również. Osoby z niepełnosprawnością są trzy razy częściej narażone na ryzyko zachorowania na tę chorobę niż ludzie pełnosprawni. A ze względu na swoje ograniczenia oraz mniejsze możliwości radzenia sobie z codziennymi zadaniami czują się wykluczone.

Warto wiedzieć, że pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną z depresją może liczyć na różnego rodzaju korzyści o charakterze finansowym oraz pozafinansowym.

 1. Obniżenie wpłaty obowiązkowej na PFRON

Jeżeli pracodawca zatrudni osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, w tym cierpiącymi na  przewlekłe choroby psychiczne, a depresja na ogół się do nich zalicza – może zaoszczędzić.

W tym zwrot kosztów:

 • przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wyposażenia stanowiska pracy, który obejmuje zakup narzędzi pracy i elementów (np.: biuro, krzesło),
 • zatrudnienia i szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,

Ponadto pracodawca może otrzymać refundację kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

 1. Dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych

Od 1 kwietnia 2020 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wynosi:

 • 1 950 zł – na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,
 • 1 200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Dla osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się powyższe kwoty o:

 • 1 200 zł – znaczny stopień niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3150 zł),
 • 900 zł – umiarkowany stopień niepełnosprawności (w sumie – 2100 zł),
 • 600 zł – lekki stopień niepełnosprawności (w sumie – 1050 zł).

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne z depresją zyskuje też znacznie więcej – pozytywny wizerunek firmy. Jest postrzegany przez klientów i otoczenie jako pracodawca kierujący się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Źródło: CIOP-PIB


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA