SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia szczepień ochronnych tym pracownikom, którzy wykonują swoje obowiązki w warunkach zagrożenia wystąpieniem niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Z komunikatu opublikowanego przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że opóźnianie i uchylanie się od szczepień jest jednym z 10 największych zagrożeń dla zdrowia człowieka na świecie. Z kolei GIS zauważa, że w ostatnich latach obserwowany jest znaczny wzrost zachorowań na choroby zakaźne, w szczególności na odrę, a także znaczny spadek poziomu wyszczepialności.

W związku z powyższym GIS przypomina, że w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca ma obowiązek stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe,  ograniczających stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 2221 Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Zgodnie z art. 226 i 227 Kp. pracodawca ma obowiązek:

  • dokonania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, czyli prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą;
  • stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności w postaci szczepień.

Ponadto, GIS  podkreśla, że szczepienia są jednym z najbardziej efektywnych sposobów przeciwdziałania chorobom a ich stosowanie w przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym nie może być zastąpione innymi środkami ochrony.

Źródło: https://gis.gov.pl/

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zapisz się na nasz newsletter!