Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zgodnie z Kodeksem pracy za pracownika młodocianego uważa się osobę powyżej 15 roku życia, która nie ukończyła 18 lat. Jednak nie wszystkie prace mogą być wykonywane przez młodocianych a przed zatrudnieniem muszą być spełnione określone warunki. Dowiedz się do kiedy i do jakich prac możesz zatrudnić młodocianych?

Do zatrudnienia pracownika młodocianego może dojść jedynie, jeżeli dana osoba ukończyła co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz posiada zaświadczenia lekarskie stwierdzające, że wykonywana praca nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. Prawo zasadniczo nie dopuszcza zatrudniania osób poniżej 15 roku życia. Od tej zasady istnieje kilka wyjątków, ale jedynie jeżeli wykonywana praca ma charakter przyuczenia do zawodu.

Prace dozwolone i zabronione

Co do zasady pracownika młodocianego można zatrudnić tylko do prac lekkich. Jeżeli pracownik młodociany nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych to można go zatrudnić jedynie na zasadach przyuczenia do zawodu. Za prace lekkie uważa się takie, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia oraz rozwoju psychicznego, ponadto nie utrudniają młodocianemu wypełnienia obowiązku szkolnego. W przepisach prawa pracy nie podają żadnego wykaz prac lekkich. Podstawę stanowi opinia lekarza oraz decyzja pracodawcy.

Pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych jest zobowiązany do zamieszczenia w regulaminie pracy wykazu prac wzbronionych i dozwolonych takim pracownikom. Wykaz ten musi być zatwierdzony przez stosownego inspektora pracy. Przed przystąpieniem do pracy pracownik młodociany powinien z nim zapoznany a sam wykaz musi być wywieszony w zakładzie pracy. Bezwzględnie zabronione jest wykonywanie prac zawartych w Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Ochrona zdrowia

Jak już wspomniano przed przystąpieniem do pracy młodociany musi bezwzględnie uzyskać orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych, powinien on również przechodzić badania okresowe w terminach wyznaczonych przez lekarza. W przypadku stwierdzenia przez lekarza zaistnienia szkodliwości zdrowotnej młodociany powinien niezwłocznie być odsunięty od wykonywania danej pracy.

Czas pracy

  • Młodociany nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę (młodociany do 16. roku życia – 6 godzin).
  • Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.
  • Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny na dobę, musisz wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy.
  • Nie można zatrudniać młodocianego w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00, a w szczególnych przypadkach – zwłaszcza młodocianego, który nie ukończył 15 lat – pora nocna przypada pomiędzy godzinami 20:00 a 6:00).
  • Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.
  • Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Źródło:
https://kadry.infor.pl/
https://www.biznes.gov.pl/

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania:
tel. 22 517 88 23 lub tel. 22 517 88 48
mail kadryplace@seka.pl

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline