SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pracodawcy coraz częściej zatrudniają pracowników z Ukrainy. Zgodnie z polskim prawem przed dopuszczeniem pracownika do pracy muszą zapewnić mu przeszkolenie z zakresu bhp. W jakim języku powinno się prowadzić szkolenia bhp dla obcokrajowców?

Zgodnie z art. 2373 §2 k.p.Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę”.

Ponadto, zgodnie z art. 2373 § 1 k.p.Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Przepisy jednak nie regulują w jakim języku mają zostać przeprowadzone szkolenia bhp, a także egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę. Należy też pamiętać, że zgodnie z art. 207 § 1 k.p. to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy, dlatego w jego interesie jest, by szkolenie zostało przeprowadzone w sposób całkowicie zrozumiały dla pracownika.

W tym celu powinno się przetłumaczyć materiały na ukraiński (lub inny) i/lub zapewnić tłumaczenie. Od osoby tłumaczącej wymagać się powinno znajomości branży i tematyki.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej