Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Opublikowany 23 listopada 2020r raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pt. „Jakość powietrza w Europie – 2020” zawiera analizę zanieczyszczenia powietrza na naszym kontynencie w 2018 r, a także tego, jak zmieniały się stężenia głównych zanieczyszczeń powietrza w latach 2009-2018. Wnioski dotyczące Polski są niepokojące.

Jakość powietrza w Europie

Jak wynika ze sprawozdania EEA, polityka unijna, krajowa i lokalna oraz redukcja emisji w kluczowych sektorach poprawiły jakość powietrza w skali Europy. Od 2000 r. emisje głównych substancji zanieczyszczających powietrze z transportu, w tym dwutlenku azotu (NO₂), znacznie spadły pomimo rosnącego zapotrzebowania na mobilność i związanego z tym wzrostu emisji gazów cieplarnianych w tym sektorze. Odnotowano również znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z produkcji energii, natomiast postępy w ograniczaniu emisji z budynków i rolnictwa są powolne. Nie pozostał to bez wpływu na liczbę przedwczesnych zgonów na Starym Kontynencie powodowanych zanieczyszczeniem powietrza.Z powodu zanieczyszczenia pyłem drobnym w roku 2018 zmarło ok 60000 osób mniej niż w roku 2009. Jak alarmuje Europejskiej Agencji Środowiska w Polsce nie odnotowuje się podobnych tendencji.

Wpływ jakości powietrza w Polsce na liczę zgonów

W Polsce liczba zgonów powodowanych smogiem zwiększa się. Mało tego nasz kraj zajmuje niechlubne, wysokie miejsce wśród krajów o najwyższym poziomie zanieczyszczenia powietrza.

Z analizy wynika że w roku 2018 w Polsce zmarło:

  • z powodu PM 2,5 – 46 300 osób (o 3200 osób więcej niż w 2016 r.),
  • z powodu NO₂ – 1900 osób (o 400 osób więcej niż w 2016 r.),
  • z powodu O₃ – 1500 osób (o 400 osób więcej niż w 2016 r.).

2018 r. sześć państw członkowskich przekroczyło unijną roczną wartość dopuszczalną dla drobnego pyłu zawieszonego PM2,5, tj.
25 μg/m3:

  • Bułgaria,
  • Chorwacja,
  • Czechy,
  • Polska,
  • Rumunia,
  • Włochy.

Nie jest wielką pociechą fakt, że na 70% terytorium Unii Europejskie jest przekroczona bardziej wyśrubowana norma WHO (10 μg/m3). Tyko w Estonii, Finlandii i Irlandii norma nie była przekroczona.

Powyższe dane są szczególnie niepokojące w perspektywie rysującego się kryzysu na rynku surowców energetycznych. Presja ekonomiczna może skłonić wielu konsumentów do zastosowania do ogrzewania niedozwolonych materiałów w znaczący sposób pogarszających jakość powietrza.

Źródło pulsmedycyny

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40