Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Jednym z głównych zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotychczas kwestia zawiadamiania przedsiębiorcy o kontroli PIP była dyskusyjna. Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców. Projektowane przepisy mają zezwolić na przeprowadzenie kontroli PIP bez uprzedzenia.

W polskim prawie widać pewną sprzeczność w tym zakresie – z jednej strony inspektorzy PIP mogą przeprowadzać kontrole bez uprzedzenia, z drugiej jednak muszą wcześniej zawiadomić o tym fakcie przedsiębiorcę. Nie jest też jasne, kiedy taka kontrola może się odbyć. O każdej porze dnia i nocy czy 7 dni od doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli?

Stanowią o tym dwa przepisy.

  1. Art. 23 ustawy o PIP stanowi, że inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy.
  2. Z kolei zgodnie z art. 48 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców „organ zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, a kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli”.

Jak już zostało wspomniane – podstawowym celem działań PIP jest uzyskanie poprawy stanu przestrzegania prawa pracy w kontrolowanych zakładach. Dlatego też niezapowiedziane kontrole mają większą szansę na jego realizację.

Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA