Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Od początku funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy zdarzają się przypadki utrudniania czynności kontrolnych przez pracodawców. Zgodnie z Kp za uniemożliwienie prowadzenia wizytacji zakładu pracy na pracodawcę może zostać nałożona kara od 1 000 do 30 000 zł.

Podstawy działania PIP określa ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Reguluje ona w szczególności takie kwestie jak:

  • organizację urzędu,
  • jego zadania,
  • zakres działania organów PIP,
  • oraz postępowanie kontrolne.

Inspektor pracy na mocy przepisów ww. ustawy zyskuje szereg przywilejów, wśród których należy wymienić m.in. ten, że inspektorzy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kary za utrudnianie kontroli również w czasie epidemii

Utrudnianie czynności kontrolnych lub wręcz uniemożliwianie ich przeprowadzenia są kwalifikowane (w zależności od konkretnego przypadku) jako wykroczenie lub przestępstwo – ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Kodeks pracy jasno wskazuje, że „kto utrudnia działalność PIP, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań – popełnia wykroczenie zagrożone karą od 1000 do 30000 zł”.

Z kolei art. 225 Kodeksu karnego stanowi, że „kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia, lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”.

Od 26 stycznia 2021 roku postępowanie kontrolne prowadzone przez organy Państwowej Inspekcji Pracy może być przeprowadzone w sposób zdalny jedynie za zgodą przedsiębiorcy,  jako:

a) kontrole zdalne – tj. kontrole realizowane w całości za pośrednictwem operatora pocztowego lub środków komunikacji elektronicznej,

b) kontrole tzw. hybrydowe.

Kontroli utrudniać się nie opłaca

W województwie łódzkim pracodawca udaremnił inspektorowi pracy przeprowadzenie kontroli, bowiem ten nie okazał dokumentów umożliwiających ocenę zasadności skargi byłego pracownika, który podnosił m.in. fakt nie wypłacenia świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy.

Sąd Rejonowy uznał pracodawcę za winnego udaremnienia inspektorowi pracy przeprowadzenia czynności kontrolnych i nadzorczych oraz winnego złośliwego i uporczywego naruszania prawa pracownika w ten sposób, że nie uregulował należnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Sąd wymierzył oskarżonemu karę 250 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł. Zasądził też od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 250 zł tytułem opłaty oraz kwotę 90 zł tytułem zwrotu wydatków.

Źródło: portalbhp.pl, pip.gov.pl

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA