Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP PN-ISO 45001

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 45001:2018 oraz kluczowymi zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system ISO 45001 w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami normy ISO 45001, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją w obszarze BHP.

ADRESACI SZKOLENIA

Pracownicy służby bhp

KORZYŚCI

-nabycie wiedzy z zakresu zasad interpretacji wymagań normy PE-EN ISO 45001 na przykładzie dokumentacji
-poznanie i zrozumienie celów przeprowadzania auditów
-nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania i efektywnego przeprowadzania auditów zarządzania BHP w przedsiębiorstwie
-uzyskanie certyfikatu Audytora Wewnętrznego wg ISO 45001, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w zakresie certyfikacji systemów zarządzania

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Struktura i wymagania normy
-kontekst organizacji
-przywództwo i współudział pracowników
-planowanie
-wsparcie
-działanie operacyjne
-ocena efektów działania
-doskonalenie
2. Przeprowadzanie audytów
3. Dokumentowanie audytów