Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

CELE SZKOLENIA

Nabycie lub uzupełnienie niezbędnej wiedzy potrzebnej do przeprowadzania audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania
Szkolenie koncentruje się na zapoznaniu uczestników z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, z uwzględnieniem powiązań między nimi, oraz wpływu integracji różnych systemów na sposób przeprowadzania audytów

ADRESACI SZKOLENIA

audytorzy wewnętrzni, przedstawiciele kierownictwa, pełnomocnicy, menadżerowie, właściciele procesów, pracownicy działów jakości, oraz każda osoba, która chce nabyć lub utrwalić wiedzę

KORZYŚCI

Zdobycie kwalifikacji Audytora Wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, umożliwi Ci dołączenie do zespołu audytorskiego w Twojej organizacji, lub poszukiwanie zatrudnienia na stanowisku audytora wewnętrznego.

Pogłębienie Twojej wiedzy z zakresu wymagań trzech norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, ułatwi Ci zrozumienie i praktyczne wdrożenie wymagań przedstawionych w tych dokumentach, zwłaszcza w kontekście integracji systemów.

Rozwinięcie Twoich umiejętności audytorskich w zakresie sprawnego planowania audytów, przeprowadzania oceny zintegrowanych systemów zarządzania, oraz poprawnego dokumentowania obserwacji i wniosków audytowych.

Poszerzenie Twoich kwalifikacji w zakresie doskonalenia zintegrowanych systemów zarządzania dzięki ćwiczeniom obejmującym identyfikację niezgodności, wyszukiwanie ich przyczyn oraz przygotowywanie odpowiednich działań korekcyjnych i korygujących.

ZAKRES TEMATYCZNY

1.       Zasady audytowania, w tym wymagania normy ISO 19011

2.       Dokumentowanie audytów

3.       Kompetencje audytora wewnętrznego

4.       Wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

5.       Czym są dowody audytowe i jak je zbierać