SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Bezpieczne użytkowanie butli

CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do bezpiecznego użytkowania butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym.

ADRESACI SZKOLENIA

Kurs rekomendowany jest zwłaszcza dla osób, które:
– posiadają wykształcenie co najmniej podstawowe,
– mają ukończone 18 lat,
– nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu.

KORZYŚCI

  • nabycie wiedzy teoretycznej, zapewniającej bezpieczne użytkowanie butli w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym,
  • zdobycie wiadomości o zagrożeniach, sytuacjach potencjalnie wypadkowych i niebezpiecznych związanych z użytkowaniem wózków jezdniowych z instalacją gazową,
  • nabycie umiejętności praktycznych związanych z obsługą codzienną instalacji gazowych,
  • nabycie umiejętności wymiany butli w wózkach,
  • wiedzy i umiejętności związanych z postępowaniem w sytuacjach awaryjnych,

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Wymagania dotyczące warunków użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym wyposażonych w instalację gazową (oświetlenie, wentylacja, temperatura, stosowane narzędzia, środki ochrony indywidualnej).
2. Charakterystyka paliw gazowych stosowanych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym.
3. Wymagania dotyczące stanowiska do wymiany butli.
4. Rodzaje instalacji gazowych oraz butli.
5. Stosowane oznaczenia.
6. Terminy i warunki dopuszczenia do eksploatacji.
7. Kontrola szczelności instalacji gazowej.
8. Transport wewnątrzzakładowy butli na paliwa gazowe oraz zagrożenia występujące przy tych czynnościach.
9. Zagrożenia oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
10. BHP.
11. Część praktyczna szkolenia (obsługa codzienna związana z instalacją gazową, wymiana butli, kontrola szczelności, oznaczenia).