Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Bezpieczne użytkowanie butli

CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do bezpiecznego użytkowania butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym.

ADRESACI SZKOLENIA

Kurs rekomendowany jest zwłaszcza dla osób, które:
– posiadają wykształcenie co najmniej podstawowe,
– mają ukończone 18 lat,
– nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu.

KORZYŚCI

  • nabycie wiedzy teoretycznej, zapewniającej bezpieczne użytkowanie butli w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym,
  • zdobycie wiadomości o zagrożeniach, sytuacjach potencjalnie wypadkowych i niebezpiecznych związanych z użytkowaniem wózków jezdniowych z instalacją gazową,
  • nabycie umiejętności praktycznych związanych z obsługą codzienną instalacji gazowych,
  • nabycie umiejętności wymiany butli w wózkach,
  • wiedzy i umiejętności związanych z postępowaniem w sytuacjach awaryjnych,

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Wymagania dotyczące warunków użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym wyposażonych w instalację gazową (oświetlenie, wentylacja, temperatura, stosowane narzędzia, środki ochrony indywidualnej).
2. Charakterystyka paliw gazowych stosowanych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym.
3. Wymagania dotyczące stanowiska do wymiany butli.
4. Rodzaje instalacji gazowych oraz butli.
5. Stosowane oznaczenia.
6. Terminy i warunki dopuszczenia do eksploatacji.
7. Kontrola szczelności instalacji gazowej.
8. Transport wewnątrzzakładowy butli na paliwa gazowe oraz zagrożenia występujące przy tych czynnościach.
9. Zagrożenia oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
10. BHP.
11. Część praktyczna szkolenia (obsługa codzienna związana z instalacją gazową, wymiana butli, kontrola szczelności, oznaczenia).