Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

E-Learning | Przeciwdziałanie mobbingowi

CELE SZKOLENIA


Zapoznanie ze zjawiskiem mobbingu, jego przyczynami, przebiegiem i skutkami, oraz uświadomienie konsekwencji jego wystąpienia w zespole. Sposoby przeciwdziałania zjawisku i nauka jak reagować w odpowiedni sposób zarówno w sytuacji bycia świadkiem jak i ofiarą mobbingu.

ADRESACI SZKOLENIA


Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich pracowników.
Zgodnie z art. 94 (3) Kodeksu pracy, pracodawca nie tylko ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, ale również ponosi odpowiedzialność prawną wobec ofiary mobbingu. Warto wiedzieć, że zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego jeśli pracodawca wykaże przed sądem, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną pełną skuteczność, pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu mobbingu (wyrok SN z 2011-08-03, sygn. I PK 35/11 .) Zatem także z tego powodu istotne jest, aby każdy pracodawca wprowadził politykę antymobbingową i jednocześnie szkolił swoich pracowników w tym zakresie.

KORZYŚCI


Zapoznanie ze zjawiskiem mobbingu, jego przyczynami, przebiegiem i skutkami, oraz uświadomienie konsekwencji jego wystąpienia w zespole.

ZAKRES TEMATYCZNY


•    Prawna definicja mobbingu
•    Przyczyny mobbingu
•    Mobbing jako proces – fazy mobbingu
•    Zachowanie ofiary mobbingu
•    Uprawnienia ofiary mobbingu
•    Zachowanie sprawcy mobbingu
•    Wskazówki dla obserwatora mobbingu
•    Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika
•    Mobbing a otoczenie
•    Skutki mobbingu
•    Dyskryminacja i molestowanie a mobbing
•    Psychologiczne i socjologiczne ujęcie mobbingu