SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

E-Learning | Przeciwdziałanie mobbingowi

CELE SZKOLENIA


Zapoznanie ze zjawiskiem mobbingu, jego przyczynami, przebiegiem i skutkami, oraz uświadomienie konsekwencji jego wystąpienia w zespole. Sposoby przeciwdziałania zjawisku i nauka jak reagować w odpowiedni sposób zarówno w sytuacji bycia świadkiem jak i ofiarą mobbingu.

ADRESACI SZKOLENIA


Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich pracowników.
Zgodnie z art. 94 (3) Kodeksu pracy, pracodawca nie tylko ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, ale również ponosi odpowiedzialność prawną wobec ofiary mobbingu. Warto wiedzieć, że zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego jeśli pracodawca wykaże przed sądem, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną pełną skuteczność, pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu mobbingu (wyrok SN z 2011-08-03, sygn. I PK 35/11 .) Zatem także z tego powodu istotne jest, aby każdy pracodawca wprowadził politykę antymobbingową i jednocześnie szkolił swoich pracowników w tym zakresie.

KORZYŚCI


Zapoznanie ze zjawiskiem mobbingu, jego przyczynami, przebiegiem i skutkami, oraz uświadomienie konsekwencji jego wystąpienia w zespole.

ZAKRES TEMATYCZNY


•    Prawna definicja mobbingu
•    Przyczyny mobbingu
•    Mobbing jako proces – fazy mobbingu
•    Zachowanie ofiary mobbingu
•    Uprawnienia ofiary mobbingu
•    Zachowanie sprawcy mobbingu
•    Wskazówki dla obserwatora mobbingu
•    Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika
•    Mobbing a otoczenie
•    Skutki mobbingu
•    Dyskryminacja i molestowanie a mobbing
•    Psychologiczne i socjologiczne ujęcie mobbingu