SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

E-Learning | RODO w praktyce

CELE SZKOLENIA

Celem jest zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, chcących poznać wpływ Rozporządzenia na przetwarzanie danych osobowych tj. pracowników działu administracji, marketingu, sprzedaży, HR i innych.

KORZYŚCI

  • Umożliwia zdobycie ogólnego poziomu wiedzy na temat ochrony danych osobowych,
  • Pokazuje pożądane postawy i zachowania,
  • Uczy stosowania obowiązujących przepisów w praktyce

ZAKRES TEMATYCZNY

  • RODO – Wprowadzenie i najważniejsze definicje
  • Organizacja i procedury
  • Ochrona dokumentów
  • Bezpieczeństwo IT
  • Odpowiedzialność

Zapisz się na nasz newsletter!