SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

SZKOLENIE ZDALNE – Wstęp do pracy zdalnej – aspekty prawne

CELE SZKOLENIA

Podczas warsztatu przygotujemy menadżerów do zarządzania pracą zdalną w swoim zespole. Pokażemy co robić, aby budować komunikację, współpracę i kulturę efektywności w sytuacji nagłego przełączenia na pracę zdalną. Zainspirujemy do korzystania z dostępnych narzędzi i rozwiązań IT wspierających zarządzanie i kooperację na odległość.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do pracodawców, osób zarządzających, managerów oraz działów HR.

KORZYŚCI

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • poznają zasady organizacji pracy zdalnej, w tym prawidłowego zatrudnienia pracownika,
 • zapoznają się z tematem kontroli w miejscu wykonywania pracy,
 • poznają wady i zalety pracy zdalnej
 • dowiedzą się jak zadbać o bezpieczeństwo IT oraz RODO
 • poznają zasady rozliczania pracy zdalnej
 • uzyskają informacje na temat tworzenia regulaminów, procedur oraz dokumentacji
 • zgłębią temat dotyczący możliwych rozwiązań wprowadzonych w Tarczy 4.0
 • omówią metody komunikacji w zespole oraz wzmocnienie motywacji

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Praca zdalna a telepraca –w tym podstawy prawne wprowadzenia.
 2. Prawidłowe zatrudnienie w formie telepracy i pracy zdalnej.
 3. Obowiązki pracodawcy wobec telepracownika i pracownika wykonującego pracę zdalnie.
 4. Kontrola w miejscu wykonywania pracy.
 5. BHP w domu pracownika.
 6. Zalety wykonywania pracy w formie zdalnej.
 7. Wady wykonywania pracy w formie zdalnej.