Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Klasa reakcji na ogień ma szerokie zastosowanie w przemyśle i budownictwie. Dotyczy materiałów/wyrobów budowlanych, elementów powierzchniowych pokrycia (instalacji) oraz elementów budynku.

Klasyfikacje ogniowe są wydawane przez odpowiednie jednostki badawcze dla producentów systemów lub wyrobów. Klasa reakcji na ogień jest ustalana na podstawie kompleksowej oceny zachowania wyrobów pod wpływem ognia w warunkach odpowiadających różnym fazom rozwoju pożaru Wyróżnia się następujące klasy podstawowe reakcji na ogień (od najwyższej do najniższej):
A1, A2, B, C, D, E, F. Określają one również czas do zapalenia się wyrobu oraz ilość i szybkość wydzielania ciepła.

Klasa reakcji na ogień ustalana jest:

  • dla wyrobów najbardziej palnych, najniższych klas – źródłem ognia jest mały płomień,
  • dla wyrobów mniej palnych – pojedynczy płonący przedmiot,
  • dla wyrobów najwyższych klas A1 i A2 – badania odbywają się w warunkach pożaru rozwiniętego.

Klasę reakcji na ogień uzupełniają klasyfikacje dodatkowe, związane są one z wytwarzaniem dymu (klasy s1, s2, s3) i płonących kropli/cząstek (klasy d0, d1, d2).

Do czego służy klasyfikacja ogniowa?

Klasyfikacja ogniowa spełnia dwie podstawowe funkcje:

  • pozwala na wbudowanie danych materiałów w obiekt, poprzez potwierdzenie ich własności ogniowych,
  • jest punktem wyjścia do doboru zabezpieczeń.

Istotną częścią każdej klasyfikacji jest opis rozwiązania, którego dotyczy, i zakres jej zastosowania (ważności). Dlatego zakres stosowania danego elementu lub materiału budowlanego należy sprawdzić i uwzględnić już na etapie projektu, a nie zbierać dokumenty potwierdzające klasyfikację na etapie kompletowania dokumentacji powykonawczej.

Teoria a praktyka

Klasyfikacja ogniowa określa jedynie zachowanie się danego wyrobu w ściśle określonych warunkach badawczych. W rzeczywistości jego zachowanie może być zupełnie inne. Jeśli nawet ściany zewnętrzne spełniają określone normy, ale pod ścianą zostaną umieszczone śmietniki lub stare meble, w razie pożaru będą one stanowić dużo większe źródło ognia.

Dodatkowo warto pamiętać, że badanie jest zazwyczaj wykonywane na prostokątnym fragmencie ściany – bez okien, drzwi czy narożników budynku, które sprzyjają rozwojowi pożaru. W takich warunkach ściana może rozprzestrzeniać ogień, mimo uzyskanej klasyfikacji.

edukacja bhp

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA