Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Mobbing to istotne źródło stresu w środowisku pracy, negatywnie oddziałujące zarówno na satysfakcję zawodową, jak i na zdrowie psychiczne oraz fizyczne pracowników. Na podstawie obserwacji klinicznych prowadzonych w latach 90. XX wieku, osoby będące ofiarami mobbingu były opisywane jako nieprzystosowane, bezradne, przepełnione lękiem, a także dotknięte różnorodnymi zaburzeniami psychosomatycznymi. Dodatkowo, doświadczenia mobbingu wiązały się z występowaniem depresji oraz impulsywnym zachowaniem poszkodowanych.

Te obserwacje znalazły potwierdzenie w wynikach licznych badań, które jednoznacznie wykazały, że ciągłe doświadczanie mobbingu w miejscu pracy wywołuje u ofiar intensywne reakcje emocjonalne, takie jak strach, uczucie bezradności i szok, co przekłada się na istotne pogorszenie stanu zdrowia. Skoncentrowano również uwagę na konsekwencjach mobbingu dla organizacji. Wzrost absencji chorobowej, fluktuacja kadry oraz spadek produktywności to niekorzystne efekty związane z praktykowaniem mobbingu. Te negatywne skutki wynikają z redukcji zaangażowania, kreatywności i morale pracowników, którzy doświadczają przemocy psychicznej w swoim miejscu pracy. Warto zaznaczyć, że opisane skutki generują nie tylko problemy finansowe dla konkretnych przedsiębiorstw praktykujących mobbing, ale również przyczyniają się do ekonomicznego obciążenia całego społeczeństwa. Koszty leczenia ofiar mobbingu, wraz z przenoszeniem się na rentę lub wcześniejszą emeryturę, mają wpływ na ogólne obciążenia ekonomiczne społeczeństwa.

Skutki indywidualne:

 • zaburzenia psychiczne i fizyczne (depresja, lęk, złość, bezsenność, syndrom stresu po- urazowego chroniczne zmęczenie, problemy z koncentracją i uwagą),
 • zaburzenia psychosomatyczne (mięśniowo-szkieletowe, gastryczne, układu krążenia i układu nerwowego),
 • pogorszenie jakości kontaktów społecznych,
 • obniżenie zaangażowania i motywacji do pracy,
 • spadek wydajności.

Skutki organizacyjne:

 • absencja,
 • fluktuacja kadr,
 • spadek produktywności,
 • obniżenie morale pracowników,
 • koszty związane z prowadzeniem dochodzenia,
 • koszty związane z odszkodowaniem wypłacanym ofiarom,
 • koszty związane z utratą dobrego wizerunku firmy.

Skutki społeczne:

 • koszty leczenia i rehabilitacji ofiar,
 • koszty związane z przechodzeniem ofiar na rentę i wcześniejszą emeryturę.

źródło: materiały CIOP i PIB

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline