Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy podjęła kontrole weryfikujące realizację obowiązków nałożonych na podmioty zatrudniające w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Łącznie w 2020 r. przeprowadzono 16,7 tys. kontroli w 15,8 tys. przedsiębiorstwach.

W prawie 43% kontrolowanych zakładów stwierdzono nieprawidłowości związane z nierespektowaniem obowiązków wynikających z przepisów, mających na celu ograniczenie narażenia na zakażenie wirusem SARS- CoV-2, w tym: konieczność aktualizacji oceny ryzyka zawodowego i sporządzania dokumentów wewnętrznych (obowiązek informacyjny pracodawcy).

Obowiązek aktualizacji oceny ryzyka lub opracowania procedur postępowania w tych przypadkach, w których koronawirus nie stanowił zagrożenia zawodowego, nie został dopełniony w 38% zakładów pracy dla 31% zbadanych stanowisk pracy, na których pracowało 16% pracowników ze skontrolowanych firm.

Brak oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, w tym w zakresie narażenia na czynnik biologiczny wirus Sars-Cov-2, stwierdzony został w 11% zakładów pracy. Dotyczył 5% zbadanych stanowisk pracy i łącznie 11% pracowników skontrolowanych zakładów pracy.

Brak lub nieprawidłowe określenie i stosowanie środków ograniczających ryzyko narażenia na czynnik biologiczny SARS-CoV-2 w zakładach pracy, w których przeprowadzono lub zaktualizowano ocenę ryzyka lub wskazano te środki w innych dokumentach wewnętrznych, wystąpił w 12% zakładów pracy. Dotyczył 8% liczby wszystkich skontrolowanych stanowisk pracy w tym zakresie.

Uchybienia, w znacznie mniejszym stopniu, wystąpiły w odniesieniu do samej organizacji stanowisk pracy, zapewnienia zatrudnionym/pracownikom środków do dezynfekcji rąk lub rękawiczek jednorazowych oraz zapewnienia wymaganych środków ochrony związanych ze zwalczaniem epidemii.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii problematyka zagrożeń czynnikami biologicznymi będzie jednym z priorytetowych działań kontrolnych PIP także w 2021 r., realizowanym równolegle do ustawowych czynności kontrolno-nadzorczych i prewencyjno-promocyjnych.

Źródło: Sprawozdanie PIP za 2020 r.

edukacja bhp

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA