SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Stres związany z pracą zawodową, molestowanie czy przemoc w pracy mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Za ten stan bhp odpowiedzialny jest pracodawca i to na nim ciąży obowiązek zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym w środowisku pracy. Warto tutaj przypomnieć, że zarządzanie stresem nie jest dla pracodawców jedynie obowiązkiem moralnym – jest to wymóg prawny określony w dyrektywie ramowej 89/391/EWG.

Ludzie różnią się pod względem wrażliwości na czynniki wywołujące stres. Wynika to m.in. z ich temperamentu i cech osobowościowych. Wpływają one na intensywność działania i odczuwania dużych emocji. Ten sam czynnik stresujący jednemu pracownikowi może zniszczyć zdrowie, natomiast u innego nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

„Wysokokreatywni”

Osoby wrażliwe, które przez psychologów nazywane są „wysokokreatywnymi” na zwyczajne zdarzenie – pozytywne lub negatywne – reagują o wiele silniej niż inne osoby znajdujące się w tej samej sytuacji. Osiągają one dosyć szybko poziom optymalnego pobudzenia, po przekroczeniu którego ich funkcjonowanie drastycznie się pogarsza. Tacy ludzie:

 • szybciej się męczą, potrzebują ciszy w czasie pracy,
 • układają plan działania,
 • wykonują zadania od najtrudniejszych do najłatwiejszych,
 • silniej przeżywają trudności zawodowe,
 • częściej kreują negatywne scenariusze,
 • dobrze sprawdzają się w spokojnej i ustabilizowanej pracy.

„Niskoreaktywni”

Osoby „niskokreatywne” są skrajnie mało wrażliwe na bodźce i aby osiągnąć optymalny poziom funkcjonowania potrzebują bardziej intensywnej stymulacji. Są one:

 • odporne na zmęczenie,
 • nie układające planu działania,
 • stopniowo angażujące się w pracę – wykonują najpierw zadania łatwiejsze,
 • lepiej funkcjonujące w stresie – nie przejawiają gwałtownych emocji, szukają rozwiązania problemu,
 • bagatelizujące poważne zagrożenia,
 • preferujące prace odpowiedzialne, które wymagają często podejmowania ryzyka,
 • lubiące nowe wyzwania.

Osoby bardziej podatne na stres charakteryzuje:

 • walka o osiąganie jak największej ilości celów w jak najkrótszym czasie,
 • tendencja do rywalizacji,
 • agresywność,
 • nadmierna czujność,
 • wybuchowość,
 • niecierpliwość,
 • nadmierna pobudliwość i odpowiedzialność,
 • silna ambicja,
 • preferencja prac wymagających szybkiego działania pod presją czasu,
 • pesymistyczny sposób patrzenia na świat,
 • niski poziom własnej wartości,
 • małe zadowolenie z życia,
 • skłonność do zamartwiania się i załamywania się.

Wiedza o indywidualnej podatności na stres pozwoli pracodawcy na ukształtowanie środowiska w pracy w taki sposób, by różni pracownicy, o różnym temperamencie mogli spokojnie i efektywnie wykonywać swoje obowiązki.

Źródło: „Zagrożenia psychospołeczne. Poradnik dla pracodawców i specjalistów bhp”, Anna Kucharska, Łukasz Śmierciak

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA