Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Podnieś swoje kwalifikacje lub zdobądź nowy, stabilny zawód!

 • Najlepszym absolwentom kursu możemy zapewnić pracę w dziale kadr i płac.
 • Materiał kursu jest aktualny i zgodny z przepisami obowiązującymi w 2023 r.
 • Prowadzący – praktycy z długoletnim doświadczeniem zawodowym.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodne ze wzorem MEN.
 • Pomagamy w wypełnianiu dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania naszego kursu.

Kurs kadrowo-płacowy – edycja 2023

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodów, które zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145:

– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307
– Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę i niezbędne umiejętności do pracy na stanowisku Specjalista ds. kadr i płac.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem.

Prowadzący przedstawiają liczne przykłady ze swojego doświadczenia zawodowego, zapraszają uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

Dlaczego warto?

 • Dostęp do szkolenia „RODO w praktyce” oraz „Przeciwdziałanie mobbingowi” w formie e-learningu przez 3 miesiące
 • Bezpłatny udział w wybranym szkoleniu z zakresu prawa pracy, kadr lub wynagrodzeń w ciągu 12 miesięcy
 • Możliwość dofinansowania kursu z: Urzędu Pracy, Bazy Usług Rozwojowych – PARP, KFS.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodne ze wzorem MEN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).
 • Materiał kursu jest aktualny i zgodny z przepisami obowiązującymi w 2023 r.
 • 120 godzin dydaktycznych w dwóch modułach.
 • Prowadzący – praktycy z długoletnim doświadczeniem zawodowym.
 • Możliwość zapoznania się z komputerowymi programami do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych.
 • Pakiet materiałów merytorycznych.

 

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń. Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i płac mogą być osoby:

 • posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
 • które chcą się przebranżowić i rozpocząć pracę w zawodzie specjalista ds. kadr i płac,
 • uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie specjalisty ds. kadr i płac.

Gdzie możesz pracować po kursie?

Chcesz rozpocząć karierę związaną z kadrami i płacami? A może chciałbyś rozwinąć się w tym obszarze? Kurs kadrowo-płacowy pozwoli Ci zdobyć doświadczenie i podnieść kwalifikacje. Po kursie idealnymi miejscami pracy dla Ciebie będą:

 • działy kadr i HR,
 • dział kadr i płac,
 • biura rachunkowe,
 • działy księgowości,
 • przedsiębiorstwa i towarzystwa ubezpieczeniowe.

Dostęp do e-learningu

Dostęp do szkolenia „RODO w praktyce” oraz „Przeciwdziałanie mobbingowi” w formie e-learningu przez 3 miesiące

Udział w dodatkowym szkoleniu

Bezpłatny udział w wybranym szkoleniu z zakresu prawa pracy, kadr lub wynagrodzeń w ciągu 12 miesięcy

Pomoc w uzyskaniu dofinansowania

Pomagamy w wypełnianiu dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania naszego kursu

Ukończenie kursu z kodem zawodu

Zaświadczenie ukończenia kursu zgodne ze wzorem MEN

Zapisy

Kurs odbywa w dniach 16.02.2024 – 24.03.2023 (edycja weekendowa, formuła online – na żywo, tryb weekendowy.
Całość kursu została podzielona na dwa modułu: kadrowy i płacowy.
Moduł Kadrowy (54 godziny dydaktyczne)
Moduł Płacowy (66 godzin dydaktycznych)

Harmonogram zajęć

16.02 – piątek, godz: 16:30 – 20:45
17.02 – sobota, godz: 08:30 – 15:15
18.02 – niedziela, godz: 08:30 – 15:15
23.02 – piątek, godz: 16:30 – 20:45
24.02 – sobota, godz: 08:30 – 15:15
25.02 – niedziela, godz: 08:30 – 15:15
01.03 – piątek, godz: 16:30 – 20:45
02.03 – sobota, godz: 08:30 – 14:30
02.03 – sobota, godz: 14:45 – 16:15
03.03 – niedziela , godz: 08:30 – 15:15
08.03 – piątek, godz: 16:30 – 20:45
09.03 – sobota, godz: 08:30 – 15:15
10.03 – niedziela, godz: 08:30 – 15:15
15.03 – piątek, godz: 16:30 – 20:45
16.03 – sobota, godz: 08:30 – 15:15
17.03 – niedziela, godz: 08:30 – 15:15
22.03 – piątek, godz: 16:30 – 20:45
23.03 – sobota, godz: 08:30 – 13:30
24.03 – niedziela, godz: 08:30 – 11:00
24.03 – niedziela, godz: 11:15 – 12:45

Cena kursu

 • Kurs Kadry i Płace – cena 3600 zł,

  Uwaga! Podstawowa cena kursu może zostać opłacona w ratach (Raty nie łączą się z ofertą promocyjną):
  I rata 1600 zł przy potwierdzeniu realizacji kursu na miesiąc przed terminem rozpoczęcia
  II rata 1000 zł na miesiąc przed terminem rozpoczęcia
  III rata 1000 zł uregulowana przed rozpoczęciem kursu

  Możliwość wykupienie modułów kursu osobno:

 • Moduł Kadry – cena 1550 zł,
 • Moduł Płace – cena 2550 zł.

Podnieś swoje kwalifikacje lub zdobądź nowy, stabilny zawód!

Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w dostarczaniu specjalistycznej wiedzy i informacji wspierając profesjonalistów w ich codziennej pracy. W celu zagwarantowania najwyższej jakości świadczonych przez naszą firmę usług do realizacji poszczególnych projektów szkoleniowych rekomendujemy najlepszych specjalistów, posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz dydaktyczne.
Zaufaj naszemu doświadczeniu!

Kurs kadry i płace - masz pytanie? Napisz do nas!

Zgoda na kontakt

6 + 7 =

Zobacz jak szkolimy

Poniżej przedstawiamy webinar dotyczący zagadnień Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Webinar prowadzony jest przez jedną z naszych wykładowczyń: Panią Iwonę Nowak-Przybylską. Jest to tematyka, którą między innymi poruszamy na naszym kursie.

Wybierz swoją specjalizację!

Możesz uczestniczyć w całym kursie lub w wybranym przez siebie module. W zależności od wyboru każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie z kodem zawodu:
– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307;
– Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310;
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami!

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania naszego kursu z: Urzędu Pracy, Bazy Usług Rozwojowych – PARP, KFS.

Jowita Walicka​​​​​​​
e-mail: jowita.walicka@seka.pl

Zakres tematyczny kursu

 

Moduł KADRY (54 godziny)

 • PODSTAWOWE DEFINICJE I ZASADY PRAWA PRACY
 • STOSUNEK PRACY– kontrole PIP i ZUS.
 • ZMIANY W ZATRUDNIENIU
 • ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY O PRACĘ
 • WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA
 • CZAS PRACY
 • PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH
 • URLOPY PRACOWNICZE
 • UPRAWNIENIA PRACOWNICZE WYNIKAJĄCE Z RODZICIELSTWA
 • SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH
 • ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 • OBOWIĄZKI PRACODAWCY WZGLĘDEM ORGANÓW ZEWNĘTRZNYCH
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
 • PŁATNIK
 • PROGRAM RAKS – ZASTOSOWANIE PROGRAMU KADROWO – PŁACOWEGO W ADMINISTRACJI PERSONALNEJ.

Moduł WYNAGRODZENIA (66 godzin)

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMÓW PŁACOWYCH
 • NALICZANIE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NA LIŚCIE PŁAC
 • ŚWIADCZENIA WYŁĄCZONE Z PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK ZUS
 • ŚWIADCZENIA W RAZIE CHOROBY
 • WYNAGRODZENIE URLOPOWE
 • WYNAGRODZENIA ZA PONADNORMATYWNY CZAS PRACY
 • ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE
 • POTRĄCENIE Z WYNAGRODZENIA
 • ZASADY ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 • OBOWIĄZKI PŁATNIKA W ZAKRESIE ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYH I ROCZNYCH Z URZĘDEM SKARBOWYM – PIT-11, PIT-4R
 • WYNAGRODZENIA W SYSTEMACH BEZOSOBOWYCH ( W TYM UMOWY CYWILNOPRAWNE)
 • PROGRAM PŁATNIK
 • PROGRAM RAKAS

Prowadzący

 

Tomasz Buranicz

Tomasz Buranicz

Od niemal 20 lat pracuje w dziale personalnym i pełni stanowisko Kierownika ds. personalnych zarządzając około 30-osobowym zespołem. W swojej codziennej pracy współpracuje z ZUSem i Urzędem Skarbowym. Posiada również wykształcenie pedagogiczne. Od 11 lat wykonuje zawód nauczyciela przedmiotów ekonomicznych oraz prowadzi kursy kadrowo-płacowe w szkołach policealnych na terenie Wrocławia i okolic.

Jako praktyk Pan Tomasz Buranicz w swojej pracy trenerskiej wykorzystuje doświadczenie i wiedzę zdobytą w dziale kadr przedsiębiorstwa, w którym pracuje a omawianą tematykę wzbogaca o liczne przykłady.

Elżbieta Joanna Koładczyk

Elżbieta Joanna Koładczyk

Ekspert i konsultant w zakresie Prawa Pracy i HR
Doświadczony praktyk w komunikacji i dialogu pracowniczym
Certyfikowany trener
Certyfikowany Mediator – Członek Polskiego Centrum Mediacji
Twórca projektów rozwojowych w dziedzinie HR
Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami

Biegła znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przedsiębiorczości i organizacji pracy. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych. Od 2009 roku jako Freelancer współpracuje z podmiotami prawnymi, instytucjami i organizacjami w zakresie:

 • realizowania projektów tematycznych z ZZL – tworzenie struktur organizacyjnych i regulaminów, wdrożenie ocen okresowych, wytyczanie ścieżek rozwoju, rekrutacja i selekcja itp.;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z administracją personalną – kadry, płace;
 • udzielania konsultacji i porad prawnych z zakresu Prawa Pracy i ZZL;
 • realizacja szkoleń i warsztatów z miękkiego i twardego HR, przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej, prawa, administracji i inne.

Od 1998 roku związana z  Willson&Brown Sp. z o.o. S.K.A. Grupą Kapitałową, w której stworzyła Dział Personalny i nim zarządzała. Pełniła rolę Dyrektora Personalnego / HR Director. Jako niezależny konsultant brała udział w wielu projektach związanych z ZZL tworząc i wdrażając nowe procedury w organizacji. Samodzielnie prowadziła projekty rekrutacyjne. Zajmowała się planowaniem, organizacją i realizacją szkoleń z zakresu twardego i miękkiego HR.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline