Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kurs kadry i płace

Kadry i płace stanowią jeden z kluczowych obszarów funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Niektóre firmy decydują się zlecić obsługę z zakresu kadr i płac wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym, co ma swoje zalety związane z niskimi kosztami obsługi. Taka usługa znajduje się w ofercie SEKA. Jednak rozumiemy też potrzeby dużej grupy naszych klientów i potencjalnych partnerów, którzy utrzymują wewnętrzne działy kadr i płac. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, oferujemy rozbudowany system szkoleń z tego zakresu. Kurs kadry i płace jest w naszej ofercie dostępne w wielu wariantach – na różnych poziomach zaawansowania oraz specjalizacji. To propozycja do klientów biznesowych pragnących podnieść kompetencje swoich pracowników, jak również klientów indywidualnych, którzy pragnął przy pomocy kursu poprawić swoją pozycję na rynku pracy.

Kurs kadry i płace – od podstaw

Nasza oferta szkoleniowa jest również skierowana do osób, które pragną poznać kadry i płace od podstaw. Szeroki zakres tematyczny takiego szkolenia pozwala szybko zdobyć kompetencje zawodowe. Ponad trzy dekady doświadczenia w organizacji szkoleń zawodowych sprawiają, że nasze kursy wyróżniają się bardzo wysoką wartością merytoryczną i przystępną formą. Zawarte w kursie zagadnienia są omawiane na realnych przykładach, które kursanci spotykają następnie w miejscu pracy, co stanowi wartość dodaną.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/06/Kadry-i-place-200x200-SEKA.png
Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w dziale kadrowo-płacowym. Kursant ma możliwość usystematyzowania, poszerzenia lub zdobycia od podstaw wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń. Rekomendowany jest zwłaszcza dla osób rozpoczynających pracę w obszarze zagadnień personalnych rozliczania wynagrodzeń oraz dla doświadczonych pracowników działów kadr, którzy zainteresowani są ciągłym podnoszeniem swoich kwalifikacji. Zdobyta wiedza da mozliwość swobodnego poruszanie się w obszarze zagadnień personalnych oraz zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowej obsługi związanej z zatrudnianiem pracowników jak również z zatrudnianiem osób na innych podstawach prawnych niż stosunek pracy.

W sprawie outsourcingu kadrowo-płacowego zwróć się bezpośrednio do Elżbiety Zadrożnej Dyrektor finansowej SEKA S.A. tel.: 22 517 88 23, 22 517 88 48, e-mail: kadryplace@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/05/Kurs-kadry-i-place-–-od-podstaw-seka-sa-szkolenia.jpg
1. Źródła prawa pracy (przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy pracy).
a. elementy konieczne i fakultatywne umowy o pracę, b. domniemanie istnienia stosunku pracy, c. rodzaje umów o pracę, korzyści i wady.
a. wypowiedzenie zmieniające w zależności od rodzaju umowy o pracę, b. porozumienie zmieniające.
a. kodeksowe i pozakodeksowe sposoby ustania stosunku pracy w zależności od rodzaju umowy, b. wypowiedzenie umowy o pracę, c. zwolnienie „dyscyplinarne”, d. porozumienie stron, e. ochrona trwałości stosunku pracy.
a. zwolnienia grupowe, w tym procedura zwolnień grupowych, odprawy i inne obowiązki pracodawcy, b. zwolnienia indywidualne i ich konsekwencje.
a. ogólne cechy charakterystyczne umów cywilnoprawnych, b. charakterystyka umowy zlecenia, c. charakterystyka umowy o dzieło, d. charakterystyka kontraktu menadżerskiego.
7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
a. obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika, b. świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
a. zasady ogólne, b. odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, c. wspólna odpowiedzialność za mienie łącznie powierzone.
a. podstawowe pojęcia (doba, tydzień, odpoczynki), b. systemy czasu pracy, c. praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensowanie, d. praca w niedziele i święta, e. praca w dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, f. praca w porze nocnej.
a. wprowadzenie (podstawowe pojęcia, składniki wynagrodzenia, sposób ustalania zasad wynagrodzenia, systemy wynagrodzeń), b. prawna ochrona wynagrodzeń, c. świadczenia w związku niewykonywaniem pracy, d. inne świadczenia obligatoryjne.
12. Urlopy pracownicze (nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu i zasady jego udzielania, urlopy zdrowotne i inne dodatkowe).
a. tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, b. osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu, c. przeznaczenie środków funduszu, d. wspólna działalność socjalna, e. świadczenie urlopowe, f. odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.
a. niepełnosprawni: b. kobiety i młodociani:
a. nagrody i wyróżnienia, b. kary porządkowe oraz procedura ich nakładania, c. zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz bez prawa do wynagrodzenia. d. prowadzenie dokumentacji personalnej z elementami ochrony danych osobowych.
egzamin 45 min MODUŁ PŁACOWY
a. Składki na ubezpieczenie społeczne b. Składka na ubezpieczenie zdrowotne c. Ograniczenie składek społecznych d. Progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku e. Technika naliczania od brutto do netto – wynagrodzenie zasadnicze/ stawka godzinowa f. Wynagrodzenie pomniejszone za pracę – nieprzepracowanie całego miesiąca (rozpoczęcie/zakończenie pracy w trakcie miesiąca, choroba, inne nieobecności) g. Dwie wypłaty w jednym miesiącu
a. Składkowanie i opodatkowanie umów cywilnoprawnych b. Koszty uzyskania i zaliczka na podatek c. Technika naliczania umów zlecenie d. Technika naliczania umowy o dzieło/ praw autorskich e. Wynagrodzenie członków zarządu i rad nadzorczych
a. Składniki stałe i zmienne uwzględniane w podstawie urlopowej b. Składniki nieuwzględniane w podstawie urlopowej c. Wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy d. Współczynnik do ekwiwalentu za urlop e. Technika naliczenia wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
a. Normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych b. Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych c. Składniki uwzględniane przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
20. Odprawy i odszkodowania na liście płac
a. Opieka medyczna b. Pakiet sportowy c. Samochód służbowy do celów prywatnych d. Mieszkanie dla pracownika e. Telefon i komputer f. Dodatkowe ubezpieczenie
a. Zakładanie Płatnika w programie b. Aktualizacja i uwierzytelnianie danych c. Rejestr ubezpieczonych – aktualizacja danych d. Dokumenty zgłoszeniowe e. Dokumenty rozliczeniowe f. Tworzenie i wysyłka dokumentów g. Informacja dla osoby ubezpieczonej za miesiąc/rok h. Informacja IWA

Kadry i płace – kursy organizowane na terenie całego kraju

Nasza działalność ma charakter ogólnokrajowy. Organizujemy szkolenia z zakresu kadr i płac na terenie całej Polski. Posiadamy oddziały w największych ośrodkach miejskich, dzięki czemu kursanci nie mają problemu z dojazdem. W razie potrzeby organizujemy również szkolenia obejmujące kadry i płace w siedzibie klienta. Coraz większym powodzeniem cieszą się szkolenia zdalne odbywające się online, stanowiące sposób na oszczędność czasu, które w niczym nie ustępują wartością merytoryczną tradycyjnym kursom.

Kadry i płace – szkolenia o różnych specjalizacjach

Kadry i płace to bardzo szerokie zagadnienie. Osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z ich obsługą, muszą stale podnosić swoje kompetencje. Warto mieć na uwadze zmieniające się przepisy. Dlatego nasze szkolenie z zakresu kadr i płac mają zróżnicowany charakter i koncentrują się na wybranych obszarach.

Przykładowe kursy kadry i płace w ofercie SEKA:

  • jednolity plik kontrolny, 
  • podatek dochodowy, 
  • podatek VAT, 
  • pracownicze plany kapitałowe, 
  • rozliczanie podróży służbowych, 
  • inwentaryzacja w przedsiębiorstwie, 
  • kurs księgowości, 
  • bezpieczeństwo i higiena pracy, 
  • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy,
  • kadry i płace w małych i średnich przedsiębiorstwach.

To tylko wybrane przykłady prowadzonych przez nas szkoleń. Aby rozwijać kompetencje zawodowe swoich pracowników, warto zapoznać się z pełną listą oferowanych przez nas szkoleń znajdującą się poniżej. W przypadku braku szkolenie w najbliższym terminie, można zgłosić taką potrzebę wypełniając formularz online. Jesteśmy w stanie zorganizować wybrany kurs dla naszego klienta w jednym z naszych oddziałów regionalnych.

 

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline