SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ergonomia pracy z komputerem

Laptopy czy tablety to sprzęty przenośne i nie wpisują się w definicję stanowiska pracy z monitorem ekranowym. Mimo to zasadne jest kwalifikowanie tych urządzeń jako systemu komputerowego i organizowanie miejsc pracy zgodnie z zasadami bhp i ergonomii.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe określa stanowisko pracy z  monitorem ekranowym. W myśl przepisów jest to przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, które ustawodawca dzieli na wyposażenie:

  • podstawowe: monitor ekranowy, klawiatura, mysz,
  • wejściowe, jednostkę centralną lub stację dyskietek,
  • dodatkowe: drukarka, skaner, TrackBall,
  • pomocnicze, czyli: krzesło, stół, uchwyt na dokumenty i podnóżek.

Laptop czy tablet nie zawierają wymienionych elementów, które pozwalają traktować je jako system komputerowy, składający się z osobnego monitora, klawiatury i jednostki centralnej. A więc urządzenia te nie wpisują się w definicję zawartą w rozporządzeniu.

Warto jednak pamiętać, że od ustanowienia przepisów upłynęło wiele lat, podczas których nastąpił znaczny postęp technologiczny. Obecnie laptopy często stanowią wyposażenie typowo biurowego stanowiska pracy. Dla pracodawcy rozwiązanie to jest bardziej korzystne zarówno cenowo jak i pod względem powierzchni, jaką zajmuje sprzęt przenośny. Ponadto pracownik ma możliwość korzystania ze sprzętu również podczas  wyjazdów służbowych.

Pracę z laptopem czy tabletem należy również organizować w sposób  zapewniający wymagania i zasady bhp jak i ergonomii.

Zalecenia podczas pracy z urządzeniem przenośnym

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaleca, by podczas pracy z urządzeniem przenośnym pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  • tablet lub laptop powinien być ustawiony na biurku na podstawce oraz powinien mieć ok 30-45° kąta nachylenia ekranu (zapobiega to nadmiernemu pochylaniu się),
  • do dłuższej pracy z tabletem i laptopem należy korzystać z dołączanej klawiatury i myszki,
  • ekran monitora należy ustawić tak, aby unikać odbić światła od okien i oświetlenia górnego,
  • wielkość czcionki powinna być dobrana w taki sposób, by nie obciążać nadmiernie oczu.

Praca na tablecie nie powinna trwać dłużej niż godzinę jednorazowo. Najlepiej z niego korzystać w celu przeglądania danych, korzystania z Internetu w podróży, lub pisania krótkich e-maili.

Źródło: „Praca przy monitorach ekranowych – obowiązki pracodawcy” Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.; ciop.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA