Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Większość chemikaliów występujących w obrocie towarowym charakteryzuje się właściwościami niebezpiecznymi stwarzającymi zagrożenie dla pracowników, grożącymi skażeniem środowiska, zniszczeniem lub uszkodzeniem obiektów magazynowych, środków transportu. Magazyny, w których są składowane substancje chemiczne i ich mieszaniny o właściwościach niebezpiecznych stanowią miejsca pracy o wysokim stopniu zagrożenia.

Wentylacja pomieszczeń magazynowych

Magazyn, w którym są przechowywane substancje chemiczne i ich mieszaniny powinien spełniać szereg wymagań technicznych. Pomieszczenia magazynowe przeznaczone do składowania substancji chemicznych muszą być wyposażone w wentylację mechaniczną, która powinna zapewnić od 3 do 6 wymian na godzinę. W przypadku składowania substancji bardzo toksycznych należy zapewnić co najmniej 10 wymian na godzinę. Wentylacja mechaniczna powinna mieć również możliwość pracy w trybie awaryjnym, który zapewnia możliwość nie mniej niż 10 wymian na godzinę.

Konstrukcja pomieszczeń

Wentylacja powinna zapewnić utrzymanie stężeń szkodliwych substancji chemicznych na poziomie mniejszym niż najwyższe dopuszczalne stężenie. Otwory wyciągowe wentylacji powinny być rozmieszczone zgodnie z grawitacyjnym ruchem par i gazów, tzn. dla par i gazów cięższych od powietrza otwory rozmieszcza się nad powierzchnią podłogi, dla par i gazów lżejszych od powietrza lub o tym samym ciężarze pod stropem.

W magazynach chemikaliów nie można stosować instalacji ogrzewającej z odkrytymi elementami grzewczymi, jak np. spirale. Konstrukcja i materiały użyte do budowy magazynu powinny zapewnić izolowanie substancji chemicznych od środowiska naturalnego. Na wypadek niekontrolowanego wycieku magazyn powinien być wyposażony w bezodpływową kanalizację awaryjną, umożliwiającą gromadzenie cieczy w przypadku awarii. Posadzka, podłoże i fundament również powinny być nieprzepuszczalnie dla chemikaliów.

W pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania substancji palnych podłoga musi być wykonana w wersji odprowadzającej ładunki elektrostatyczne. Magazyny powinny być wyposażone w sprawną infrastrukturę przeciwpożarową zgodną z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Oświetlenie i drogi ewakuacyjne

Magazyn substancji chemicznych powinien być wyposażony w oświetlenie awaryjne (zapasowe oraz kierunkowe ewakuacji).W oświetlenie awaryjne należy również wyposażyć korytarze i dojścia z zewnątrz budynku prowadzące do magazynu. Oprawy lamp oświetleniowych powinny mieć wysoki stopień szczelności co najmniej IP 65 (pył nie wnika do wnętrza oprawy, silna struga wody nie powinna dostać się do wnętrza oprawy w ilości mogącej wywołać szkodliwe skutki). Ponadto należy, zwłaszcza w magazynach substancji chemicznych o własnościach Pomieszczenia magazynowe powinny posiadać co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz magazynu lub korytarz. Przy wejściu powinny być rozmieszczone:

  • prysznice ratunkowe
  • płuczki do płukania oczu
  • umywalka z ciepłą wodą,

– usytuowane w ten sposób, aby z każdego miejsca magazynu odległość do nich nie przekraczała 20 m.

Transport wewnętrzny

W procesie magazynowania i transportu wewnętrznego należy przede wszystkim unikać niebezpiecznych zachowań zidentyfikowanych za pomocą np. oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej na danych stanowiskach pracy. Kierować się trzeba informacjami zawartymi w kartach charakterystyki chemikaliów, które pozwalają określić potencjalne zagrożenia, powstające podczas magazynowania i transportu wewnętrznego towarów niebezpiecznych. Na podstawie tych informacji można przewidzieć, jakie mogą być ich skutki oraz jak można im przeciwdziałać. W miejscach składowania chemikaliów muszą być wywieszone instrukcje określające sposób składowania, pakowania, załadunku i transportu towarów niebezpiecznych. Z treścią instrukcji należy zapoznać pracowników, zwłaszcza zatrudnionych przy tych pracach.

W instrukcjach należy także uwzględniać sytuacje awaryjne. Sposób składowania substancji chemicznych w magazynie powinien zapewniać:

  • przestrzeganie ograniczeń dotyczących wspólnego składowania i stosowania materiałów towarów
  • ograniczenie ilości jednocześnie składowanych materiałów do ilości dopuszczalnej dla danego materiału i danego pomieszczenia; przestrzeganie zasad rotacji towarów z zachowaniem dopuszczalnego czasu składowania poszczególnych substancji
  • zachowanie dodatkowych wymagań specyficznych dla składowania towarów i ich stosowania; rozmieszczenie towarów w sposób umożliwiający prowadzenie kontroli ich składowania.

 

Źródło materiały CIOP i PIB

najbliższe szkolenia szkolenia z zakresu prawa pracy

Potrącenia z wynagrodzeń dla praktyków

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

27.03.2023

Zobacz więcej

Work Life Balance

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

27.04.2023

Zobacz więcej

Umowy cywilnoprawne w praktyce

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

28.04.2023

Zobacz więcej

Kurs „Specjalista ds kadr i wynagrodzeń ” certyfikacja zawodu

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

12.05.2023
25.06.2023

Zobacz więcej
inne szkolenia

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline