Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie spoczywa na pracodawcy.


Wymagania te są zawarte w zarówno w przepisach ustawy Kodeks pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie ogólnych przepisów bhp. Istotą audytu bhp jest przeprowadzenie analizy faktycznego stanu warunków pracy pod kątem ich zgodności z przepisami.

Warunki pracy są istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo oraz komfort pracy pracowników.

Z punktu widzenia pracodawcy są one o tyle istotne, że za niespełnienie wielu wymogów prawnych mogą grozić sankcje karne. Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na identyfikację wszystkich nieprawidłowości występujących w firmie i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych.

Po przeprowadzonym audycie bhp oraz stwierdzonych ewentualnych niezgodnościach, pracodawca ma czas, by je naprawić lub usunąć. W ten sposób jego przedsiębiorstwo będzie spełniało obowiązkowe wymogi z zakresu bhp i uniknie konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.

Jaki jest zakres audytu bhp?

W ramach przeprowadzanej kontroli audytujący sprawdza m.in.:

 • warunki pracy w pomieszczeniach i na poszczególnych stanowiskach,
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
 • dokumentację oceny ryzyka zawodowego
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
 • eksploatację urządzeń elektroenergetycznych,
 • instrukcje bezpiecznego wykonywania prac,
 • stan techniczny urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
 • instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń,
 • drogi transportowe (oznakowanie, drożność i inne),
 • badania profilaktyczne oraz dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników,
 • organizację systemu pierwszej pomocy,
 • aktualności szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • zapewnienie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,
 • prowadzenie dokumentacji wypadków i chorób zawodowych,
 • podręczny sprzęt gaśniczy,
 • praktyczne sprawdzanie warunków i organizacji ewakuacji w obiekcie (ćwiczenia ewakuacyjne),
 • pracy komisji BHP.

Po przeprowadzonym audycie sporządzany jest raport, który uwzględnia wszystkie prawidłowości jak również niezgodności z obowiązującymi przepisami. Przedstawione są w nim również propozycje wdrożenia nowych procedur i standardów, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie i doprowadzenie do sytuacji pełnej zgodności z prawem.

☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl

ZAREZERWUJ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA Z OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA W TWOIM REGIONIE


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej