Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
mapa-oddzialy-pasek-top

SZCZECIN

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego
filmu prezentującego główne dziedziny działalności
SEKA S.A. Oddział w Szczecinie

SEKA S.A. Oddział w Szczecinie zaprasza do udziału w szkoleniach zdalnych ZAMKNIĘTYCH realizowanych w formie webinariów i wideokonferencji w kilku kategoriach:
  • PRAWO PRACY (źródła, wynagrodzenia, agencje zatrudnienia, umowy cywilno-prawne, zatrudnianie cudzoziemców, ZFŚS)
  • OCHRONA ŚRODOWISKA (KOBiZE, BDO, gospodarowanie odpadami, procesy inwestycyjne w ochronie środowiska)
  • EKSPLOATACJA I DOZÓR (w językach polskim i angielskim):
   – URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH (GRUPA 1),
   – CIEPLNYCH (GRUPA 2)
   – GAZOWYCH (GRUPA 3)
  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (w trzech formach: tradycyjnej, e-learningu i wideokonferencji) – w językach polskim i angielskim
  • SZKOLENIA SPECJALNE I DEDYKOWANE KONKRETNYM BRANŻOM:
   – Czynniki zakaźne – COVID-19 w pracy kuratorów sądowych
   – Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
   – Szkolenie dla nowowybranych społecznych inspektorów pracy (SIP)
   – Warsztaty – jak powadzić postępowanie powypadkowe
  • KURSY Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH
   – Specjalista jako menedżer
   – Specjalista jako trener
   – Specjalista jako szkoleniowiec
   – Trening umiejętności coachingowych
  • SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY w formule zdalnej
   – w języku polskim 
   – w języku angielskim
  • KURS METODYCZNY DLA WYKŁADOWCÓW I ORGANIZATORÓW SZKOLEŃ – formuła zdalna
 •  

UWAGA! W ramach wyżej wymienionych grup szkoleń on-line w dalszym ciągu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych. Wystarczy wypełnić zgłoszenie klikając w nazwę interesującego Państwa szkolenia z listy niżej wymienionych lub też korzystając z linka „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, a następnie skontaktować się z jednym z trzech operatorów BUR w województwie zachodniopomorskim w celu uzyskania informacji o wysokości możliwego dofinansowania. Operatorami są: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości.  

Zapraszamy także do dokonywania zapisów na:

 • szkolenia wstępne ogólne bhp dla nowozatrudnionych pracowników w formie zdalnej, zgodnie z art. 12e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  – w języku polskim
  – w języku angielskim
 • szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych w dwóch formach:
  e-learning – platforma uruchamiana na okres 30 dni (realizacja w językach polskim i angielskim)
  wideokonferencja/webinarium – realizacja w czasie rzeczywistym z wykładowcą (w językach polskim i angielskim)
 • szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  (możliwość realizacji wyłącznie w formule tradycyjnych zajęć z wykładowcą; zarówno otwarte, jak i zamknięte – np. w siedzibie Klienta przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności)

Zapraszam do kontaktu
Marcin Charęża
Zastępca dyrektora ds. szkoleń / Starszy specjalista ds. bhp / Inspektor ochrony ppoż.
kom. 506 279 179, e-mail: marcin.chareza@seka.pl,
Oddział SEKA S.A. w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin


 

Zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe!

Szanowni Państwo, 

dziś przypominamy o rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 r. ze zmianami z dnia 8 października 2019 r., na mocy którego sukcesywnie i w określonych tym dokumentem terminach, wygaszane będą imienne zezwolenia wystawione przez pracodawcę, uprawniające do operowania tzw. wózkiem widłowym w danym zakładzie pracy. 

Czas pozostały do upływu terminu warto wykorzystać na uzupełnienie kwalifikacji i zdobycie uprawnień operatora wózków z mechanicznym napędem podnoszenia oraz innych urządzeń transportu bliskiego (tzw. UTB), wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

 Jak uzupełnić kwalifikacje niezbędne do obsługi wózków widłowych?

Osoby, które do tej pory wykonywały pracę operatora wózka widłowego na podstawie imiennego zezwolenia, muszą uzupełnić swoje kwalifikacje zdobywając zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wydawane przez UDT.
Jedyną drogą do zdobycia tego dokumentu jest przystąpienie do egzaminu przed państwową komisją, w skład której wchodzą egzaminatorzy UDT.
Pozytywny wynik z  egzaminu oznacza zdobycie uprawnień.

Jednocześnie przypominamy, iż od 1 czerwca 2019 r., zaświadczenia kwalifikacyjne przestaną mieć charakter bezterminowy i będą wydawane na  czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może ono spowodować. Zmiana ta została wprowadzona zmianą ustawy o dozorze technicznym.

Zachęcamy do kontaktu w sprawie organizacji kursów przygotowujących do egzaminu państwowego zdawanego przed Komisją UDT.

Nasza oferta obejmuje:

– organizację kursu na terenie zakładu pracy
– pomoc w wypełnieniu dokumentów niezbędnych do złożenia w odpowiednim Biurze Terenowym UDT 
– złożenie w imieniu Klienta wniosków i innych potrzebnych formularzy wymaganych przepisami prawa poprzez portal eudt.gov.pl oraz profil zaufany
– dostarczenie zaświadczeń kwalifikacyjnych po pozytywnie zdanym egzaminie przez Uczestnika.


 

SZKOLENIE ZDALNE: „Ocena ryzyka zawodowego”

 • Termin: USTALANY INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM
 • Cena: 500,00 PLN za osobę (przy grupie powyżej 5 osób cena negocjowana)
 • Czas trwania: 6 h dydaktycznych
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl
 • Trener: Ewa Urbanek – magister inżynier zootechniki – absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Posiada uprawnienia  inspektora pracy. Doradza  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzi działalność edukacyjną jako trener na szkoleniach i wykładowca przedmiotów z obszaru ochrony pracy na studiach podyplomowych. Oddziałem SEKA S.A. w Szczecinie kieruje od 2002 r.

 

SZKOLENIE ZDALNE: „Komisja BHP jako organ doradczy
i opiniodawczy pracodawcy”

 • Termin: USTALANY INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM
 • Cena: 500,00 PLN za osobę (przy grupie powyżej 5 osób cena negocjowana)
 • Czas trwania: 6 h dydaktycznych
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl
 • Trener: Ewa Urbanek – magister inżynier zootechniki – absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Posiada uprawnienia  inspektora pracy. Doradza  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzi działalność edukacyjną jako trener na szkoleniach i wykładowca przedmiotów z obszaru ochrony pracy na studiach podyplomowych. Oddziałem SEKA S.A. w Szczecinie kieruje od 2002 r.

 

SZKOLENIE ZDALNE: „Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby”

 • Termin: W zależności od zgłoszeń data ustalana max. 2 razy w miesiącu w dogodnym dla Uczestniczki/Uczestnika terminie 
 • Cena: od 1100,00 PLN za osobę (szkolenie realizowane już dla jednej osoby)
 • Czas trwania: od 8 do 16 h dydaktycznych
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl 
 • Trener: Ewa Urbanek – magister inżynier zootechniki – absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Posiada uprawnienia  inspektora pracy. Doradza  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzi działalność edukacyjną jako trener na szkoleniach i wykładowca przedmiotów z obszaru ochrony pracy na studiach podyplomowych. Oddziałem SEKA S.A. w Szczecinie kieruje od 2002 r.

 


SZKOLENIE ZDALNE W JĘZYKU POLSKIM (wideokonferencja):
Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia 

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 165,00 PLN za osobę przy grupie minimum 10-osobowej 
 • Czas trwania: 7 h dydaktycznych
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl 
 • Trener: Marcin Charęża w 2019 roku ukończył kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy; przeprowadził dotychczas kilkadziesiąt godzin zajęć zakresie pierwszej pomocy (dostępne referencje) i kilkaset godzin w ramach szkoleń bhp; magister ekonomii, absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie; ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami UE na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe z zakresu bhp na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym; inspektor ochrony ppoż. Z SEKA S.A. związany od 14 lat, początkowo jako specjalista, obecnie jako z-ca dyrektora ds. szkoleń. Od ponad 4 lat pełni także funkcję specjalisty ds. bhp w dwóch firmach zatrudniających łącznie ponad 900 osób. 

REMOTE TRAINING IN ENGLISH (videoconference):
First aid in case of emergency

 • Date: Determined individually with Client
 • Price: from 320,00 PLN for one attendee for a group of at least 10 participants 
 • Duration: 7 didactic hours
 • Contact data: 91 88 19 500, e-mail: marcin.chareza@seka.pl 
 • Trainer: Marcin Charęża in 2019 completed a qualified first aid course; so far he has conducted several dozen hours of first aid trainings (available references) and several hundred hours in the firld of H&S; Master of Economics, graduate from University of Agriculture in Szczecin; completed postgraduate studies in EU project management at University of Szczecin and postgraduate studies in health and safety at West Pomeranian University of Technology; fire protection inspector. Associated with SEKA S.A. since 2006, initially as a training specialist, now as deputy training director. Since 2016 works as a health and safety specialist in two companies hiring a total of over 900 employees.

 


KURS METODYCZNY dla wykładowców i organizatorów szkoleń – formuła zdalna  

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: 1100,00 PLN za osobę (przy grupach powyżej 5 osób cena negocjowana)
 • Czas trwania: 28 h dydaktycznych (4 dni)
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl 
 • Trener: Justyna Łukaszewska – absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie – Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, następnie „Prawo Pracy” na Uniwersytecie Szczecińskim oraz „Akademię Trenera” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współpracuje od 2009 r. z SEKA S.A. m.in. jako trener uzyskując bardzo dobre oceny od uczestników szkoleń. Przeprowadziła ponad 800 godzin zajęć dydaktycznych.
 • Adresaci: Kurs adresowany jest do osób, które prowadzą zajęcia szkoleniowe w zakładach pracy; w systemie oświaty dla dorosłych, w tym także do trenerów i instruktorów; inspektorów bhp, którzy prowadzą szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wszystkich osób chcących nabyć nowe kwalifikacje bądź przygotować się do realizacji wystąpień publicznych.

 

WEBINARIUM „NOWY JPK OD 01.10.2020 R.”

Uczestnicy otrzymują trzydniowy dostęp do ośmiomodułowego webinarium przekazywanego w formacie filmu MP4.
W ciągu 4 godzin przekazane zostaną informacje dotyczące m.in.:
– podmiotów, które zostały objęte nowymi przepisami 
– podziału na część ewidencyjną i deklaracyjną 
– obowiązków nabywcy i sprzedawcy
– Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP) – sankcji i konsekwencji 
– Transakcji Powiązanych (TK) 

Dodatkowo, dla wszystkich chętnych oferujemy materiały szkoleniowe prowadzącej w cenie 50 zł netto + 23% VAT doliczanej do ogólnego kosztu webinarium. 

Tematyka poszczególnych odcinków przedstawia się następująco:

1) ODCINEK 1. Jakie towary będą znajdowały się w ewidencji podatku należnego GTU?

2) ODCINEK 2. Jakie usługi będą znajdowały się w ewidencji podatku należnego GTU?

3) ODCINEK 3. Jakie znaczenie ma dla przedsiębiorcy raportowanie procedur w ramach nowego JPK z deklaracją?

4) ODCINEK 4. Jak należy prezentować sprzedaż ewidencjonowaną na kasie fiskalnej i jak oznaczać faktury wystawione do paragonów?

5) ODCINEK 5. Jakie oznaczenia zobowiązany jest stosować nabywca i jakie zagrożenia związane są z Mechanizmem Podzielonej Płatności w nowym JPK_VAT z deklaracją?

6) ODCINEK 6. Jak należy procedować korekty w nowym JPK_VAT z deklaracją?

7) ODCINEK 7. Co kosztuje 500 PLN i jak uniknąć kary?

8) ODCINEK 8. Jak przygotować firmę na nowy JPK_VAT z deklaracją?

KOSZT WEBINARIUM: 150 PLN + 23% VAT = 184,50 PLN

KOSZT MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA OSÓB CHĘTNYCH: 50 PLN + 23% VAT = 61,50 PLN 

KONTAKT: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl


 

SZKOLENIE ZDALNE: „Wirus HIV i zespół nabytego niedoboru odporności AIDS jako czynniki biologiczne w środowisku pracy”

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 350,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 3 h
 • Prowadząca: mgr inż. Natalia Dembowska – główny specjalista ds. bhp z ponad siedmioletnim stażem w placówkach służby zdrowia (szpitale)
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl

 

SZKOLENIE ZDALNE: „Czynniki zakaźne – COVID-19 w pracy kuratorów sądowych”

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 350,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 3h 
 • Prowadząca: mgr inż. Natalia Dembowska – główny specjalista ds. bhp z ponad siedmioletnim stażem w placówkach służby zdrowia (szpitale)
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl 

 

WEBINARIUM: Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy       

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 500,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 7 h dydaktycznych
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl 
 • Trener: Małgorzata Klowan – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego (1995-2000). W trakcie trwania studiów pracowała w jednej ze szczecińskich Kancelarii Adwokackich, gdzie nabyła praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa oraz przygotowywania pism procesowych, pozwów itp. W latach 1998-2000 i 2002-2003 pracowała jako inspektor w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie w Wydziale Obsługi Prawnej. W latach 2003-2017 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, w latach 2004-2017 na stanowiskach inspektora pracy, starszego inspektora pracy i starszego inspektora pracy – specjalisty. Od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy specjalistów personalnych i działów kadr i płac, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców.

SZKOLENIE ZDALNE: „Prawo pracy dla menedżerów”

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 1000,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 16 h dydaktycznych
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl
 • Trener: Małgorzata Klowan – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego (1995-2000). W trakcie trwania studiów pracowała w jednej ze szczecińskich Kancelarii Adwokackich, gdzie nabyła praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa oraz przygotowywania pism procesowych, pozwów itp. W latach 1998-2000 i 2002-2003 pracowała jako inspektor w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie w Wydziale Obsługi Prawnej. W latach 2003-2017 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, w latach 2004-2017 na stanowiskach inspektora pracy, starszego inspektora pracy i starszego inspektora pracy – specjalisty. Od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy specjalistów personalnych i działów kadr i płac, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców.

WEBINARIUM: Zasady prawa pracy i dokumentacja pracownicza                               

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 450,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 4 h dydaktyczne
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl

WEBINARIUM: Czas pracy

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 450,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 4 h dydaktyczne
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl

WEBINARIUM: Formy świadczenia pracy

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 450,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 4 h dydaktyczne
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl

WEBINARIUM: Wynagrodzenia za pracę

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 450,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 4 h dydaktyczne
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl

KURS CERTYFIKOWANY ZDALNY
„Specjalista ds. kadr – certyfikat z kodem zawodu” 

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 2800,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 72 h dydaktyczne + 2 h egzaminu
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl
 • Uzyskane uprawnienia: certyfikat SEKA S.A. z kodem zawodu „Specjalisty ds. kadr” oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu

KURS CERTYFIKOWANY ZDALNY: „Specjalista ds. płac – certyfikat z kodem zawodu”

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 1900,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 32 h dydaktyczne + 2 h egzaminu
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl
 • Uzyskane uprawnienia: certyfikat SEKA S.A. z kodem zawodu „Specjalisty ds. płac” oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu

SZKOLENIE ZDALNE: „Urlopy”

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 600,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 10 h dydaktycznych
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl

SZKOLENIE ZDALNE: „Zatrudnianie pracobiorców”

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 900,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 15 h dydaktycznych
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl

SZKOLENIE ZDALNE: „Umowy cywilnoprawne”

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 400,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 5 h dydaktycznych
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl

SZKOLENIE ZDALNE: „Ustanie stosunku pracy i zmiany warunków umowy”

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 400,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 5 h dydaktycznych
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl

SZKOLENIE ZDALNE: „Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej”

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 650,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 8 h dydaktycznych; zajęcia w godz. 09.00 – 15.30
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl
 • Trener: Małgorzata Klowan – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego (1995-2000). W trakcie trwania studiów pracowała w jednej ze szczecińskich Kancelarii Adwokackich, gdzie nabyła praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa oraz przygotowywania pism procesowych, pozwów itp. W latach 1998-2000 i 2002-2003 pracowała jako inspektor w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie w Wydziale Obsługi Prawnej. W latach 2003-2017 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, w latach 2004-2017 na stanowiskach inspektora pracy, starszego inspektora pracy i starszego inspektora pracy – specjalisty. Od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy specjalistów personalnych i działów kadr i płac, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców.

WEBINARIUM: Zatrudnianie cudzoziemców – aktualne przepisy 

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 600,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 6 h dydaktycznych
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl 

WEBINARIUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 600,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 7 h dydaktycznych
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl
 • Trener: Małgorzata Klowan – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego (1995-2000). W trakcie trwania studiów pracowała w jednej ze szczecińskich Kancelarii Adwokackich, gdzie nabyła praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa oraz przygotowywania pism procesowych, pozwów itp. W latach 1998-2000 i 2002-2003 pracowała jako inspektor w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie w Wydziale Obsługi Prawnej. W latach 2003-2017 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, w latach 2004-2017 na stanowiskach inspektora pracy, starszego inspektora pracy i starszego inspektora pracy – specjalisty. Od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy specjalistów personalnych i działów kadr i płac, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców.

 


WEBINARIUM: Raportowanie do KOBiZE  

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 500,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 4 h
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl
 • Prowadząca: mgr Katarzyna Skowrońska – Specjalista ds. ochrony środowiska

WEBINARIUM: Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) – warsztaty

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 500,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 4 h
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl
 • Prowadząca: mgr Katarzyna Skowrońska – Specjalista ds. ochrony środowiska 

WEBINARIUM: ABC ochrony środowiska w każdej firmie

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 500,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 4 h
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl
 • Prowadząca: mgr inż. Joanna Sadowska – Specjalista ds. ochrony środowiska 

WEBINARIUM: Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 600,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 4 h
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl
 • Prowadząca: mgr inż. Joanna Sadowska – Specjalista ds. ochrony środowiska 

WEBINARIUM: Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 700,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 2 dni x 5 h
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl
 • Prowadząca: dr hab. inż. Anna Kiepas – Kokot – Specjalista w dziedzinie gospodarki odpadowej oraz procesów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska

WEBINARIUM: Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska w świetle aktualnych wymagań prawnych 

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 600,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 7 h
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl
 • Prowadząca: mgr inż. Joanna Sadowska – Specjalista ds. ochrony środowiska 

SZKOLENIE ZDALNE: Szkolenie dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych – G1 

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: 450,00 PLN za osobę + opłata za każdy egzamin (10% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej, tj. w 2021 r. kwota 280 zł) – cena obowiązuje przy zgłoszeniu minimum 5 osób z danego przedsiębiorstwa; przy większych grupach ceny ustalamy indywidualnie
 • Czas trwania: 6 h; zajęcia w godz. 09.00 – 15.00
 • egzamin w formule zdalnej*
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl 

NEW TRAINING !!!

REMOTE TRAINING: EXPLOITATION OF ELECTRICAL DEVICES UP TO AND ABOVE 1KV AND THEIR SUPERVISION (WITH EXAMINATION) – PROVIDED IN ENGLISH

 • Date: Determined individually with Client 
 • Price: 700,00 PLN for one person + mandatory fee for examination  (in 2021: 280 PLN for each qualification certificate – exploitation or supervision). The fee is added to overal amount of the training.
 • Duration: 6 hours; 09.00 – 15.00
 • Contact data: 91 88 19 500, e-mail: marcin.chareza@seka.pl
 • remote examination**

SZKOLENIE ZDALNE: Szkolenie przygotowujące do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło – G2

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: 450,00 PLN za osobę + opłata za każdy egzamin (10% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej, tj. w 2021 r. kwota 280 zł) – cena obowiązuje przy zgłoszeniu minimum 5 osób z danego przedsiębiorstwa; przy większych grupach ceny ustalamy indywidualnie
 • Czas trwania: 6 h; zajęcia w godz. 09.00 – 15.00
 • egzamin w formule zdalnej*
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl 

SZKOLENIE ZDALNE: Szkolenie przygotowujące do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych – G3

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: 450,00 PLN za osobę + opłata za każdy egzamin (10% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej, tj. w 2021 r. kwota 280 zł) – cena obowiązuje przy zgłoszeniu minimum 5 osób z danego przedsiębiorstwa; przy większych grupach ceny ustalamy indywidualnie
 • Czas trwania: 6 h; zajęcia w godz. 09.00 – 15.00
 • egzamin w formule zdalnej*
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl 

*Podstawa prawna przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej: art. 31x ust. 3. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

**Legal basis for conducting the exam in remote form: art. 31x paragraph 3. the Act of 16 April 2020 on specific support instruments in connection with the spread of the SARS-CoV-2 virus

INNE SZKOLENIA I KURSY REALIZOWANE PRZEZ SEKA S.A. ODDZIAŁ W SZCZECINIE

SZKOLENIE ZDALNE: Warsztaty – jak prowadzić postępowanie powypadkowe 

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 500,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 4 h
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl

SZKOLENIE ZDALNE: Szkolenie dla nowowybranych społecznych inspektorów pracy (SIP)

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 600,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 8 h
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl
 • Trener: Ewa Urbanek – magister inżynier zootechniki – absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Posiada uprawnienia  inspektora pracy. Doradza  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzi działalność edukacyjną jako trener na szkoleniach i wykładowca przedmiotów z obszaru ochrony pracy na studiach podyplomowych. Oddziałem SEKA S.A. w Szczecinie kieruje od 2002 r.

SZKOLENIE ZDALNE: Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

 • Termin: Ustalany indywidualnie z Klientem
 • Cena: od 400,00 PLN za osobę (przy zgłoszeniu grupy minimum 5-osobowej ceny negocjowane)
 • Czas trwania: 6 h dydaktycznych
 • Kontakt: 91 88 19 500, e-mail: szczecin@seka.pl
 • Trener: Justyna Łukaszewska – absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie – Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, następnie „Prawo Pracy” na Uniwersytecie Szczecińskim oraz „Akademię Trenera” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współpracuje od 2009 r. z SEKA S.A. m.in. jako trener uzyskując bardzo dobre oceny od uczestników szkoleń. Przeprowadziła ponad 800 godzin zajęć dydaktycznych.

 

NEW TRAININGS !!!

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERIODIC TRAININGS PROVIDED IN ENGLISH IN REMOTE FORM

REMOTE TRAINING: Occupational H&S periodic training for administrative employees  

 • Date: Determined individually with Client
 • Price: from 200,00 PLN for one attendee for a group of at least 10 participants
 • Duration: 5 hours
 • Contact data: 91 88 19 500, e-mail: marcin.chareza@seka.pl
 • Trainer: Marcin Charęża

REMOTE TRAINING: Occupational H&S periodic training for employers and employees hired on other managerial work posts

 • Date: Determined individually with Client
 • Price: from 350,00 PLN for one attendee for a group of at least 10 participants
 • Duration: 6 hours
 • Contact data: 91 88 19 500, e-mail: marcin.chareza@seka.pl
 • Trainer: Marcin Charęża

 

Kliknij w grafikę poniżej aby obejrzeć demo szkolenia bhp online:

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się na terenie całego kraju zagrożeniem epidemiologicznym zachęcamy do korzystania z oferty szkoleń bhp w formie on-line (e-learning), dostępnych w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), dla niżej wymienionych grup pracowniczych:

 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp

Zachęcamy również do skorzystania z innych szkoleń online znajdujących się w naszej bogatej ofercie.

Zapraszam do kontaktu
Marcin Charęża
Zastępca dyrektora ds. szkoleń / Starszy specjalista ds. bhp / Inspektor ochrony ppoż.
kom. 506 279 179, e-mail: marcin.chareza@seka.pl,
Oddział SEKA S.A. w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin

DANE KONTAKTOWE

Adres

ul. Żubrów 3
71-617 Szczecin

Kontakt

Godziny pracy

pn. – pt.
8:00 – 16:15

NASZ ZESPÓŁ

DYREKTOR

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/07/Ewa_Urbanek.jpg

Magister inżynier zootechniki – absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Posiada uprawnienia  inspektora pracy. Doradza  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzi działalność edukacyjną jako trener na szkoleniach i wykładowca przedmiotów z obszaru ochrony pracy na studiach podyplomowych. Oddziałem SEKA S.A. w Szczecinie kieruje od 2002 r.

tel. 91 881 95 00 | kom. 501 307 262 | ewa.urbanek@seka.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. SZKOLEŃ

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/116152027_208160250611207_6040588015024250131_n_1.jpg

Magister ekonomii, absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie; ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami Unii Europejskiej na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe z zakresu bhp na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym; inspektor ochrony ppoż. (SGSP w Warszawie). W 2019 roku ukończył kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Z SEKA S.A. związany od 2006 roku, początkowo jako specjalista, obecnie jako zastępca dyrektora ds. szkoleń oraz trener (bhp i pierwsza pomoc). Od 2016 roku pełni także funkcję starszego specjalisty ds. bhp w dwóch firmach zatrudniających łącznie ponad 900 osób. 

Marcin Charęża – Zastępca Dyrektora ds. szkoleń / Starszy specjalista ds. bhp / Inspektor ochrony ppoż.
tel. 91 88 19 502, 506 279 179
e-mail: marcin.chareza@seka.pl

Ewelina Miziołek – Młodszy Specjalista ds. szkoleń
tel. 91 88 19 504
e-mail: ewelina.miziolek@seka.pl

Joanna Sadowska – Specjalista ds. ochrony środowiska / Starszy specjalista ds. bhp / Inspektor ochrony ppoż.
tel. 91 88 19 500
e-mail: joanna.sadowska@seka.pl

Tomasz Urbanek – Specjalista ds. sprzedaży
tel. 511 160 667
e-mail: tomasz.urbanek@seka.pl

Nasi Specjaliści

 • Marlena Filipowicz-Dróżdż – Główny specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż.
 • Michał Franaszek – Główny specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż.
 • Wiesław Graczyk – Główny specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż.
 • Justyna Łukaszewska – Główny specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż.
 • Andrzej Podgórski – Główny specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż.
 • Ryszard Rolirad – Główny specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż.
 • Jacek Skibiński – Inspektor ochrony ppoż.
 • Katarzyna Skowrońska – Główny specjalista ds. ochrony środowiska
 • Tomasz Draczyński – Specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż.
 • Nikodem Trus – Specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż.

OPIS

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/12/seka_szczecin_400dp.png

Powstanie oddziału w Szczecinie i jego działalność

Potwierdzeniem naszego sukcesu jest zaufanie instytucji i przedsiębiorstw lokalnych, które powierzyły nam wykonywanie zadań służby bhp i są z nami od początku istnienia oddziału. Z powodzeniem wspomagamy naszych Klientów w pozyskiwaniu środków finansowych z prewencyjnego funduszu ZUS, przeznaczonego na utrzymanie zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Oddział mieści się przy ul. Żubrów 3. Biurowiec położony jest w Śródmieściu, w sąsiedztwie najstarszego w Szczecinie parku im. Stefana Żeromskiego, w pobliżu najciekawszych obiektów miasta – Wałów Chrobrego czy Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Dodatkowe atuty tego miejsca to sąsiedztwo dużego węzła komunikacyjnego i dogodny dla naszych Klientów dojazd i parking tuż przy budynku.

Oddział jest certyfikowanym Laboratorium Mobilnym ECDL, w którym uczestnicy szkoleń mogą potwierdzić swoją wiedzę Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych.

Działania oddziału skupiają się wokół czterech podstawowych zadań

 • sprzedaż szkoleń w zakresie bhp, prawa pracy, ochrony środowiska,
 • organizacja szkoleń dla stałych klientów,
 • sprawowanie nadzoru w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska,
 • świadczenie jednorazowych usług z zakresu bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Zrealizowane projekty

Współudział w realizacji projektów ogólnopolskich:

 • BHP w Budownictwie
  • okres realizacji: 08.2006-03.2008
 • Samodzielny księgowy bilansista
  • okres realizacji: 06.2005-06.2008
 • Kurs specjalistów personalnych i działów kadr
  • okres realizacji: 06.2005-06.2008
 • Plan BIOZ – wzmocnienie bezpieczeństwa firm budowlanych
  • okres realizacji: 01.2009-12.2010
 • Nowoczesny kosztorysant w firmie budowlanej
  • okres realizacji: 01.2009-12.2010
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w firmie budowlanej – IntelliCAD
  • okres realizacji: 01.2009-12.2010
 • Profesjonalny finansista nowoczesnej firmy
  • okres realizacji: 01.2009-12.2010
 • Księgowy na wagę złota – SEKA S.A. realizowała jako partner
  • okres realizacji: 01.2009-12.2010

Projekty regionalne (jako partner):

 • Akademia Budownictwa – Audytor Efektywności Energetycznej- Zachodniopomorskie
  • okres realizacji: 07.2012 – 06.2013,
  • projektodawca: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
 • „Zaktualizuj swoje umiejętności” – szkolenia ECDL;
  • okres realizacji 06.2013 – 05.2014,
  • projektodawca: Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp. k.

GALERIA

NASZE BIURA

SEKA S.A. CENTRALA

ul. Paca 37 I p.
04-386 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 517 88 88

seka@seka.pl

Szczegóły

BIAŁYSTOK

ul. Św. Rocha 5 lokal 208
15-879 Białystok

Kontakt

tel.: 85 871 22 30

bialystok@seka.pl

Dyrektor

Anika Kołodziejska-Roszczenko
Szczegóły

BIELSKO-BIAŁA

ul. Podwale 45
43-300 Bielsko-Biała

Kontakt

tel.: 33 300 10 00
bielsko@seka.pl

Kierownik

Kierownik Oddziału Renata Kus
Szczegóły

BYDGOSZCZ

ul. Królowej Jadwigi 18, III p.
85-231 Bydgoszcz

Kontakt

tel.: 52 522 57 50
bydgoszcz@seka.pl

Dyrektor

Joanna Majewska
Szczegóły

GDAŃSK

ul. Wały Piastowskie 1/1305
80-958 Gdańsk

Kontakt

tel.: 58 732 08 80
gdansk@seka.pl

Dyrektor

Anna Zakobielska Dyrektor
Szczegóły

GORZÓW WLKP.

ul.Kosynierów Gdyńskich 82, VII piętro, pok. 714, (Budynek Hotelu Mieszko)
66-400 Gorzów Wielkopolski

Kontakt

tel.: 95 737 46 20
gorzow@seka.pl

Dyrektor

Karolina Jasińska Dyrektor Oddziału
Szczegóły

KATOWICE

ul. Dąbrówki 16 A
40-081 Katowice

Kontakt

tel.: 32 700 22 30
katowice@seka.pl

Dyrektor

Tomasz Boduszek
Szczegóły

KIELCE

ul. Św. Leonarda 1/25
25-311 Kielce

Godziny pracy biura - od poniedziałku do piątku 08:00-16:15

Kontakt

tel.: 41 230 98 50
kielce@seka.pl

Dyrektor

Sylwia Hil-Król
Szczegóły

KOSZALIN

ul. Partyzantów 17/108
75-411 Koszalin

Kontakt

tel. 94 721 42 00
koszalin@seka.pl

Kierownik

Magdalena Joda
Szczegóły

KRAKÓW

ul. Wrocławska 75
30-011 Kraków

Kontakt

tel.: 12 203 19 20
krakow@seka.pl

Dyrektor

Waldemar Krztoń
Szczegóły

ŁÓDŹ

ul. Gdańska 80
90-613 Łódź

Kontakt

tel.: 42 280 10 50
lodz@seka.pl

Dyrektor

Artur Murgrabia
Szczegóły

LUBLIN

ul. Wolska 11
20-411 Lublin

Kontakt

tel.: 81 464 16 30
lublin@seka.pl

Dyrektor

Bartosz Barwicki
Szczegóły

OLSZTYN

ul. Dworcowa 7
10-413 Olsztyn

Kontakt

tel.: 89 679 94 40
olsztyn@seka.pl

Dyrektor

Kamil Lullis p.o. dyrektora
Szczegóły

OPOLE

ul. Koszyka 11
45-720 Opole

Kontakt

tel.: 77 545 75 40
opole@seka.pl

Dyrektor

Bogdan Walentyn
Szczegóły

POZNAŃ

ul. Nieszawska 1
61-021 Poznań

Kontakt

tel.: 61 624 02 60
poznan@seka.pl

Dyrektor

Jerzy Wójcik
Szczegóły

RZESZÓW

ul. Partyzantów 1A
35-242 Rzeszów

Kontakt

tel.: 17 717 65 20
rzeszow@seka.pl

Dyrektor

Joanna Zarzyczny
Szczegóły

SZCZECIN

ul. Żubrów 3
71-617 Szczecin

Kontakt

tel.: 91 88 19 500
szczecin@seka.pl

Dyrektor

Ewa Urbanek
Szczegóły

WARSZAWA

ul. Zabraniecka 80
03-787 Warszawa

Kontakt

tel. 22 517 88 50
warszawa@seka.pl

Dyrektor

Jarosław Strusiński
Szczegóły

WROCŁAW

ul. Kaszubska 8/4
50-214 Wrocław

Kontakt

tel.: 71 738 38 00
wroclaw@seka.pl

Dyrektor

Agata Janecka
Szczegóły