SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
mapa-oddzialy-pasek-top

SZCZECIN

SEKA S.A. Oddział w Szczecinie zaprasza do udziału w szkoleniach zdalnych realizowanych w formie webinariów i wideokonferencji w kilku kategoriach:

  • PRAWO PRACY (źródła, wynagrodzenia, agencje zatrudnienia, umowy cywilno-prawne, zatrudnianie cudzoziemców, ZFŚS)
  • OCHRONA ŚRODOWISKA (KOBiZE, BDO, gospodarowanie odpadami, procesy inwestycyjne w ochronie środowiska)
  • EKSPLOATACJA I DOZÓR (w językach polskim i angielskim):
   – URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH (GRUPA 1),
   – CIEPLNYCH (GRUPA 2)
   – GAZOWYCH (GRUPA 3)
  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (w trzech formach: tradycyjnej, e-learningu i wideokonferencji) – w językach polskim i angielskim
  • SZKOLENIA SPECJALNE I DEDYKOWANE KONKRETNYM BRANŻOM:
   – Czynniki zakaźne – COVID-19 w pracy kuratorów sądowych
   – Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
   – Szkolenie dla nowowybranych społecznych inspektorów pracy (SIP)
   – Warsztaty – jak powadzić postępowanie powypadkowe
  • KURSY Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH
   – Specjalista jako menedżer
   – Specjalista jako trener
   – Specjalista jako szkoleniowiec
   – Trening umiejętności coachingowych 
 •  

UWAGA! W ramach wyżej wymienionych grup szkoleń on-line w dalszym ciągu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych. Wystarczy wypełnić zgłoszenie klikając w nazwę interesującego Państwa szkolenia z listy niżej wymienionych lub też korzystając z linka „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, a następnie skontaktować się z jednym z trzech operatorów BUR w województwie zachodniopomorskim w celu uzyskania informacji o wysokości możliwego dofinansowania. Operatorami są: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości.  

Zapraszamy także do dokonywania zapisów na:

 • szkolenia wstępne ogólne bhp dla nowozatrudnionych pracowników w formie zdalnej, zgodnie z art. 12e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  – w języku polskim
  – w języku angielskim
 • szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych w dwóch formach:
  e-learning – platforma uruchamiana na okres 30 dni (realizacja w językach polskim i angielskim)
  wideokonferencja/webinarium – realizacja w czasie rzeczywistym z wykładowcą (w językach polskim i angielskim)
 • szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  (możliwość realizacji wyłącznie w formule tradycyjnych zajęć z wykładowcą; zarówno otwarte, jak i zamknięte – np. w siedzibie Klienta przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności)

Zapraszam do kontaktu
Marcin Charęża
Zastępca dyrektora ds. szkoleń / Starszy specjalista ds. bhp / Inspektor ochrony ppoż.
kom. 506 279 179, e-mail: marcin.chareza@seka.pl,
Oddział SEKA S.A. w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin


 

SZKOLENIE ZDALNE: „Czynniki zakaźne – COVID-19 w pracy kuratorów sądowych”

 • Termin: 02.11.2020 r.
 • Cena: 400,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 3 h; zajęcia w godz. 12.00 – 15.00
 • Prowadząca: mgr inż. Natalia Dembowska – główny specjalista ds. bhp z ponad siedmioletnim stażem w placówkach służby zdrowia (szpitale)
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

WEBINARIUM: Zasady prawa pracy i dokumentacja pracownicza                               

 • Termin: 16.10.2020 r.
 • Cena: 400,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 4 h dydaktyczne; zajęcia w godz. 09.00 – 12.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WEBINARIUM: Czas pracy

 • Termin: 23.10.2020 r.
 • Cena: 400,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 4 h dydaktyczne; zajęcia w godz. 09.00 – 12.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WEBINARIUM: Formy świadczenia pracy 

 • Termin: 16.11.2020 r.
 • Cena: 400,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 4 h dydaktyczne; zajęcia w godz. 17.00 – 20.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WEBINARIUM: Wynagrodzenia za pracę

 • Termin: 09.11.2020 r.
 • Cena: 400,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 4 h dydaktyczne; zajęcia w godz. 17.00 – 20.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KURS CERTYFIKOWANY STACJONARNY „Specjalista ds. kadr – certyfikat z kodem zawodu” 

 • Termin: 19.10 – 10.11.2020 r.
 • Cena: 2800,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 72 h dydaktyczne; zajęcia w godz. 09.00 – 16.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KURS CERTYFIKOWANY STACJONARNY „Specjalista ds. płac – certyfikat z kodem zawodu”

 • Termin: 12 – 15.10.2020 r.
 • Cena: 1900,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 32 h dydaktyczne; zajęcia w godz. 09.00 – 16.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIE STACJONARNE „Prawo pracy dla menedżerów”

 • Termin: 23 – 24.11.2020 r.
 • Cena: 1200,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 16 h dydaktycznych; zajęcia w godz. 09.00 – 16.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WEBINARIUM: Zatrudnianie cudzoziemców – aktualne przepisy 

 • Termin: 30.10.2020 r.
 • Cena: 600,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 6 h dydaktycznych; zajęcia w godz. 9.00 – 14.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WEBINARIUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Termin: 28.10.2020 r.
 • Cena: 600,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 7 h dydaktycznych; zajęcia w godz. 09.00 – 15.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 


WEBINARIUM: Raportowanie do KOBiZE  

 • Termin: 12.10.2020
 • Cena: 500,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 4 h; zajęcia w godz. 17.00 – 20.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • Prowadząca: mgr Katarzyna Skowrońska
 • Zapraszamy do kontaktu w przypadku chęci organizacji szkolenia zamkniętego – dedykowanego Państwa firmie

WEBINARIUM: Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) – warsztaty

 • Termin: 28.10.2020
 • Cena: 500,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 4 h; zajęcia w godz. 17.00 – 20.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • Prowadząca: mgr Katarzyna Skowrońska
 • Zapraszamy do kontaktu w przypadku chęci organizacji szkolenia zamkniętego – dedykowanego Państwa firmie

WEBINARIUM: ABC ochrony środowiska w każdej firmie

 • Termin: 16.10.2020 r.
 • Cena: 450,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 4 h; zajęcia w godz. 09.00 – 13.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • Prowadząca: dr hab. inż. Anna Kiepas – Kokot
 • Zapraszamy do kontaktu w przypadku chęci organizacji szkolenia zamkniętego – dedykowanego Państwa firmie

WEBINARIUM: Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami

 • Termin: 06.11.2020
 • Cena: 500,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 4 h; zajęcia w godz. 10.00 – 14.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • Prowadząca: dr hab. inż. Anna Kiepas – Kokot
 • Zapraszamy do kontaktu w przypadku chęci organizacji szkolenia zamkniętego – dedykowanego Państwa firmie

WEBINARIUM: Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

 • Termin: 03 – 04.11.2020 r.
 • Cena: 699,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 2 dni x 4 h; zajęcia w godz. 09.00 – 13.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • Prowadząca: dr hab. inż. Anna Kiepas – Kokot
 • Zapraszamy do kontaktu w przypadku chęci organizacji szkolenia zamkniętego – dedykowanego Państwa firmie

 

SZKOLENIE ZDALNE: Szkolenie dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych – G1 

 • Termin: 14.10.2020
 • Cena: 450,00 PLN za osobę + opłata za każdy egzamin (10% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej, tj. w 2020 r. kwota 260 zł) – cena obowiązuje przy zgłoszeniu minimum 5 osób z danego przedsiębiorstwa; przy większych grupach ceny ustalamy indywidualnie
 • Czas trwania: 5 h; zajęcia w godz. 09.00 – 14.00
 • egzamin w formule zdalnej*
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NEW TRAINING !!!

REMOTE TRAINING: Exploitation of electrical devices for up to 1kV and above as well as their supervision (with external examination) – performed in English

 • Date: 09.10.2020
 • Price: 700,00 PLN for one person + mandatory fee for examination  (in 2020: 260 PLN for each qualification certificate – exploitation or supervision). The fee is added to overal amount of the training.
 • Duration: 5 hours; 09.00 – 14.00
 • APPLICATION FORM
 • remote examination**

SZKOLENIE ZDALNE: Szkolenie przygotowujące do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło – G2

 • Termin: do ustalenia
 • Cena: 450,00 PLN za osobę + opłata za każdy egzamin (10% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej, tj. w 2020 r. kwota 260 zł) – cena obowiązuje przy zgłoszeniu minimum 5 osób z danego przedsiębiorstwa; przy większych grupach ceny ustalamy indywidualnie
 • Czas trwania: 5 h; zajęcia w godz. 09.00 – 14.00
 • Zgłoszenia: marcin.chareza@seka.pl (po wysłaniu wiadomości uczestnik/uczestniczka otrzyma formularz zgłoszeniowy do wypełnienia)
 • egzamin w formule zdalnej*

SZKOLENIE ZDALNE: Szkolenie przygotowujące do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych – G3

 • Termin: do ustalenia
 • Cena: 450,00 PLN za osobę + opłata za każdy egzamin (10% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej, tj. w 2020 r. kwota 260 zł) – cena obowiązuje przy zgłoszeniu minimum 5 osób z danego przedsiębiorstwa; przy większych grupach ceny ustalamy indywidualnie
 • Czas trwania: 5 h; zajęcia w godz. 09.00 – 14.00
 • Zgłoszenia: marcin.chareza@seka.pl (po wysłaniu wiadomości uczestnik/uczestniczka otrzyma formularz zgłoszeniowy do wypełnienia)
 • egzamin w formule zdalnej*

*Podstawa prawna przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej: art. 31x ust. 3. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

**Legal basis for conducting the exam in remote form: art. 31x paragraph 3. the Act of 16 April 2020 on specific support instruments in connection with the spread of the SARS-CoV-2 virus

INNE SZKOLENIA I KURSY REALIZOWANE PRZEZ SEKA S.A. ODDZIAŁ W SZCZECINIE

SZKOLENIE ZDALNE: Warsztaty – jak prowadzić postępowanie powypadkowe 

 • Termin: 05.10.2020
 • Cena: 400,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 4 h; zajęcia w godz. 09.00 – 13.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIE ZDALNE: Szkolenie dla nowowybranych społecznych inspektorów pracy (SIP)

 • Termin: 12 – 13.11.2020
 • Cena: 600,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 10 h; zajęcia w godz. 09.00 – 13.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIE ZDALNE: Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

 • Termin: 23.10.2020
 • Cena: 450,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 5 h dydaktycznych; zajęcia w godz. 10.00 – 14.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIE STACJONARNE: Specjalista jako menedżer

 • Termin: 08 – 10.10.2020
 • Cena: 1300,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 12 h zegarowych; zajęcia w godz. 09.00 – 15.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIE STACJONARNE: Specjalista jako trener

 • Termin: 12 – 13.10.2020
 • Cena: 1300,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 12 h zegarowych; zajęcia w godz. 09.00 – 15.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIE STACJONARNE: Specjalista jako szkoleniowiec

 • Termin: 26 – 27.10.2020
 • Cena: 1300,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 12 h zegarowych; zajęcia w godz. 09.00 – 15.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIE STACJONARNE: Trening umiejętności coachingowych dla menedżerów

 • Termin: 05 – 06.11.2020
 • Cena: 1700,00 PLN za osobę
 • Czas trwania: 16 h zegarowych; zajęcia w godz. 09.00 – 17.00
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kliknij w grafikę poniżej aby obejrzeć demo szkolenia bhp online:

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się na terenie całego kraju zagrożeniem epidemiologicznym zachęcamy do korzystania z oferty szkoleń bhp w formie on-line (e-learning), dostępnych w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), dla niżej wymienionych grup pracowniczych:

 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp

Zachęcamy również do skorzystania z innych szkoleń online znajdujących się w naszej bogatej ofercie.

Zapraszam do kontaktu
Marcin Charęża
Zastępca dyrektora ds. szkoleń / Starszy specjalista ds. bhp / Inspektor ochrony ppoż.
kom. 506 279 179, e-mail: marcin.chareza@seka.pl,
Oddział SEKA S.A. w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin

DANE KONTAKTOWE

<h4 class="kd-blue-text strong7"> Adres</h4>

ul. Żubrów 3
71-617 Szczecin

Kontakt

Godziny pracy

pn. – pt.
8:00 – 16:15

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

Specjalista jako szkoleniowiec

Szczecin

26.10.2020
27.10.2020

Zobacz więcej

Trening umiejętności coachingowych dla menedżerów

Szczecin

05.11.2020
06.11.2020

Zobacz więcej

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Szczecin

16.11.2020

Zobacz więcej

Specjalista ds. płac – certyfikacja zawodu

Szczecin

17.11.2020
27.11.2020

Zobacz więcej

Prawo pracy dla menedżerów

Szczecin

23.11.2020
24.11.2020

Zobacz więcej
inne szkolenia

DYREKTOR

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/07/Ewa_Urbanek.jpg

Magister inżynier zootechniki – absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Posiada uprawnienia  inspektora pracy. Doradza  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzi działalność edukacyjną jako trener na szkoleniach i wykładowca przedmiotów z obszaru ochrony pracy na studiach podyplomowych. Oddziałem SEKA S.A. w Szczecinie kieruje od 2002 r.

tel. 91 881 95 00 | kom. 501 307 262 | ewa.urbanek@seka.pl

NASZ ZESPÓŁ

Marcin Charęża – Zastępca Dyrektora ds. szkoleń / Starszy specjalista ds. bhp / Inspektor ochrony ppoż.
tel. 91 88 19 502, 506 279 179
e-mail: marcin.chareza@seka.pl

Ewelina Miziołek – Młodszy Specjalista ds. szkoleń
tel. 91 88 19 504
e-mail: ewelina.miziolek@seka.pl

Joanna Sadowska – Specjalista ds. ochrony środowiska / Starszy specjalista ds. bhp / Inspektor ochrony ppoż.
tel. 91 88 19 500
e-mail: joanna.sadowska@seka.pl

Tomasz Urbanek – Specjalista ds. sprzedaży
tel. 511 160 667
e-mail: tomasz.urbanek@seka.pl

Nasi Specjaliści

 • Marlena Filipowicz-Dróżdż – Główny specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż.
 • Michał Franaszek – Główny specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż.
 • Wiesław Graczyk – Główny specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż.
 • Justyna Łukaszewska – Główny specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż.
 • Andrzej Podgórski – Główny specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż.
 • Ryszard Rolirad – Główny specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż.
 • Jacek Skibiński – Inspektor ochrony ppoż.
 • Katarzyna Skowrońska – Główny specjalista ds. ochrony środowiska
 • Tomasz Draczyński – Specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż.
 • Nikodem Trus – Specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż.

OPIS

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/12/seka_szczecin_400dp.png

Powstanie oddziału w Szczecinie i jego działalność

Potwierdzeniem naszego sukcesu jest zaufanie instytucji i przedsiębiorstw lokalnych, które powierzyły nam wykonywanie zadań służby bhp i są z nami od początku istnienia oddziału. Z powodzeniem wspomagamy naszych Klientów w pozyskiwaniu środków finansowych z prewencyjnego funduszu ZUS, przeznaczonego na utrzymanie zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Oddział mieści się przy ul. Żubrów 3. Biurowiec położony jest w Śródmieściu, w sąsiedztwie najstarszego w Szczecinie parku im. Stefana Żeromskiego, w pobliżu najciekawszych obiektów miasta – Wałów Chrobrego czy Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Dodatkowe atuty tego miejsca to sąsiedztwo dużego węzła komunikacyjnego i dogodny dla naszych Klientów dojazd i parking tuż przy budynku.

Oddział jest certyfikowanym Laboratorium Mobilnym ECDL, w którym uczestnicy szkoleń mogą potwierdzić swoją wiedzę Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych.

Działania oddziału skupiają się wokół czterech podstawowych zadań

 • sprzedaż szkoleń w zakresie bhp, prawa pracy, ochrony środowiska,
 • organizacja szkoleń dla stałych klientów,
 • sprawowanie nadzoru w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska,
 • świadczenie jednorazowych usług z zakresu bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Zrealizowane projekty

Współudział w realizacji projektów ogólnopolskich:

 • BHP w Budownictwie
  • okres realizacji: 08.2006-03.2008
 • Samodzielny księgowy bilansista
  • okres realizacji: 06.2005-06.2008
 • Kurs specjalistów personalnych i działów kadr
  • okres realizacji: 06.2005-06.2008
 • Plan BIOZ – wzmocnienie bezpieczeństwa firm budowlanych
  • okres realizacji: 01.2009-12.2010
 • Nowoczesny kosztorysant w firmie budowlanej
  • okres realizacji: 01.2009-12.2010
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w firmie budowlanej – IntelliCAD
  • okres realizacji: 01.2009-12.2010
 • Profesjonalny finansista nowoczesnej firmy
  • okres realizacji: 01.2009-12.2010
 • Księgowy na wagę złota – SEKA S.A. realizowała jako partner
  • okres realizacji: 01.2009-12.2010

Projekty regionalne (jako partner):

 • Akademia Budownictwa – Audytor Efektywności Energetycznej- Zachodniopomorskie
  • okres realizacji: 07.2012 – 06.2013,
  • projektodawca: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
 • „Zaktualizuj swoje umiejętności” – szkolenia ECDL;
  • okres realizacji 06.2013 – 05.2014,
  • projektodawca: Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp. k.

GALERIA

NASZE BIURA

SEKA S.A. CENTRALA

ul. Paca 37 I p.
04-386 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 517 88 88

seka@seka.pl

Szczegóły

BIAŁYSTOK

ul. Św. Rocha 5 lokal 208
15-879 Białystok

Kontakt

tel.: 85 871 22 30

bialystok@seka.pl

Dyrektor

Anika Kołodziejska-Roszczenko
Szczegóły

BIELSKO-BIAŁA

ul. Podwale 45
43-300 Bielsko-Biała

Kontakt

tel.: 33 300 10 00
bielsko@seka.pl

Kierownik

Kierownik Oddziału Renata Kus
Szczegóły

BYDGOSZCZ

ul. Królowej Jadwigi 18, III p.
85-231 Bydgoszcz

Kontakt

tel.: 52 522 57 50
bydgoszcz@seka.pl

Dyrektor

Joanna Majewska
Szczegóły

GDAŃSK

ul. Wały Piastowskie 1/1305
80-958 Gdańsk

Kontakt

tel.: 58 732 08 80
gdansk@seka.pl

Dyrektor

Anna Zakobielska p.o. dyrektora
Szczegóły

GORZÓW WLKP.

ul.Kosynierów Gdyńskich 82, VII piętro, pok. 714, (Budynek Hotelu Mieszko)
66-400 Gorzów Wielkopolski

Kontakt

tel.: 95 737 46 20
gorzow@seka.pl

Dyrektor

Sławomir Klusek
Szczegóły

KATOWICE

ul. Dąbrówki 16 A
40-081 Katowice

Kontakt

tel.: 32 700 22 30
katowice@seka.pl

Dyrektor

Tomasz Boduszek
Szczegóły

KIELCE

ul. Św. Leonarda 1/25
25-311 Kielce

Godziny pracy biura - od poniedziałku do piątku 08:00-16:15

Kontakt

tel.: 41 230 98 50
kielce@seka.pl

Dyrektor

Sylwia Hil-Król
Szczegóły

KOSZALIN

ul. Zwycięstwa 148
75-613 Koszalin

Kontakt

tel. 94 721 42 00
koszalin@seka.pl

Kierownik

Magdalena Joda
Szczegóły

KRAKÓW

ul. Wrocławska 75
30-011 Kraków

Kontakt

tel.: 12 203 19 20
krakow@seka.pl

Dyrektor

Waldemar Krztoń
Szczegóły

ŁÓDŹ

ul. Gdańska 80
90-613 Łódź

Kontakt

tel.: 42 280 10 50
lodz@seka.pl

Dyrektor

Artur Murgrabia
Szczegóły

LUBLIN

ul. Wolska 11
20-411 Lublin

Kontakt

tel.: 81 464 16 30
lublin@seka.pl

Dyrektor

Bartosz Barwicki
Szczegóły

OLSZTYN

ul. Dworcowa 7
10-413 Olsztyn

Kontakt

tel.: 89 679 94 40
olsztyn@seka.pl

Dyrektor

Kamil Lullis p.o. dyrektora
Szczegóły

OPOLE

ul. Koszyka 11
45-720 Opole

Kontakt

tel.: 77 545 75 40
opole@seka.pl

Dyrektor

Bogdan Walentyn
Szczegóły

POZNAŃ

ul. Nieszawska 1
61-021 Poznań

Kontakt

tel.: 61 624 02 60
poznan@seka.pl

Dyrektor

Jerzy Wójcik
Szczegóły

RZESZÓW

ul. Partyzantów 1A
35-242 Rzeszów

Kontakt

tel.: 17 717 65 20
rzeszow@seka.pl

Dyrektor

Joanna Zarzyczny
Szczegóły

SZCZECIN

ul. Żubrów 3
71-617 Szczecin

Kontakt

tel.: 91 88 19 500
szczecin@seka.pl

Dyrektor

Ewa Urbanek
Szczegóły

TORUŃ

ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń

Kontakt

tel. 56 640 20 37
torun@seka.pl

Dyrektor

Joanna Majewska
Szczegóły

WARSZAWA

ul. Zabraniecka 80
03-787 Warszawa

Kontakt

tel. 22 517 88 50
warszawa@seka.pl

Dyrektor

Jarosław Strusiński
Szczegóły

WROCŁAW

ul. Kaszubska 8/4
50-214 Wrocław

Kontakt

tel.: 71 738 38 00
wroclaw@seka.pl

Dyrektor

Agata Janecka
Szczegóły