Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W czasie pandemii jednym z podstawowych celów jest zmniejszenie rozprzestrzeniania się zakażeń i złagodzenie skutków COVID-19. Działania, które do tego prowadzą polegają przede wszystkim na ograniczeniu bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Wymaga to reorganizacji w każdym obszarze gospodarki oraz na rynku pracy.

W przedsiębiorstwach, dostosowujących się do tych wymagań, został wdrożony system pracy zdalnej jako tymczasowej lub alternatywnej formy pracy. Wielu pracowników, którzy rozpoczęli pracę z domu od czasu pandemii, nie miała wcześniejszego doświadczenia w tym zakresie. Dlatego istotne jest zebranie i usystematyzowanie wskazówek dotyczących racjonalnych sposobów i organizacji pracy zdalnej w celu zapobieżenia jej potencjalnym negatywnym skutkom.

Dzisiaj skupimy się na wadach pracy zdalnej. Wiadomym jest, że pracownik może zupełnie inaczej postrzegać tę formę pracy, niż pracodawca.

Wady pracy zdalnej z perspektywy pracownika

 • Konieczność samodzielnego planowania i organizowania dnia może być trudnością dla osób, które nie potrafią lub nie mają doświadczenia w zarządzaniu czasem pracy, koncentracją i determinacją w działaniu. Taka sytuacja może powodować poczucie nieustannej pracy, rezygnację z przerw, pracę w weekendy, a w konsekwencji przemęczenie fizyczne i psychiczne oraz trudność w oddzieleniu pracy zarobkowej od życia prywatnego. Elastyczne harmonogramy mogą powodować wydłużony czas pracy, jeśli pracownik nie narzuca sobie ograniczeń czasowych.
 • Ograniczenie dostępu do zasobów organizacji.
 • Utrudnienia natury technicznej.
 • Utrudnienia związane z dostępem do szkoleń praktycznych w dziedzinach tego wymagających, a przez to obniżenie szansy rozwoju zawodowego i awansu, trudności z przyswojeniem wiadomości przekazywanych podczas szkoleń online.
 • Pogorszenie komfortu mieszkania, które staje się nie tylko przestrzenią domową, ale także miejscem pracy.
 • Ograniczenie kontaktu ze współpracownikami, co powoduje trudności w realizacji wyznaczonych zadań oraz wywołuje poczucie izolacji, osamotnienia i wyobcowania. Dzieje się tak głównie ze względu na brak możliwości budowania relacji nieformalnych, a w konsekwencji zmiany charakteru społecznych stosunków pracy (koledzy, kierownictwo).
 • Deprecjonowanie pracy zdalnej jako „siedzenia w domu”, co negatywnie wpływa na samego pracownika oraz może przyczyniać się do dezorganizacji jego pracy.
 • Konieczność samodzielnego rozwiązywania problemów bez odpowiedniego wsparcia, co może być źródłem stresu.
 • Rozwój dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, jeśli ergonomiczne aspekty związane z pracą w domu nie są uwzględnione (postawa w czasie wykonywania pracy, brak odpowiedniego stanowiska komputerowego itp.).
 • Poczucie dyskomfortu w przypadku obniżenia produktywności i efektywności pracownika.

Wady pracy zdalnej z perspektywy pracodawcy

Praca zdalna stwarza wiele problemów i stanowi poważne wyzwanie również dla pracodawcy, gdyż wymaga znalezienia nowych form zarządzania. Wynika to z:

 • konieczności zapewnienia odpowiedniego wyposażenia do pracy zdalnej (w zależności od rodzaju pracy),
 • utrudnień w nadzorowaniu pracy przez menedżerów,
 • trudności przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego (m.in. w zakresie organizacji stanowiska komputerowego),
 • problemów związanych z bezpieczeństwem danych,
 • możliwych kłopotów w zapewnieniu wymaganego wsparcia telepracownikom,
 • problemów z odpowiedzialnością za wypadki zaistniałe podczas świadczenia pracy w domu,
 • trudności z oceną efektywności i produktywności pracowników,
 • utrudnionej komunikacji wewnętrznej,
 • możliwego spadku zaangażowania pracowników i pogorszenia ich nastroju.

Źródło: „Fizjologiczne i ergonomiczne aspekty organizacji pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników starszych”, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera

 

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA