SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Od 02 grudnia 2019 r. główną siedzibą SEKA S.A. w Katowicach  będzie budynek przy22
ul. Dąbrówki 16 A w Katowicach

Od tego dnia, korespondencję prosimy kierować na adres:

SEKA S.A. Oddział Katowice
ul. Dąbrówki 16 A
40-081 Katowice

Zaledwie 700m od dawnej siedziby – łatwo przejść na piechotę.

Jednocześnie informuję, że od  25 listopada br. mogą nastąpić czasowe utrudnienia w komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej z pracownikami, którzy przeprowadzają się do nowego budynku. Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszamy.

O oddziale

Oddział w Katowicach rozpoczął swoją działalność w 1997 roku i był jednym z pierwszych oddziałów terenowych firmy SEKA prowadzonym przez inspektora Barbarę Sitkowską, obecnie pełniącą obowiązki dyrektora. Naczelnym  klientem była wówczas firma McDonald’s.

Od ponad 20 lat prowadzimy działalność nadzorczą i szkoleniową w zakresie bhp, ppoż., ochrony środowiska i prawa pracy. Oferta skierowana jest do firm i instytucji mających swoje siedziby w województwie śląskim.  Rocznie w oddziale szkolimy ponad 11 tys. osób.

Współpracujemy z największymi firmami w regionie, m.in.: HABASIT Polska Sp. z o.o., TALIS Polska Sp. z o.o.

Najważniejsze zadania oddziału

Działania oddziału skupiają się wokół trzech podstawowych zadań:

 • sprawowanie nadzoru bhp, ppoż. i ochrony środowiska,
 • realizacja szkoleń:
  • zawodowe,
  • bhp i ppoż.,
  • z dogoterapii dla śląskiej Służby Więziennej, wraz z wyjazdem integracyjnym dla nieaktywnych zawodowo,
  • florystyka, barman i przepalacz acetylenowo – tlenowy.
 • świadczenie jednorazowych usług z zakresu bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Zapraszamy do naszej nowej siedziby! Skorzystaj z profesjonalnej oferty oddziału SEKA S.A. w Katowicach!

W sprawie zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa w firmie skontaktuj się bezpośrednio z Tomaszem Boduszkiem Dyrektor Oddziału SEKA S.A. w Katowicach;
tel. 32 700 22 38 | kom. 519 567 536 | e-mail: tomasz.boduszek@seka.pl

 



Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zapisz się na nasz newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)
Dane osobowe
Informujemy, że:
- Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
Pokaż całą klauzulę- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
-Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.);
-Odbiorcą danych, poza Administratorem są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wsparcie w zakresie e-mail marketingu;
- Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów lub do czasu odwołania zgody / wniesienia sprzeciwu;
- Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl;
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia subskrybcji;

Zapoznałem/am się i akceptuję Politykę prywatności