Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

odpady

Nowe wymagania dla magazynowania odpadów

Już 1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Będzie dotyczyło również wytwórców odpadów.


Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów. Obejmuje wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, a także czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych (§ 1 rozporządzenia).

Kogo dotyczą przepisy?

  • wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynujący te odpady w miejscu ich wytworzenia,
  • wytwarzających odpady powstające w wyniku: budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw – również magazynujący je w miejscu ich wytworzenia.

Ilość obowiązków wynikających z rozporządzenia zależy od rodzaju i wielkości wytworzonych odpadów.

Podmioty te powinny magazynować odpady w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach, workach, pryzmach lub stosach (rodzaj dostosowany do właściwości fizycznych i chemicznych odpadów). Odpady powinny być magazynowane w taki sposób, aby zapobiegać ich rozprzestrzenianiu poza przeznaczone miejsce (w tym również poza przeznaczone opakowanie lub na nieruchomości sąsiadujące). Odpady niebezpieczne powinny być magazynowane tak, by minimalizować wpływ czynników atmosferycznych (np. w szczelnych pojemnikach, systemy zbierania wycieków).

Wytwórcy z tej grupy, którzy prowadzili magazynowanie odpadów przed wejściem w życie rozporządzenia, mają 12 miesięcy, aby dostosować się do przepisów – termin mija 1 stycznia 2022 r.

Należy jednak podkreślić, że przepisy nie dotyczą magazynowania odpadów:

  • komunalnych przez wytwórcę lub przez właściciela nieruchomości,
  • rolników gospodarujących na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha (o ile nie podlegają obowiązkowi wpisu do Bazy Danych Odpadowych (BDO),
  • podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję odpadów,
  • podmioty niepodlegające obowiązkowi rejestracji w BDO,
  • gleby lub ziemi nieuznanych za zanieczyszczone.

Źródło: teraz-srodowisko.pl

☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia raportowania środowiskowego, skontaktuj się teraz z

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/12/aleksander_florek_159x159.jpg
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej wydziału Organizacji i Zarządzania. Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg ISO-14001. Nadzoruje pracę oddziałów SEKA S.A. w aspekcie handlowym i merytorycznym oraz odpowiada za pierwszy kontakt z klientem.

Kontakt: tel. 32 700 22 36 | kom. 503 091 080 | e-mail: aleksander.florek@seka.pl

outsourcing kadrowo-płacowyZobacz też: „Karty przekazania odpadów” – od stycznia 2020 roku karty przekazania odpadów (KPO) wystawia się w systemie BDO.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKA


Zespół SEKA S.A. przygotował szereg szkoleń zdalnych online w takich formatach jak: webinary, wideokonferencje i w formie e-learningu. Zobacz najbliższe.


bhp online


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

#BDO #CzynnikiŚrodowiska #DziałaniaProekologiczne #EdukacjaEkologiczna #Ekologia #EkologiawBiurze #EkologicznaElektrociepłownia #EkologiczneProjekty #ZmieńPiec #EkologiczneRolnictwo #EkologiczneUprawy #FundacjaDlaEdukacjiEkologicznej #GłównyInspektoratOchronyŚrodowiska #InformacjeoŚrodowisku #InformacjeoŚrodowiskuiiJegoOchronie #InspekcjaOchronyŚrodowiska #InspektorOchronyŚrodowiska #KOBiZE #OchronaPrzyrody #OchronaŚrodowiska #PolitykaEkologiczna #RaportyKOBiZE #RejestracjaBDO #RejestracjaDoBDO #Sprawozdawczość #SystemBDO #TerminySprawozdań #Ekooutsourcing