SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Na sukces SEKA S.A. pracują zatrudnieni w niej ludzie. To oni tworzą firmę, budują jej markę i uczestniczą w jej życiu. W związku z tym ważne jest, aby środowisko pracy było im przyjazne i sprzyjało dalszemu rozwojowi. (…) SEKA S.A., która działa od 1988 roku i dziś obsługuje w oparciu o stałą umowę ponad 1300 firm, jest tego żywym przykładem. Mam przyjemność przedstawić naszą ofertę, która z całą pewnością pomoże Państwu realizować zamierzone cele.

Maciej Sekunda Prezes Zarządu SEKA S.A.

ZAKRES USŁUG

 • Usługi BHP
 • Usługi ochrony ppoż.
 • Ochrona Środowiska
 • Doradztwo z prawa pracy
 • Szkolenia i uprawnienia zawodowe
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • Fundusze unijne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem

GWARANTOWANA WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG

 • wyróżnienie Mazowiecka Firma Roku 2002,
 • Gazela Biznesu 2003-2009 i 2012, 2016-2018,
 • Certyfikat CIOP-PIB,
 • ISO 9001:2008.

 

 

 

 

Usługi

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy na zasadzie outsourcingu, w tym m.in.:

 • w pełni realizujemy obowiązek pracodawcy dotyczący utworzenia służby bhp w przedsiębiorstwie
 • prowadzimy audyty warunków pracy,
 • doradzamy pracodawcom na temat interpretacji obowiązujących przepisów,
 • sporządzamy dokumentacje powypadkowe,
 • oceniamy ryzyko zawodowe,
 • kompleksowo przeprowadzamy obowiązkowe szkolenia,
 • reprezentujemy pracodawcę w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru nad warunkami pracy.

Udzielamy wsparcia dla firm i instytucji w zakresie wykonania zadań i obowiązków z obszaru ochrony przeciwpożarowej, wynikających z obowiązujących przepisów. Oferujemy pomoc w dostosowaniu budynków, obiektów lub terenów do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Wykonujemy usługi doradztwa i prewencji pożarowej, w tym m. in.:

 • opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • kontrolujemy stan ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowujemy ocenę zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych,
 • organizujemy praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji,
 • przeprowadzamy zajęcia z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • przeprowadzamy przeglądy stanu technicznego urządzeń ppoż. (gaśnice, agregaty gaśnicze, hydranty wewnętrzne, zewnętrzne i inne),
 • szkolimy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym szkolenia dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Od 1988 roku szkolimy pracowników dla firm, instytucji publicznych oraz osób prywatnych. Naszą działalność rozpoczęliśmy oferując szkolenia z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, które do dziś stanowią podstawowy trzon naszej działalności. Obecnie rozszerzyliśmy naszą ofertę o kolejne ważne dla naszych Klientów szkolenia, m.in.: z zakresu rachunkowości, zarządzania zasobami ludzkimi, komputerowe, jak również zawodowe. W 2018 r. ogółem w SEKA S.A. przeszkolono 134 000 osób. Realizujemy też projekty szkoleniowe dofinansowanez Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Oferujemy szkolenia z zakresu:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kwalifikacji zawodowych,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • rachunkowości i podatków,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • ochrony środowiska,
 • komputerowych programów biurowych,
 • inne, dedykowane na życzenie Klienta.
Outsourcing szkoleń

Outsourcing szkoleń to usługa rzetelnego i efektywnego zarządzania procesami w obszarze szkoleń BHP i zawodowych. Jest oferowana firmom, które chcą zredukować koszty i zoptymalizować działania związane z zarządzaniem procesami szkoleniowymi, a jednocześnie zyskać gwarancję terminowego wykonywania szkoleń przez pracowników. Zalety outsourcingu szkoleń:

 • kompleksowe wsparcie dla firmy w zarządzaniu procesami szkoleniowymi – przejęcie administracji i organizacji szkoleń,
 • optymalizacja procesu zarządzania szkoleniami: wyznaczony opiekun firmy, jedna platforma szkoleniowa i jedna faktura,
 • raportowanie Klientowi, łatwość odtworzenia historii szkoleń pracownika, archiwizacja danych szkoleniowych,
 • możliwość korzystania z know-how Usługodawcy – infolinia i help-desk dla kursantów,
 • nadzór nad ważnością szkoleń oraz terminowością ich wykonania przez pracowników.

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska – od audytów środowiskowych, przez eko-outsourcing i opracowanie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych, po wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14001). Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska, polegające na:

 • eko-outsourcingu,
 • audytów środowiskowych,
 • sprawozdawczości,
 • systemach zarządzania środowiskiem ISO 14001,
 • pomiarach,
 • szkoleniach.

Od blisko 20 lat świadczymy usługi doradztwa w zakresie szeroko pojętego prawa pracy. Zakres naszych usług dopasowujemy do wymogów konkretnej. Firmy, a dowodem ich wysokiej jakości jest zaufanie Klientów oraz prowadzenie działalności zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym wymagania normy ISO 9001:2008. Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa z prawa pracy w tym:

 • opracowanie obowiązkowych regulaminów,
 • doradztwo prawne,
 • audyt,
 • negocjacje,
 • reprezentację przed sądem.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykorzystaniu profesjonalnych systemów kadrowo- płacowych współpracujemy z firmami w całej Polsce. Wraz ze skutecznym zarządzaniem obsługą, redukujemy koszty i dążymy do zapewnienia naszym klientom sprawnych i efektywnych procesów na każdym etapie rozliczenia. Nasza oferta obejmuje:

 • administrację płac,
 • administrację kadr,
 • raportowanie,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy.

Na życzenie klienta możemy ograniczyć zakres naszych zadań wyłącznie do kadr lub płac. To, co wyróżnia nas w działaniu, to rzetelność, systematyczność, terminowość, dokładność oraz elastyczność. Realizując naszą usługę zatroszczymy się o jej indywidualny charakter, w pełni dopasowany do potrzeb Państwa działalności.


Dla klientów, którzy zamierzają pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej na szkolenia i doradztwo, oraz którzy już realizują projekty szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze współfinansowane ze środków unijnych oferujemy kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia projektów. Projekty szkoleniowe:

 • przygotowanie założeń projektu,
 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego,
 • doprowadzenie do końca procesu podpisywania
 • umowy,
 • zarządzanie projektem.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, ochrony danych osobowych, zarządzania ciągłością działania, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych usług dopasowanych do konkretnego profilu organizacji. Pakiet naszych usług obejmuje m.in.:

 • szkolenia symulacyjne, merytoryczne i ćwiczenia praktyczne z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ochrony danych osobowych, testy BCP, wsparcie poszkoleniowe;
 • doradztwo i konsultacje w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, ochrony danych osobowych;
 • audyty i kontrole bezpieczeństwa;
 • tworzenie i wdrażanie dokumentacji (Plan Zarządzania Kryzysowego, Polityka Ochrony Danych Osobowych, Instrukcja zarządzania systemami teleinformatycznymi przetwarzającymi dane osobowe, inne);
 • outsourcing ABI (przejmowanie pełnych obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych).

Celem każdej jednostki organizacyjnej powinno być dążenie do zapewnienia stabilnego poziomu bezpieczeństwa. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie przygotowaliśmy działania mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z działaniem firmy. Oferujemy kompleksowe usługi dostosowane do specyfiki i potrzeb Klienta:

 • zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ciągłością działania,
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • ochrona danych osobowych,
 • bezpieczeństwo fizyczne.

 


Nasza struktura

Paca 37 04-386 Warszawa tel.: 22 517 88 88

Oddziały terenowe SEKA S.A.

ul. Wały Piastowskie 1
80-958 Gdańsk
tel.: 58 732 08 80
gdansk@seka.pl
ul. Kos. Gdyńskich 82 p. 714
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 95 737 46 20
gorzow@seka.pl
ul. Gdańska 80
90-613 Łódź
tel.: 42 280 10 50
lodz@seka.pl
ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń
tel.: 56 640 20 37
torun@seka.pl


 ☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl.Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA