SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

SEKA S.A. zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  do udziału w projekcie współfinansowanym z EFS w ramach którego zostaną zrealizowane działania szkoleniowe i związane ze szkoleniami doradztwo.

Projekt jest skierowany do Przedsiębiorców (i ich pracowników) spełniających łącznie poniższe warunki:

  • są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą;
  • w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej;
  •  w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.

Miejsce realizacji szkoleń: Cała Polska w zależności od potrzeb szkoleniowych MŚP. Startujemy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

Zakres wsparcia obejmuje działania szkoleniowe i związane ze szkoleniami doradztwo:

  • 3 dniowe  8 godzinne szkolenia, w szczególności z technik analiz przyczyn niepowodzenia w ramach poprzedniej działalności gospodarczej, planowania kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz sposobu analizy luk kompetencyjnych na poziomie przedsiębiorstwa biorącego udział w projekcie oraz działania doradcze związane bezpośrednio z powyższymi działaniami szkoleniowymi;
  • 3 dniowe  8 godzinne szkolenia dotyczące wsparcia w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej oraz działania doradcze związane bezpośrednio z powyższymi działaniami szkoleniowymi.

 

Informacje i zapisy: www.efs.seka.pl

Zapraszamy również do kontaktu z biurem projektu SEKA S.A.

tel: 22 517 88 00,  kom. 501 068 650,  email: szkolenia.msp@seka.pl

Plakat PDF

Ulotka PDFZobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA