Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zatrudniasz młodocianych? Już od 30 września 2023 r. będzie obowiązywać nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym. Młodocianych nie będzie można zatrudniać przy pewnego typach prac, które mogą negatywnie wpływać na ich rozwój psychofizyczny.

Zasady zmieniają się, ponieważ od 30 września 2023 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych
z tych prac (Dz.U. z 2023 r. poz. 1240).

Zasady zatrudniania młodocianych

Według Kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie młodocianych jest szczegółowo uregulowane w Kodeksie pracy i w rozporządzeniu. Młodocianych można zatrudniać na ściśle określonych zasadach:

 • w celu przygotowania zawodowego 
 • na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.
  Przy czym praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może mu utrudniać wypełniania obowiązku szkolnego.

Poniżej przedstawiamy nowy wykaz prac wzbronionych oraz nowy wykaz niektórych prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat.

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

 1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu.

  Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym

  Prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów oraz prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów; Prace załadunkowe i wyładunkowe, przy przewożeniu ciężarów środkami transportu, przy przetaczaniu beczek, bali, kloców itp.

  Prace związane z wymuszoną pozycją ciała

  Np. prace wykonywane w pozycji pochylonej w przysiadzie lub na kolanach, przy naprawach pojazdów mechanicznych czy cyklinowaniu podłóg.

  Prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu

  Np. prace związane z produkcją, sprzedażą i konsumpcją napojów alkoholowych, w tym obsługa konsumentów w zakładach gastronomicznych; prace związane z produkcją, sprzedażą, promocją i użytkowaniem wyrobów nikotynowych; prace, przy których występuje prawdopodobieństwo stosowania siły wobec zwierząt.
   
 2. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, pyłowych, fizycznych i biologicznych
   
 3. Prace stwarzające zagrożenia wypadkowe, tj. prace, podczas których młodociani są narażeni na zwiększone niebezpieczeństwo urazów.

 

Prace, przy których dozwolone jest zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat

Wyjątkowo dopuszczalne jest zatrudnienie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych typach prac wzbronionych młodocianym, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Przy czym takie zatrudnienie nie może mieć charakteru pracy stałej. Powinno się ono ograniczać do zaznajomienia młodocianych z czynnościami niezbędnymi do odbycia przygotowania zawodowego.

Są to takie prace jak:

 1. Prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi fizycznemu
  prace przy naprawach pojazdów samochodowych, układaniu podłóg oraz układaniu, pod warunkiem że nie trwają dłużej niż 3 godziny na dobę.
 2. Prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu
  prace pokojowych w domach wczasowych i turystycznych, pensjonatach i hotelach, z wyłączeniem hoteli robotniczych.
 3. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, pyłowych, fizycznych i biologicznych.
 4. Prace stwarzające zagrożenia wypadkowe, np. prace marynarzy i rybaków czy prace przy obsłudze ciągników i samojezdnych maszyn rolniczych.

Więcej szczegółowo rozpisanych prac można znaleźć w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Źródło: Infor „Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym”

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline