Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

DANFOSS

DANFOSS - Safety on the shop floor

1024px-danfoss-svgBez względu na to, w jakim kraju znajduje się zakład Danfoss, musi on spełniać wymagania miejscowego i międzynarodowego prawa oraz wymagania polityk i standardów korporacyjnych.

Rozmowa z Pawłem Konarzewskim, firma Danfoss Poland.

ROZMAWIAŁ: Maciej Mazerant / Magazyn SEKA

zdjęcia: dzięki uprzejmości Danfoss.

 

Danfoss to międzynarodowa firma, która rozpoczęła swój dynamiczny rozwój jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Dzisiaj zatrudnionych jest w niej dokładnie 23 400 pracowników, co wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i higienę pracy. Jak Państwo radzą sobie z takim wyzwaniem?

Bez względu na to, w jakim kraju znajduje się zakład Danfoss, musi on spełniać wymagania miejscowego i międzynarodowego prawa oraz wymagania polityk i standardów korporacyjnych, w tym tych, które dotyczą BHP i ochrony środowiska. W naszej firmie funkcjonuje system kwartalnego i rocznego raportowania danych o stanie ochrony środowiska oraz BHP. Co roku przedstawiciele działów BHP i ochrony środowiska spotykają się na tygodniowym seminarium, podczas którego zapoznają się z planami i zamierzeniami centrali, dotyczącymi tych dziedzin oraz wymieniają pomiędzy sobą doświadczenia i przykłady dobrych praktyk. Wszystkie zakłady obowiązuje ten sam standard korporacyjny “Safety on the shop floor”, w którym opisane są wymagania dla czterech obszarów: bezpieczeństwo osób na terenie zakładu, bezpieczeństwo osób z zewnątrz, środki ochrony indywidualnej, monitorowanie wskaźników BHP. Ponadto, mamy obowiązek ograniczania zużycia chemikaliów oraz eliminowania tych szczególnie szkodliwych dla ludzi i środowiska, które znajdują się na tzw. „Negative list”.

danfoss-seka-case-study-zaklad

Firma posiada 61 fabryk na całym świecie. W różnych krajach uwarunkowania prawne i organizacyjne dotyczące BHP mogą być różne. Jak firma radzi sobie z tymi potencjalnymi różnicami? Czy stosuje uniwersalne zasady, standardy w tym zakresie?

Wszystkie fabryki na całym świecie działają w ramach wymagań określanych przez kierownictwo centrali w strategiach, politykach oraz standardach. Różnorakie uwarunkowania prawne i kulturowe konfrontowane są z wymaganiami Danfoss odnośnie wszystkich aspektów funkcjonowania zakładu w danym kraju, takich jak m.in. transparentność prowadzenia biznesu, poziom ochrony środowiska, respektowanie praw człowieka. Jeżeli w danym kraju poziom wymagań/standardów/przepisów prawa, w tym BHP, jest niższy od poziomu wymagań Danfoss, zakład ma obowiązek stosowania wymagań Danfoss.

W Państwa zakładzie funkcjonuje 50 linii produktowych. To duże pole do innowacji również w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy w Danfoss funkcjonują tego typu rozwiązania? Różnorodność wyrobów produkowanych w naszym zakładzie stwarza wiele problemów różnorakiej natury, które muszą być na bieżąco rozwiązywane. Nie da się osiągnąć oczekiwanego poziomu jakości i produktywności z pominięciem BHP oraz bez zaangażowania pracowników produkcji. Wszyscy są coraz bardziej tego świadomi. Istotnym narzędziem ciągłej poprawy jest metoda Kaizen, czyli metoda małych kroków. W wielu przypadkach, wnioski Kaizen dotyczą również poprawy bezpieczeństwa, warunków pracy oraz ergonomii.

danfoss-seka-case-study-zaklad2

W jakim zakresie Państwa działalność wspiera SEKA S.A.? Dlaczego tak ważna jest współpraca z ekspertem zewnętrznym w obszarze BHP?

Zanim została utworzona własna służba BHP, zakład Danfoss w Warszawie, a następnie w Grodzisku Mazowieckim, współpracował z SEKA S.A. w obszarze BHP i ochrony przeciwpożarowej przez ponad dziesięć lat. W tym czasie wiele nauczyliśmy się od specjalistów SEKA S.A. Obecnie współpracujemy ze specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej w naszym zakładzie w Tuchomiu. Oprócz pracowników BHP, we współpracę zaangażowani są pracownicy Działu Utrzymania Budynków oraz Działu Produkcji. Wspólnie udało się zrealizować kilka istotnych przedsięwzięć poprawiających bezpieczeństwo zakładu. Wypracowano również gotowość na wypadek awarii, m.in. zmodernizowano oświetlenie (w tym awaryjne), wybudowano nowoczesną kabinę do uzupełniania powłok malarskich, zoptymalizowano asortyment i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, w oparciu o pracowników – członków OSP – utworzono zakładową Grupę Ratowniczą.

Firma umożliwia pracownikom aktywny udział w kreowaniu pozytywnych zmian dzięki infolinii Ethics Hotline. Czy to narzędzie pomaga w usprawnianiu procesów działania firmy i czy ma przełożenie na bezpieczeństwo i higienę pracy w Państwa zakładzie?

Kierodanfoss-seka-case-study-zaklad3wnictwo Danfoss Poland przywiązuje dużą wagę do obowiązku przestrzegania wymagań prawa, w tym Kodeksu Pracy oraz standardów korporacyjnych.

Pracownicy są zachęcani do zgłaszania wszystkich istotnych dla nich spraw. Możliwości jest wiele. Możemy wśród nich wymienić: Forum Pracownicze, Forum Pracowników Produkcji, Komisję BHP, Służbę BHP. Co kwartał spotyka się Grupa EHS – zespół złożony z Prezesa, dyrektorów Produkcji, Administracji, HR, Sprzedaży oraz pracowników Służby BHP. Podczas tych spotkań omawiane również są wnioski pracowników wymagające zaangażowania kierownictwa.

Ethics Hotline jest narzędziem specyficznym. Angażuje funkcje korporacyjne w przypadku, gdy dany problem nie jest rozwiązywany lokalnie. Jak już wspomniałem, pracownicy są zachęcani do udziału w procesie poprawy warunków BHP bez konieczności stosowania Ethics Hotline.

 

Jakie wyzwania w zakresie BHP stoją przed Państwa zakładem w przyszłości?

Ogólnie ujmując, zmiany organizacyjne związane z doskonaleniem procesów zarządzania na szczeblu globalnym mają wpływ na zarządzanie BHP i ochronę środowiska. Wiąże się to m.in. z coraz większą rolą outsourcingu oraz zwiększającą się liczbą kontrahentów na terenie naszych zakładów. W najbliższej przyszłości czeka nas recertyfikacja systemu zarządzania środowiskiem na zgodność z normą ISO 14001:2015. Środowisko pracy jest traktowane jako istotna część szeroko pojętego środowiska. Obecnie w fazie konsultacji jest nowa wersja polityki BHP i ochrony środowiska. Jeden z zapisów w tym dokumencie wprowadza dla każdego zakładu Danfoss obowiązek certyfikacji systemu zarządzania BHP.

Paweł Konarzewskidanfoss-seka-case-study-pawel-konarzewski
firma Danfoss Poland

Więcej dobrych praktyk w Magazynie SEKA

889-czerwona-linia-bez-tła

Zobacz także:

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline