SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Edukacyjna Komunikacja Ekspercka

SEKA S.A. - Z NAMI BEZPIECZNIEJ!

EKE to projekt, który ewoluuje, dopasowując do zmieniającego się dynamicznie otoczenia biznesowego. Podstawowym założeniem projektu będzie jednak niezmiennie dotarcie ze specjalistyczną, branżową wiedzą z zakresu poprawy warunków pracy do wszystkich pracowników.

Rozmowa z Konradem Mroczkiem, Marketing Managerem SEKA S.A.

Rozmawiał: Maciej Mazerant / Magazyn SEKA

 

Sprawy dotyczące tzw. behapu często uchodzą za „zło konieczne”, postrzegane, jako nudne i zabierające cenny czas. A przecież bezpieczeństwo to najważniejsza z potrzeb człowieka. Gdy nie czujemy się bezpieczni, pracujemy nieefektywnie, nie czerpiemy przyjemności z wykonywanych obowiązków. Lubimy również, gdy wokół nas jest czysto i schludnie, dobrze pracuje nam się w porządnym ubraniu, jesteśmy zadowoleni, kiedy stanowisko pracy jest dopasowane do naszych potrzeb. Pojawia się więc paradoks… z jednej strony chcemy, aby było bezpiecznie i higienicznie z drugiej zaś nie poświęcamy temu tematowi wystarczająco dużo uwagi i zainteresowania.

Projekt Edukacyjnej Komunikacja Eksperckiej kierowany jest przede wszystkim do pracowników, ale również kadry kierowniczej. Dzięki EKE, firmy współpracujące z SEKA S.A. otrzymują kompleksowe wsparcie informacyjne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy dystrybuowane za pomocą newsletterów elektronicznych (e-mail), tablic informacyjnych (analogowych i elektronicznych), magazynu SEKA, mediów społecznościowych.

Jak mówi Konrad Mroczek Marketing Manager SEKA S.A. – Powstanie platformy Edukacyjnej Komunikacji Eksperckiej to z jednej strony przemyślana, marketingowa koncepcja strategiczna. Z drugiej jej kształt był, i wciąż podlega ewolucji w odpowiedzi na potrzeby Partnerów i przy ich nieocenionym wsparciu. Jest to proces podlegający ciągłej optymalizacji i rozbudowie. Kolejne etapy to digitalizacja, angażowanie i użyteczność. Wiele indywidualnie budowanych relacji, przez prawie 30 lat, z liderami różnych branż – a takimi są właśnie firmy, z którymi współpracuje SEKA S.A., daje wgląd w międzynarodowe trendy oraz sprawdzone procesy. Ponad dwustu wyspecjalizowanych specjalistów w całej Polsce to porządne zaplecze i znakomite rozeznanie rynku. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale już teraz można oglądać jej efekty, regularnie opisujemy case study najlepszych praktyk, do wglądu w Magazynie SEKA oraz na stronie seka.pl/o-firmie/doświadczenie.

Wiedza ekspercka z zakresu poprawy warunków pracy, identyfikowana, jako BHP do tej pory była w kręgu zainteresowań wąskiej grupy osób – pracowników służb BHP i inspektorów BHP. Osoby te chcą jednak szerzej dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem dlatego też zostali włączeni do EKE. – Są to wieloletni praktycy, a przez co eksperci w kilku głównych obszarach takich jak; zarządzanie bezpieczeństwem, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska, prewencja przeciwpożarowa, szkolenia oraz doradztwo prawne – zaznacza Konrad Mroczek – Pod hasłem „Z nami bezpieczniej” rozumiemy parasol ochronny dla firm na wielu polach. Nowoczesne trendy pokazują, że w obecnych uwarunkowaniach najlepiej sprawdza się holistyczne podejście. Profesjonalna kadra SEKA S.A. współtworzy publikacje, udzielając niezbędnej pomocy, poczynając od udostępniania ekspertyz, poprzez uczestnictwo w projektach, konferencjach, targach, wydarzeniach branżowych, sporządza analizy, czynnie wspiera rozwój takich inicjatyw jak np.: Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Koalicja Bezpieczni w Pracy, Stowarzyszenie Ochrony Pracy, BioService – dodaje Mroczek.

Kanał komunikacji SEKA S.A. staje się doskonałym narzędziem do wykorzystywania na realizowanych przez pracodawców szkoleniach (nie tylko z zakresu BHP, ale np.: na naradach kierownictwa, na których w ramach dobrych praktyk poruszana jest problematyka poprawy warunków pracy, np.: „Porozmawiajmy o BHP” czy „5 minut dla BHP”) Kampania EKE została dostrzeżona również przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej organizujące, Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy. SEKA S.A jako realizator tego przedsięwzięcia otrzymała wyróżnienie w kategorii „rozwiązania techniczne i organizacyjne”.

W mojej opinii to działania skierowane na Społeczną Odpowiedzialność Biznesu — CSR wraz z wielokanałowym i nowoczesnym dotarciem komunikacyjnym były kluczowe dla osób oceniających nasz projekt w tym konkursie– podkreśla Konrad Mroczek – Od tradycyjnych form kierowanych do osób z kręgu wykluczenia technologicznego jak tablice korkowe czy gotowe do druku pakiety informacji aż po zaawansowane aplikacje, zamknięte strefy dedykowane, responsywność rozwiązań, selektywne pozycjonowanie, użyteczność, wideo i wieloplatformowość nawet po angielsku. Całość działań buduje efekt śnieżnej kuli, wspierając się konwergentnie. Trudno zatem wydobyć ten jeden, najważniejszy, kluczowy element, chociaż z dużym prawdopodobieństwem to właśnie długa i stabilna obecność na rynku gwarantuje budowę zaufania niezbędnego dla podobnej inicjatywy. Ten bezpośredni i wieloletni związek z rozpoznawalnymi markami zaowocował w postaci skutecznego zestawu narzędzi marketingowych do komunikacji w jednej z najtrudniejszych branż B2B.

Edukacyjna Komunikacja Ekspercka to projekt, który ewoluuje i zmienia się, dopasowując do zmieniającego się dynamicznie otoczenia biznesowego. Podstawowym założeniem projektu będzie jednak niezmiennie dotarcie ze specjalistyczną, branżową wiedzą z zakresu poprawy warunków pracy do wszystkich pracowników. Tym samym wypracowane narzędzie komunikacyjne z założenia ma mieć praktycznie stuprocentowy zasięg w każdym przedsiębiorstwie. Dostosowane treści do branży przedsiębiorstwa oraz sposób redystrybucji zapewnia osiągnięcie pełnej efektywności i skuteczności w dotarciu do każdego pracownika.

Konrad Mroczek Marketing Manager SEKA S.A.
autor projektu: Edukacyjna Komunikacja Ekspercka

 


Więcej dobrych praktyk w Magazynie SEKA

Zobacz także: