Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Edukacyjna Komunikacja Ekspercka

SEKA S.A. - Z NAMI BEZPIECZNIEJ!

EKE to projekt, który ewoluuje, dopasowując do zmieniającego się dynamicznie otoczenia biznesowego. Podstawowym założeniem projektu będzie jednak niezmiennie dotarcie ze specjalistyczną, branżową wiedzą z zakresu poprawy warunków pracy do wszystkich pracowników.

Rozmowa z Konradem Mroczkiem, Marketing Managerem SEKA S.A.

Rozmawiał: Maciej Mazerant / Magazyn SEKA

 

Sprawy dotyczące tzw. behapu często uchodzą za „zło konieczne”, postrzegane, jako nudne i zabierające cenny czas. A przecież bezpieczeństwo to najważniejsza z potrzeb człowieka. Gdy nie czujemy się bezpieczni, pracujemy nieefektywnie, nie czerpiemy przyjemności z wykonywanych obowiązków. Lubimy również, gdy wokół nas jest czysto i schludnie, dobrze pracuje nam się w porządnym ubraniu, jesteśmy zadowoleni, kiedy stanowisko pracy jest dopasowane do naszych potrzeb. Pojawia się więc paradoks… z jednej strony chcemy, aby było bezpiecznie i higienicznie z drugiej zaś nie poświęcamy temu tematowi wystarczająco dużo uwagi i zainteresowania.

Projekt Edukacyjnej Komunikacja Eksperckiej kierowany jest przede wszystkim do pracowników, ale również kadry kierowniczej. Dzięki EKE, firmy współpracujące z SEKA S.A. otrzymują kompleksowe wsparcie informacyjne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy dystrybuowane za pomocą newsletterów elektronicznych (e-mail), tablic informacyjnych (analogowych i elektronicznych), magazynu SEKA, mediów społecznościowych.

Jak mówi Konrad Mroczek Marketing Manager SEKA S.A. – Powstanie platformy Edukacyjnej Komunikacji Eksperckiej to z jednej strony przemyślana, marketingowa koncepcja strategiczna. Z drugiej jej kształt był, i wciąż podlega ewolucji w odpowiedzi na potrzeby Partnerów i przy ich nieocenionym wsparciu. Jest to proces podlegający ciągłej optymalizacji i rozbudowie. Kolejne etapy to digitalizacja, angażowanie i użyteczność. Wiele indywidualnie budowanych relacji, przez prawie 30 lat, z liderami różnych branż – a takimi są właśnie firmy, z którymi współpracuje SEKA S.A., daje wgląd w międzynarodowe trendy oraz sprawdzone procesy. Ponad dwustu wyspecjalizowanych specjalistów w całej Polsce to porządne zaplecze i znakomite rozeznanie rynku. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale już teraz można oglądać jej efekty, regularnie opisujemy case study najlepszych praktyk, do wglądu w Magazynie SEKA oraz na stronie seka.pl/o-firmie/doświadczenie.

Wiedza ekspercka z zakresu poprawy warunków pracy, identyfikowana, jako BHP do tej pory była w kręgu zainteresowań wąskiej grupy osób – pracowników służb BHP i inspektorów BHP. Osoby te chcą jednak szerzej dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem dlatego też zostali włączeni do EKE. – Są to wieloletni praktycy, a przez co eksperci w kilku głównych obszarach takich jak; zarządzanie bezpieczeństwem, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska, prewencja przeciwpożarowa, szkolenia oraz doradztwo prawne – zaznacza Konrad Mroczek – Pod hasłem „Z nami bezpieczniej” rozumiemy parasol ochronny dla firm na wielu polach. Nowoczesne trendy pokazują, że w obecnych uwarunkowaniach najlepiej sprawdza się holistyczne podejście. Profesjonalna kadra SEKA S.A. współtworzy publikacje, udzielając niezbędnej pomocy, poczynając od udostępniania ekspertyz, poprzez uczestnictwo w projektach, konferencjach, targach, wydarzeniach branżowych, sporządza analizy, czynnie wspiera rozwój takich inicjatyw jak np.: Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Koalicja Bezpieczni w Pracy, Stowarzyszenie Ochrony Pracy, BioService – dodaje Mroczek.

Kanał komunikacji SEKA S.A. staje się doskonałym narzędziem do wykorzystywania na realizowanych przez pracodawców szkoleniach (nie tylko z zakresu BHP, ale np.: na naradach kierownictwa, na których w ramach dobrych praktyk poruszana jest problematyka poprawy warunków pracy, np.: „Porozmawiajmy o BHP” czy „5 minut dla BHP”) Kampania EKE została dostrzeżona również przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej organizujące, Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy. SEKA S.A jako realizator tego przedsięwzięcia otrzymała wyróżnienie w kategorii „rozwiązania techniczne i organizacyjne”.

W mojej opinii to działania skierowane na Społeczną Odpowiedzialność Biznesu — CSR wraz z wielokanałowym i nowoczesnym dotarciem komunikacyjnym były kluczowe dla osób oceniających nasz projekt w tym konkursie– podkreśla Konrad Mroczek – Od tradycyjnych form kierowanych do osób z kręgu wykluczenia technologicznego jak tablice korkowe czy gotowe do druku pakiety informacji aż po zaawansowane aplikacje, zamknięte strefy dedykowane, responsywność rozwiązań, selektywne pozycjonowanie, użyteczność, wideo i wieloplatformowość nawet po angielsku. Całość działań buduje efekt śnieżnej kuli, wspierając się konwergentnie. Trudno zatem wydobyć ten jeden, najważniejszy, kluczowy element, chociaż z dużym prawdopodobieństwem to właśnie długa i stabilna obecność na rynku gwarantuje budowę zaufania niezbędnego dla podobnej inicjatywy. Ten bezpośredni i wieloletni związek z rozpoznawalnymi markami zaowocował w postaci skutecznego zestawu narzędzi marketingowych do komunikacji w jednej z najtrudniejszych branż B2B.

Edukacyjna Komunikacja Ekspercka to projekt, który ewoluuje i zmienia się, dopasowując do zmieniającego się dynamicznie otoczenia biznesowego. Podstawowym założeniem projektu będzie jednak niezmiennie dotarcie ze specjalistyczną, branżową wiedzą z zakresu poprawy warunków pracy do wszystkich pracowników. Tym samym wypracowane narzędzie komunikacyjne z założenia ma mieć praktycznie stuprocentowy zasięg w każdym przedsiębiorstwie. Dostosowane treści do branży przedsiębiorstwa oraz sposób redystrybucji zapewnia osiągnięcie pełnej efektywności i skuteczności w dotarciu do każdego pracownika.

Konrad Mroczek Marketing Manager SEKA S.A.
autor projektu: Edukacyjna Komunikacja Ekspercka

 


Więcej dobrych praktyk w Magazynie SEKA

Zobacz także: