Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

O spółce

SEKA S.A. jako firma świadcząca usługi doradcze i szkoleniowe prowadzi swoją działalność na rynku, na którym popyt kształtowany jest przez szereg czynników, między innymi takich jak:

  1. Sytuacja legislacyjna, rozumiana jako zobowiązania formalno – prawne wobec przedsiębiorców oraz ich pracowników związane z koniecznością przestrzegania obowiązków z zakresu bhp, ppoż. i ochrony środowiska, prawa pracy, prawa z zakresu finansów, rachunkowości i ubezpieczeń społecznych itp.,
  2. Obecność nowych trendów oraz nasilenie takich zjawisk, jak np.: wzrost dbałości o rozwój pracowników poprzez szkolenia, traktowanie inwestycji w kapitał ludzki jako jednego z kluczowych dóbr przedsiębiorstwa, konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji w ślad za dynamicznie zmieniającymi się potrzebami firm, wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie,
  3. Skala problemu występowania wypadków przy pracy oraz wynikające z niej zapotrzebowanie na świadczenie usług nadzoru bhp i ppoż.,
  4. Rozwój infrastrukturalny kraju oraz liczba prowadzonych inwestycji,
  5. Ogólna koniunktura gospodarcza oraz kondycja finansowa przedsiębiorstw,
  6. Specyfika działalności firm konkurencyjnych,
  7. Dostępność źródeł dofinansowania pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rynek usług doradczych związanych z bhp i ppoż., na którym wedle własnej oceny SEKA S.A. zajmuje pozycję lidera, uzależniony jest w dużej mierze od kształtu prawodawstwa wyznaczającego ramy działalności przedsiębiorców w tym względzie. Przepisy nakładają na przedsiębiorców cały szereg obowiązków, w których wypełnianiu dużą rolę odgrywa wsparcie ze strony firm doradczych zajmujących się outsourcingiem i szkoleniami z tego zakresu. Widoczna jest także tendencja do zwiększania obowiązujących regulacji, a także dążenie do podnoszenia standardów funkcjonowania przedsiębiorstw, co powinno pozytywnie wpływać na popyt na tego typu usługi. Na aktualność problematyki zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje liczba wypadków podczas pracy, która na przestrzeni ostatnich 10 lat podlega jedynie niewielkim wahaniom (w przypadku lat 2009-2011 można nawet mówić o tendencji zwyżkowej) i niezmiennie stanowi duży problem społeczny.
Ochrona środowiska jest dziedziną usług SEKA S.A. wyróżniającą się dużym potencjałem rozwojowym. Zdaniem spółki wynika to nie tylko z nowych, coraz bardziej restrykcyjnych przepisów ochrony środowiska i bardziej efektywnego ich egzekwowania, ale również stale zwiększającej się świadomości ekologicznej społeczeństw. Coraz większą wagę przykłada się do redukcji emisji CO2, gospodarki odpadami oraz odnawialnych źródeł energii. Zwiększające się zainteresowanie tą problematyką oznaczać będzie rosnące zapotrzebowanie na usługi firm zajmujących się doradztwem w tym zakresie. Pozytywny wpływ na ten segment usług powinny mieć prowadzone w Polsce inwestycje infrastrukturalne oraz przemysłowe, których realizacja uzależniona jest od opracowania odpowiedniej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.
Kolejnym ważnym i zarazem posiadającym duży potencjał rozwojowy obszarem działalności SEKA S.A. jest działalność szkoleniowa. W portfelu klientów spółka posiada zarówno duże korporacje, podmioty z sektora MSP, jak i odbiorców indywidualnych, a wartość uzyskanych przychodów z działalności szkoleniowej, z uwzględnieniem projektów dofinansowanych ze środków EFS, lokuje SEKA S.A. w czołówce firm szkoleniowych. Zdaniem SEKA S.A. perspektywy rozwoju rynku usług szkoleniowych przestawiają się umiarkowanie pozytywnie z uwagi na wzrost ilości osób szkolących się w Polsce, upowszechnianie się szkoleń jako elementu strategii rozwoju firmy, wzrost świadomości przedsiębiorców w zakresie znaczenia kapitału ludzkiego, konieczność ustawicznej edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji (z uwagi na zmieniający się dynamicznie rynek pracy), a także przemiany w mentalności kadry zarządzającej upatrującej w szkoleniach szansy na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności. Czynnikiem dodatkowo przyczyniającym się do tej pory rozwoju rynku usług szkoleniowych jest możliwość wykorzystania środków unijnych na cele szkoleniowe w ramach nowej perspektywy finansowej.
Usługi doradcze z zakresu prawa pracy są uzupełnieniem oferty handlowej SEKA S.A. i stanowią stosunkowo niewielki wycinek działalności spółki. Pozycja rynkowa SEKA S.A. nie jest w tym zakresie znacząca, firmami konkurencyjnymi w tym obszarze są kancelarie prawne posiadające zwykle znacznie szerszą ofertę.
Strategia rozwojowa SEKA S.A. opiera się o umacnianie działalności w swoich głównych obszarach biznesowych takich, jak outsourcing i szkolenia bhp oraz poszukiwaniu nowych możliwości rozwojowych w zakresie świadczenia usług.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline