Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Rada nadzorcza

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/08/Maciej-Sekunda-Prezes-SEKA-SA.png

Założyciel i wieloletni Prezes Zarządu SEKA S.A. Obecnie prezes SEKA HR sp. z o.o. i SEKA.edu sp. z o.o., prezes Em-bud sp. z o.o., Agencji – Centrum Kształcenia i Doskonalenia sp. z o.o., prezes SEKA Fundacja Rodzinna oraz fundator i prezes Fundacji Stypendialnej SEKA.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył z wyróżnieniem dwuletnie Podyplomowe Centrum Kształcenia Kadr Administracji Państwowej oraz m.in. kurs w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. J. Rosnera we Wrocławiu.

Ponadto posiada bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte w ciągu 23-letniej pracy w instytucjach państwowych. Wśród pełnionych funkcji w zakresie bhp i prawa pracy na szczególną uwagę zasługują: stanowisko inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, następnie głównego specjalisty w Ministerstwie Administracji i Gospodarki Komunalnej oraz głównego specjalisty w Urzędzie Rady Ministrów, która była zwieńczeniem pracy w administracji publicznej.

W roku 1988 rozpoczął działalność biznesową w obszarze szkoleń i doradztwa z prawa pracy. Z założonej niewielkiej firmy pod jego kierownictwem SEKA wyrosła na jedną z kluczowych i najsilniejszych spółek w branży na polskim rynku. O wielkości i pozycji firmy, obok licznych nagród i wyróżnień, świadczy ogólnopolska struktura i osiągane wyniki finansowe. Funkcję prezesa zarządu SEKA S.A. sprawował do końca 2023 r.

W swojej karierze zawodowej, poza doświadczeniami w administracji publicznej i biznesie, Maciej Sekunda zdobył praktykę dydaktyczną m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie, której był współzałożycielem. Był także ekspertem Konfederacji Lewiatan, członkiem w Komisji Trójstronnej: Pracodawcy – Związki Zawodowe – Rząd oraz Rady Ochrony Pracy działającej przy Sejmie RP.

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Do końca lat 80. był pracownikiem naukowo-dydaktycznym na macierzystej uczelni. Pracował także jako projektant i inżynier na budowach prowadzonych przez m.in. Mostostal w Polsce i poza jej granicami. Na początku lat 90. zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w branży budowlanej.

W latach 80. działał w „Solidarności”. W latach 90. był członkiem władz Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności. W 2001 kandydował do Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Zasiadał w Komisji ds. Reformy Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1994–1998) oraz w Zespole ds. Odbiurokratyzowania Gospodarki (1998–1999). Powoływany w skład rad nadzorczych m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i koncernu Enea.

Od 1991 związany z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców. Był jednym z organizatorów BCC, członkiem rady i wiceprezesem zarządu tej organizacji. Został doradcą zarządu i ekspertem Konfederacji Lewiatan. Był członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. W 2015 został powołany w skład nowo powstałej Rady Dialogu Społecznego.

W 2005 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego, Rad Nadzorczych: Dr Irena Eris S.A. oraz ENEA S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej.

Inżynier na budowach w Polsce i za granicą, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca budowlany.

Współzałożyciel i wiceprezes Business Centre Club 1991-2000. Członek Komisji ds. Reformy prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1994-1998. Członek Zespołu ds. Odbiurokratyzowania Gospodarki 1998-1999.

Odpowiada za rynek pracy, ubezpieczenia społeczne, budownictwo, infrastrukturę.

Piotr Urbankowski jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także 2-letnie Podyplomowe Centrum Kształcenia Kadr Administracji Państwowej i kurs dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
 
Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte w pracy w instytucjach państwowych, w tym m.in. na stanowisku prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podsekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów i Ministerstwie Obrony Narodowej, a także w służbie dyplomatycznej na stanowisku konsula, a ostatnio – w latach 2010 – 2015 – I Radcy Ambasady RP w Sztokholmie, odpowiedzialnego za kontakty gospodarcze i handlowe ze Szwecją.

Przedsiębiorca i menedżer z ponad 30-letnim doświadczeniem w obszarze strategii, zarządzania rentownością i kosztami, zwiększania efektywności organizacji oraz wdrażania nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Prezes Zarządu Zakładów Mięsnych Silesia S.A., segmentu przetwórstwa Grupy Cedrob S.A.

Wcześniej był członkiem zarządu Deloitte Polska, partnerem i wiceprezesem Deloitte Business Consulting i Andersen Business Consulting, dyrektorem w Arthur Andersen oraz członkiem zarządu ds. finansowych spółki zajmującej się rozwijaniem jednych z największych w Polsce funduszy nieruchomości mieszkaniowych.

Wspierał wiodące firmy z Polski, Europy i USA w realizacji projektów reorganizacyjnych, podnoszących efektywność i usprawniających zarządzanie (ponad dwieście projektów, w tym wdrożeń systemów IT).

W Deloitte przez 10 lat był odpowiedzialny za Deloitte CFO Program i rozwijanie relacji firmy z dyrektorami finansowymi.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Dodatkowo ukończył dwuletnie studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Kadr Administracji Państwowej oraz specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.

Posiada bogate doświadczenie zdobyte zarówno w instytucjach państwowych, jak i w sektorze biznesowym.

W trakcie swojej kariery pełnił liczne funkcje zarządcze. Był Dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Zagranicznych Przedsiębiorstw Drobnej Wytwórczości oraz Wicedyrektorem Departamentu Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług.
Był również Dyrektorem Biura Działalności Gospodarczej w Agencji Inwestycji Zagranicznych, a następnie kierował Centralnym Inspektoratem Standaryzacji, jednostką organizacyjną podległą Ministerstwu Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Kolejne etapy kariery obejmowały stanowiska Dyrektora Oddziału Terenowego w Warszawie w Agencji Rynku Rolnego, a następnie awanse na stanowiska Wiceprezesa i Prezesa Agencji Rynku Rolnego.
Kolejne funkcje to Wiceprezes Zarządu w firmie ELEWARR S.A. oraz Przewodniczący Zarządu AB Warta Glass Paneveżys (huta szkła na Litwie).

W latach 2011-2023 pełnił funkcję dyrektora w grupie spółek SEKA S.A. w Warszawie, gdzie nadzorował procesy inwestycyjne realizowane przez spółkę.

Odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi RP.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline