SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Rada nadzorcza

Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, prof. zw. dr hab., historyk i politolog.Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Warszawskim (1963 r.), gdzie doktoryzował się w 1972 r. na Wydziale Nauk Politycznych; habilitację otrzymał w 1979 r., natomiast tytuł profesora zwyczajnego (tytularnego) w 1987 r. W latach 1981–1984 dyrektor Instytutu w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. W latach 1985–1989 pierwszy zastępca dyrektora Centrum Studiów Politycznych. W latach 1994-2005 kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Współzałożyciel Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (1994). I prorektor AH (1994-2004) i rektor od 2004 r. Doktor honoris causa Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (2009). Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013. Przewodniczący Rady Programowej Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.Promotor 21 prac doktorskich, recenzent 11 rozpraw habilitacyjnych. Autor ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych.Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1974 r.), Krzyżem Kawalerskim OOP (1983 r.), bułgarskim Orderem Cyryla i Metodego I stopnia (Złoty; 1976 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000 r.) i Krzyżem Oficerskim (2003 r.), Honorowy Obywatel Pułtuska (2004), Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza” (2009).

 

 

Przedstawiciel firm Salamander Bonded Leather Co & KG w Europie Wschodniej oraz Customer Alliance w Polsce, doktor nauk ekonomicznych. Ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytety Łdzkiego 1972 r. jako mgr ekonomii. W 1982 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w SGH. Ukończył Podyplomowe Centrum Kształcenia Kadr Administracji Państwowej w 1984r. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończył studia doskonalenia kadr handlu zagranicznego. Pracował jako dyrektor zarządzający oraz przedstawiciel firm Salamander Polska Sp z o.o. oraz ACCOR. Jest autorem publikacji o tematyce rynkowej a w szczególności dotyczących rynku turystycznego. Przez wiele lat współpracował z Akademią Humanistyczną w Pułtusku jako wykładowca oraz Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Vistula.

Piotr Urbankowski jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także 2-letnie Podyplomowe Centrum Kształcenia Kadr Administracji Państwowej i kurs dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte w pracy w instytucjach państwowych, w tym m.in. na stanowisku prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podsekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów i Ministerstwie Obrony Narodowej, a także w służbie dyplomatycznej na stanowisku konsula, a ostatnio – w latach 2010 – 2015 – I Radcy Ambasady RP w Sztokholmie, odpowiedzialnego za kontakty gospodarcze i handlowe ze Szwecją.

Zapisz się na nasz newsletter!