×

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Akceptuję
Nie akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Rada nadzorcza

Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, prof. zw. dr hab., historyk i politolog.Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Warszawskim (1963 r.), gdzie doktoryzował się w 1972 r. na Wydziale Nauk Politycznych; habilitację otrzymał w 1979 r., natomiast tytuł profesora zwyczajnego (tytularnego) w 1987 r. W latach 1981–1984 dyrektor Instytutu w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. W latach 1985–1989 pierwszy zastępca dyrektora Centrum Studiów Politycznych. W latach 1994-2005 kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Współzałożyciel Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (1994). I prorektor AH (1994-2004) i rektor od 2004 r. Doktor honoris causa Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (2009). Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013. Przewodniczący Rady Programowej Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.Promotor 21 prac doktorskich, recenzent 11 rozpraw habilitacyjnych. Autor ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych.Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1974 r.), Krzyżem Kawalerskim OOP (1983 r.), bułgarskim Orderem Cyryla i Metodego I stopnia (Złoty; 1976 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000 r.) i Krzyżem Oficerskim (2003 r.), Honorowy Obywatel Pułtuska (2004), Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza” (2009).

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Do końca lat 80. był pracownikiem naukowo-dydaktycznym na macierzystej uczelni. Pracował także jako projektant i inżynier na budowach prowadzonych przez m.in. Mostostal w Polsce i poza jej granicami. Na początku lat 90. zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w branży budowlanej.

W latach 80. działał w „Solidarności”. W latach 90. był członkiem władz Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności. W 2001 kandydował do Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Zasiadał w Komisji ds. Reformy Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1994–1998) oraz w Zespole ds. Odbiurokratyzowania Gospodarki (1998–1999). Powoływany w skład rad nadzorczych m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i koncernu Enea.

Od 1991 związany z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców. Był jednym z organizatorów BCC, członkiem rady i wiceprezesem zarządu tej organizacji. Został doradcą zarządu i ekspertem Konfederacji Lewiatan. Był członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. W 2015 został powołany w skład nowo powstałej Rady Dialogu Społecznego.

W 2005 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego, Rad Nadzorczych: Dr Irena Eris S.A. oraz ENEA S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej.

Inżynier na budowach w Polsce i za granicą, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca budowlany.

Współzałożyciel i wiceprezes Business Centre Club 1991-2000. Członek Komisji ds. Reformy prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1994-1998. Członek Zespołu ds. Odbiurokratyzowania Gospodarki 1998-1999.

Odpowiada za rynek pracy, ubezpieczenia społeczne, budownictwo, infrastrukturę.

Piotr Urbankowski jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także 2-letnie Podyplomowe Centrum Kształcenia Kadr Administracji Państwowej i kurs dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte w pracy w instytucjach państwowych, w tym m.in. na stanowisku prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podsekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów i Ministerstwie Obrony Narodowej, a także w służbie dyplomatycznej na stanowisku konsula, a ostatnio – w latach 2010 – 2015 – I Radcy Ambasady RP w Sztokholmie, odpowiedzialnego za kontakty gospodarcze i handlowe ze Szwecją.