Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W przypadku pozytywnego wyniku na COVID-19 każda osoba ma obowiązek pozostania na kwarantannie oraz postępowania zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy i jakich formalności powinien dokonać, jeżeli jego pracownik ma koronawirusa?

Zgodnie z przepisami, każda osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji (§ 3a ust. 4 Rozp.RM). Pracownik ma obowiązek poinformowania o tym pracodawcę, może tego dokonać telefonicznie lub mailowo.

Wypłata wynagrodzenia chorobowego

Po uzyskaniu potwierdzenia z systemu osoby, która została skierowana na kwarantannę lub jest objęta izolacją domową i która ubiega się o wypłatę świadczenia chorobowego, pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane ze środków finansowych pracodawcy (art. 92 § 1 k.p.).

Pracownik nie musi dostarczać papierowej decyzji sanepidu ani do ZUS, ani do pracodawcy. Pracownik nie jest też zobowiązany do posiadania zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej (§ 4 ust. 1 Rozp.RM).

Jeżeli zdarzy się, że w systemie PUE ZUS nie będą widoczne odpowiednie dane, wówczas pracownik w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy pisemne oświadczenie tego stanu rzeczy. Oświadczenie może złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Stanowi ono podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek po potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej (§ 4 ust. 3 – 5 Rozp.RM).

Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektoratem Pracy opracował wytyczne dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19.

Zgodnie z nimi zaleca się:

  • ustanowić procedury dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia u któregokolwiek z pracowników objawów choroby COVID-19,
  • pracownika, u którego zachodzi podejrzenie zachorowania wyposażyć w maskę ochronną, rękawiczki oraz odizolować od innych pracowników;
  • ustalić listę osób, które miały bezpośredni kontakt z tym pracownikiem;
  • zgłosić przypadek podejrzenia zachorowania na COVID-19 do powiatowej lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Źródło: kadry.infor.pl, CIOP-PIB

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA