Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Przeprowadzenie właściwej oceny ryzyka zawodowego to podstawa zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ma zasadnicze znaczenie w kwestii opracowania właściwych zasad: organizacji pracy,  BHP, budowania odpowiednich programów szkoleniowych oraz zapobiegania zagrożeniom. Dokumentacja jest wiec nie tylko obowiązkiem pracodawcy to konieczność. Warto zadbać o nią na etapie tworzenia stanowiska jak i później dając o jej aktualność.

 

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocenę ryzyka zawodowego charakteryzuje Polska Norma PN-N-18002. Najkrócej mówiąc jest to sprawdzenie i ocena wszystkich czynników mogą szkodzić pracownikom na miejscu pracy. Na tej podstawie określa się właściwe środki ochrony pozwalające na wyeliminowanie zagrożeń lub przynajmniej ich minimalizacja.

Warto podkreślić, że zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Inwestycja w przeprowadzenie właściwej oceny ryzyka zawodowego po prostu się opłaca. Ewentualny wypadek to nie tylko szkody ludzkie, ale i materialne.

Kto dokonuje oceny

Oczywiście pracodawca może sam dokonać oceny ryzyka, ale należy tu pamiętać, że w tym celu konieczna jest dogłębna znajomość samego stanowiska pracy, ale również zasad BHP oraz przepisów prawa. Z tych względów w praktyce oceny dokonują zatrudnieni specjaliści ds. BHP lub podmioty zewnętrzne.

Ocena ryzyka powinna zawierać:

 • zabranie informacji na temat stanowiska pracy:
  • ustalenie zadań i osób wykonujących pracę (w tym czy są to osoby młodociane niepełnosprawne),
  • rodzajów urządzeń, maszyn oraz zagrożeń,
  • czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych,
  • środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, które są używane,
  • przepisów i norm dotyczących występujących stanowisk pracy,
 • Identyfikacja zagrożeń (hałas, wibracje, zapylenie)
 • Oszacowanie ryzyka zgodnie z zasadami precyzowanymi przez polską normę PN-N-18002.
 • Określenie działań, które wyeliminują lub ograniczą zagrożenia,
 • Sporządzanie pisemnej dokumentacji zawierającej opis ocenianego stanowiska pracy, wyniki oceny ryzyka dla każdego z czynników środowiska pracy, środki profilaktyczne oraz datę oceny i osobę, która ją przeprowadziła.

Aktualizacji oceny ryzyka

Należy podkreślić że ocena ryzyka zawodowego nie jest dokonywana jednorazowo – powinno się dokonywać okresowych przeglądów. Aktualizacji dokonuje się automatycznie kiedy:

 • powstają nowe stanowiska pracy,
 • następują zmiany na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych),
 • zmieniły się wymagania odnoszące się do ocenianych stanowisk pracy;
 • stwierdzono, że środki ochrony są nieskuteczne lub niewłaściwe,
 • zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w środkach ochrony, np. w wyniku badania wypadku przy pracy lub zdarzenia, które mogło do niego doprowadzić, a także badania przyczyn chorób związanych z pracą.

SEKA S.A. wśród szeregu usług oferuje opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego

Prośba o kontakt - zapytanie ofertowe - ocena ryzyka zawodowego

Zgoda na kontakt

9 + 10 =

Zobacz więcej

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline