Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Przeprowadzenie właściwej oceny ryzyka zawodowego to podstawa zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ma zasadnicze znaczenie w kwestii opracowania właściwych zasad: organizacji pracy,  BHP, budowania odpowiednich programów szkoleniowych oraz zapobiegania zagrożeniom. Dokumentacja jest wiec nie tylko obowiązkiem pracodawcy to konieczność. Warto zadbać o nią na etapie tworzenia stanowiska jak i później dając o jej aktualność.

 

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocenę ryzyka zawodowego charakteryzuje Polska Norma PN-N-18002. Najkrócej mówiąc jest to sprawdzenie i ocena wszystkich czynników mogą szkodzić pracownikom na miejscu pracy. Na tej podstawie określa się właściwe środki ochrony pozwalające na wyeliminowanie zagrożeń lub przynajmniej ich minimalizacja.

Warto podkreślić, że zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Inwestycja w przeprowadzenie właściwej oceny ryzyka zawodowego po prostu się opłaca. Ewentualny wypadek to nie tylko szkody ludzkie, ale i materialne.

Kto dokonuje oceny

Oczywiście pracodawca może sam dokonać oceny ryzyka, ale należy tu pamiętać, że w tym celu konieczna jest dogłębna znajomość samego stanowiska pracy, ale również zasad BHP oraz przepisów prawa. Z tych względów w praktyce oceny dokonują zatrudnieni specjaliści ds. BHP lub podmioty zewnętrzne.

Ocena ryzyka powinna zawierać:

 • zabranie informacji na temat stanowiska pracy:
  • ustalenie zadań i osób wykonujących pracę (w tym czy są to osoby młodociane niepełnosprawne),
  • rodzajów urządzeń, maszyn oraz zagrożeń,
  • czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych,
  • środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, które są używane,
  • przepisów i norm dotyczących występujących stanowisk pracy,
 • Identyfikacja zagrożeń (hałas, wibracje, zapylenie)
 • Oszacowanie ryzyka zgodnie z zasadami precyzowanymi przez polską normę PN-N-18002.
 • Określenie działań, które wyeliminują lub ograniczą zagrożenia,
 • Sporządzanie pisemnej dokumentacji zawierającej opis ocenianego stanowiska pracy, wyniki oceny ryzyka dla każdego z czynników środowiska pracy, środki profilaktyczne oraz datę oceny i osobę, która ją przeprowadziła.

Aktualizacji oceny ryzyka

Należy podkreślić że ocena ryzyka zawodowego nie jest dokonywana jednorazowo – powinno się dokonywać okresowych przeglądów. Aktualizacji dokonuje się automatycznie kiedy:

 • powstają nowe stanowiska pracy,
 • następują zmiany na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych),
 • zmieniły się wymagania odnoszące się do ocenianych stanowisk pracy;
 • stwierdzono, że środki ochrony są nieskuteczne lub niewłaściwe,
 • zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w środkach ochrony, np. w wyniku badania wypadku przy pracy lub zdarzenia, które mogło do niego doprowadzić, a także badania przyczyn chorób związanych z pracą.

SEKA S.A. wśród szeregu usług oferuje opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego

Prośba o kontakt - zapytanie ofertowe - ocena ryzyka zawodowego

Zgoda na kontakt

10 + 5 =

Zobacz więcej