Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”. Wnioski należy składać od 1 października br. do 17 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Do rozdysponowania jest 1,3 mld zł.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

Ulepszony program

50 mln zł na dotacje oraz ponad 1,26 mld zł na pożyczki preferencyjne na rynkowych zasadach – tyle zarezerwowano dla przedsiębiorców w ramach programu „Energia plus”.

W nowej wersji programu:

  • zmniejszono minimalną wysokość kwoty pożyczki: z 1 mln zł do 0,5 mln zł,
  • przyjęto niższe oprocentowanie (tj. WIBOR 3m + 50 pkt nie mniej niż 1,5% zamiast 2%),
  • wprowadzono możliwość umorzenia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10 proc. nie więcej niż 1 mln zł,
  • rozszerzono rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
  • możliwość składania wniosków tylko w formie elektronicznej, bez konieczności przesyłania wersji papierowej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W ramach działań wspierane będą przedsięwzięcia:

  • polegające na zmniejszeniu zużycia surowców pierwotnych;
  • ograniczające lub eliminujące szkodliwe emisje do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW, powyżej 50 MW oraz z działalności przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw);
  • mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych;
  • dotyczące nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej;
  • polegające na modernizacji/rozbudowie sieci ciepłowniczych.

Ważne informacje

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w terminie od 01.10.2020 r. –  17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone.

Źródło: NFOŚiGW

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA