SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”. Wnioski należy składać od 1 października br. do 17 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Do rozdysponowania jest 1,3 mld zł.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

Ulepszony program

50 mln zł na dotacje oraz ponad 1,26 mld zł na pożyczki preferencyjne na rynkowych zasadach – tyle zarezerwowano dla przedsiębiorców w ramach programu „Energia plus”.

W nowej wersji programu:

  • zmniejszono minimalną wysokość kwoty pożyczki: z 1 mln zł do 0,5 mln zł,
  • przyjęto niższe oprocentowanie (tj. WIBOR 3m + 50 pkt nie mniej niż 1,5% zamiast 2%),
  • wprowadzono możliwość umorzenia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10 proc. nie więcej niż 1 mln zł,
  • rozszerzono rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
  • możliwość składania wniosków tylko w formie elektronicznej, bez konieczności przesyłania wersji papierowej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W ramach działań wspierane będą przedsięwzięcia:

  • polegające na zmniejszeniu zużycia surowców pierwotnych;
  • ograniczające lub eliminujące szkodliwe emisje do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW, powyżej 50 MW oraz z działalności przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw);
  • mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych;
  • dotyczące nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej;
  • polegające na modernizacji/rozbudowie sieci ciepłowniczych.

Ważne informacje

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w terminie od 01.10.2020 r. –  17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone.

Źródło: NFOŚiGW

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA