SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wystosował pismo z postulatami do Ministerstwa Klimatu, w którym wnosi o możliwość składowania odpadów komunalnych bez sortowania lub bezpośrednie ich przekazywanie do spalania lub współspalania. W ten sposób Klaster chce ochronić pracowników sortowni przed zarażeniem się koronawirusem.

Pandemia koronawirusa na świecie i przyjęcie specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenie wprowadzające w Polsce stan zagrożenia epidemicznego są działaniami prewencyjnymi. W związku z tym zrzeszający ponad 100 członków Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu –Krajowy Klaster Kluczowy uważa, że obecna sytuacja wymaga pilnego wprowadzenia działań zapobiegawczych również w branży gospodarki odpadami.

W piśmie wysłanym do Ministerstwa członkowie klastra apelują o wprowadzenie tymczasowego okresu na składowanie odpadów komunalnych bez sortowania (bez względu na ich kaloryczność). Co wymaga zawieszenia rozporządzenia zakazu składowania frakcji palnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach(Dz.U. 2015 poz. 1277).

Wnoszą też o to, by zmieszane odpady komunalne odebrane od mieszkańców, w tym i frakcja wysokokaloryczna mogły być bezpośrednio kierowane do spalania i współspalania w instalacjach do tego przystosowanych.

Celem tych postulatów jest uchronienie pracowników sortowni przed potencjalnie zainfekowanymi odpadami, które mogłyby pochodzić z domów zakażonych osób.

Zdaniem wnioskodawców takie działania mogą uchronić pracowników, jak również wszystkich mieszkańców przed większą skalą zachorowalności i rozprzestrzeniania się wirusa.

Źródło: https://klasterodpadowy.com/


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA