Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Duża wypadkowość w sektorze budownictwa, jak też poważne skutki tych wypadków skłaniają do lepszego uświadamiania pracodawcom i uczestnikom procesu budowlanego ich obowiązków w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników. Konsekwencją wypadku, szczególnie śmiertelnego bądź ciężkiego, jest pociągnięcie osób odpowiadających za stan bhp do odpowiedzialności. Warto więc przypomnieć kto, kiedy i w jakim zakresie odpowiada na budowie za bezpieczeństwo.

 

Usługi BHP i PPOŻ. w naszej ofercie
Zobacz

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie są obarczone dużą odpowiedzialnością, ponieważ przepisy dotyczące BHP na budowie są przepisami prewencyjnymi. To oznacza, że przestrzeganie tych przepisów zapobiega wypadkom. Jeśli na budowie dojdzie do wypadku, jest domniemanie, że przepisy nie zostały przestrzegane. Jednakże, zakres odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego jest szerszy, ponieważ dotyczy również stanu BHP na budowie.

Budowa jako zakład pracy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy. Pojęcie zakładu pracy jest szersze i obejmuje nie tylko przestrzeń, w której praca jest wykonywana, ale także każde inne miejsce, w tym plac budowy. Odpowiedzialność ta jest ustawowa, bezwzględna i niezależna od rodzaju umowy z osobami pracującymi na terenie zakładu pracy. Pracodawca ma obowiązek stosować środki niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia również w odniesieniu do osób, które nie są jego pracownikami, ale mają dostęp do miejsca pracy.

Odpowiedzialność za stan BHP na budowie ponosi nie tylko pracodawca, ale także przedsiębiorca, który organizuje pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek. Jednakże, zakres tej odpowiedzialności zależy od zakresu powinności pracodawcy lub przedsiębiorcy w stosunku do osób pracujących na ich rzecz.

Przed wejściem na plac budowy, pracodawca (przedsiębiorca) powinien uzgodnić z kierownikiem budowy wszelkie sprawy z zakresu BHP. Kierownik budowy powinien również poinformować o organizacji pracy na budowie, innych uczestnikach budowy i zakresie prowadzonych prac.

Kwestia bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie jest niezwykle ważna, ponieważ praca na placu budowy jest obarczona znacznym ryzykiem wypadków. Dlatego też przepisy odnoszące się do wymagań w zakresie BHP na budowie są bardzo rygorystyczne i mają na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy.

Odpowiedzialność pracodawcy

Odpowiedzialność za stan BHP na budowie spoczywa przede wszystkim na pracodawcy, czyli osobie lub firmie, która zatrudnia pracowników na placu budowy. Pracodawca jest zobowiązany do stosowania środków zapewniających ochronę życia i zdrowia swoim pracownikom oraz osobom niebiorącym udziału w procesie pracy, jeśli są one w stanie zagrożenia. Odpowiedzialność ta dotyczy nie tylko zaistniałego wypadku, ale również stanu BHP na budowie.

Ważne jest, że odpowiedzialność za BHP na budowie nie dotyczy tylko pracodawcy, ale również przedsiębiorców niebędących pracodawcami, którzy organizują pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek. W takim przypadku przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom wykonującym pracę na jego rzecz.

Przestrzeganie zasad BHP

Należy podkreślić, że praca na placu budowy jest bardzo złożonym procesem, w którym uczestniczą różni ludzie, m.in. pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez pracodawcę, pracownicy firm zewnętrznych, kierownicy budowy i inni specjaliści. Wszyscy oni mają swoje zadania i obowiązki, które muszą wykonywać zgodnie z przepisami w zakresie BHP.

Ważne jest także, aby na placu budowy działała odpowiednia służba BHP, która zajmuje się kontrolą przestrzegania przepisów i reagowaniem na ewentualne nieprawidłowości. Wiele firm budowlanych posiada własne służby BHP, ale istnieją również firmy zewnętrzne, które specjalizują się w usługach BHP na placach budowy.

Oprócz tego, każda osoba, która wejdzie na plac budowy, musi przestrzegać określonych zasad bezpieczeństwa. Na przykład, należy nosić specjalne ubrania ochronne, nosić kaski, korzystać z drabinek i rusztowań zgodnie z zaleceniami, a także stosować się do innych wytycznych BHP.

Źródło: materiały CIOP i BIP

 

 

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline