Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza 49. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz opracowania i upowszechniania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

  • ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;
  • możliwości psychofizycznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.

Usługi BHP i PPOŻ. w naszej ofercie
Zobacz

Przez wiele lat organizowania Konkursu nagrodzono rozwiązania, które – zastosowane w praktyce – przyniosły poprawę warunków pracy dla kilkuset tysięcy osób, jak i związane z tym korzyści ekonomiczne.

W Konkursie mogą brać udział pracownicy reprezentujący zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze oraz innych pracodawców, a także uczelnie, instytuty naukowe, instytucje i organizacje – wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

W Konkursie są przyznawane nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac oraz wyróżnienia dla przedsiębiorstw.

KATEGORIE KONKURSU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane wnioski w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

TERMIN I FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać elektronicznie, poprzez aplikację dostępną na stronie https://konkursbhp-formularz.pl/  do dnia 10 lipca 2023 r. Ocena wniosków konkursowych i wręczenie nagród Laureatom Konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 r.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. W każdej z kategorii możliwe jest przyznanie nagród I, II lub III stopnia, wyróżnień lub listów
gratulacyjnych:

  • nagrody w postaci dyplomów oraz nagród pieniężnych są przyznawane autorom wymienionym imiennie we wnioskach konkursowych, proporcjonalnie do zadeklarowanego udziału w opracowaniu nagrodzonego rozwiązania; przedsiębiorstwom/instytucjom, których pracownicy otrzymali nagrody są wręczane statuetki,
  • wyróżnienia w formie dyplomów są przyznawane autorom wymienionym imiennie we wnioskach konkursowych,
  • listy gratulacyjne są kierowane do instytucji, które reprezentują autorzy zgłaszanych rozwiązań i opracowań.

2. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie przyznaje Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie propozycji Komisji Konkursowej zawartych w sprawozdaniu.

3. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ma również możliwość wyróżniania przedsiębiorstw/instytucji biorących udział w Konkursie specjalnymi statuetkami „Za szczególną aktywność w opracowywaniu rozwiązań poprawiających warunki pracy” lub „Za szczególną aktywność we wspieraniu idei Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy”.

4. Listy gratulacyjne są wystosowywane przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

5. Współorganizatorzy mogą również przy

Źródło: materiały CIOP i BIP

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline