Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Opłaty za usługi wodne stanowią ważny element regulacji korzystania z zasobów wodnych oraz ochrony środowiska. Jakie rodzaje usług wodnych podlegają opłacie? Jakie są warunki i procedury związane z nimi? Oto kompleksowy przegląd.

  1. Pobór Wód Podziemnych i Powierzchniowych

Pierwszym rodzajem usług wodnych podlegającym opłacie jest pobór wód podziemnych lub powierzchniowych. Dotyczy to sytuacji, w której woda jest czerpana z naturalnych zasobów na potrzeby przemysłu, rolnictwa czy gospodarstw domowych.

  1. Wprowadzanie Ścieków

Kolejnym kluczowym punktem jest wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Jest to istotne z punktu widzenia ochrony jakości wód i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.

  1. Odprowadzanie Do Wód

Opłata za usługi wodne obejmuje także odprowadzanie różnych substancji do wód, takich jak wody opadowe, roztopowe, czy wody z odwodnienia gruntów, zwłaszcza w obszarach miejskich.

  1. Chów i Hodowla Ryb oraz Organizmów Wodnych

Pobór wód podziemnych i powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, jak również wprowadzanie do wód ścieków z tych działań, również podlegają opłacie.

  1. Szczególne Korzystanie z Wód

Istnieją również opłaty za szczególne korzystanie z wód, takie jak wydobycie surowców mineralnych (np. kamienia, żwiru, piasku) z wód powierzchniowych oraz zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek robót budowlanych.

Procedury Płatności

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej należy regulować poprzez wpłatę na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy lub miasta. Natomiast pozostałe opłaty za usługi wodne są wpłacane na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.

Podsumowanie

Opłaty za usługi wodne mają kluczowe znaczenie dla zarządzania zasobami wodnymi i ochrony środowiska. Ich odpowiednie nakładanie i regulacja stanowią ważny krok w zapewnieniu zrównoważonego korzystania z wód oraz zachowania ich jakości. Zrozumienie rodzajów usług wodnych podlegających opłacie oraz procedur z nimi związanych jest istotne dla każdego, kto ma styczność z tym obszarem regulacji.

Najbliższe szkolenia z zakresu ochrony środowiska

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline