Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Do kogo skierowane są usługi Outsourcing bhp?

W każdym przedsiębiorstwie kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy odgrywają niezwykle ważną rolę. Zapewnienie odpowiednich warunków pracownikom jest obowiązkiem pracodawcy. Dotyczy to zarówno zawodów i stanowisk, w których występuje narażenie na bardzo poważne niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem pracy, jak również wykonywania obowiązków typowo biurowych. W każdej branży istnieje szereg zagrożeń i chorób zawodowych. Nawet nieodpowiednie korzystanie z komputera grozi między innymi chorobami wzroku. Dlatego polskie prawo, nie tylko w postaci Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych do niego, pełne jest przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Za ich nieprzestrzeganie, które niekoniecznie wynika ze złej woli i świadomych zaniedbań, pracodawcom grożą srogie kary finansowe, a w ekstremalnych przypadkach nawet odpowiedzialność karna. To kolejny powód, aby zadbać o przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Istnieją dwa sposoby na osiągnięcie tego celu: outsourcing bhp oferowany przez wyspecjalizowaną firmę lub zatrudnienie specjalistów w tym zakresie na etat.

Dlaczego outsourcing bhp się opłaca?

Outsourcing bhp stanowi korzystne rozwiązanie zarówno z punktu widzenia mniejszych, jak i dużych przedsiębiorstw. Zawsze, bowiem jest to rozwiązanie bardziej efektywne, również w aspekcie finansowym. Decydenci firmy, myślący długofalowo, często wybierają outsourcing bhp ze względu na brak potencjalnie szkodliwej zależności pracodawca-pracownik, występującej pomiędzy doświadczonym specjalistą, a zarządem firmy. Dzięki wykorzystaniu niezależnych specjalistów zewnętrznych można uzyskać bardziej rzetelne dane, co przekłada się na efektywniejszy nadzór nad warunkami pracy. Wynika z większego obiektywizmu osoby audytującej ten obszar działania przedsiębiorstwa. Outsourcing bhp w wykonaniu ogólnopolskich firm, takich jak SEKA, stanowi również bardzo efektywne rozwiązanie z punktu widzenia klientów posiadających wiele oddziałów. Specjaliści lokalni obsługujący dane przedsiębiorstwo mogą, bowiem szybciej reagować na potencjalne zagrożenia, niż pracownik zatrudniony w centrali. Z naszego doświadczenia wynika, że ten model współpracy gwarantuje stałą kontrolę nad kwestiami bhp. Warto również nadmienić, że outsourcing bhp pozwala skorzystać z doświadczenia specjalistów znających różne branże i dysponujących stale aktualizowaną wiedzą, co ma ogromne znaczenie w kontekście częstych zmian w przepisach.

Na czym polega outsourcing bhp w ofercie SEKA?

Outsourcing bhp w wykonaniu SEKA oznacza, że nasi doświadczenie eksperci przejmują od klienta całokształt obowiązków związanych z kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy (fakultatywnie także ochrony przeciwpożarowej) w przedsiębiorstwie. Oferujemy doradztwo związane z dostosowaniem obowiązujących w przedsiębiorstwie rozwiązań do aktualnych przepisów w celu podwyższenia efektywności i ewentualnej redukcji kosztów. Przeprowadzamy regularne kontrole wszystkich stanowisk pracy i budynków należących do naszych klientów. Prawidłowy outsourcing bhp polega również na dbałości o najdrobniejsze detale. Zwracamy szczególną uwagę na ochronę przeciwpożarową budynków i odpowiednie ich oznakowanie. Outsourcing bhp obejmuje ponadto przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń pracowników z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, co jest obowiązkiem pracodawcy, mocno sankcjonowanym prawnie. Współpraca z nami to gwarancja, że odbędą się one w myśl najbardziej aktualnych przepisów i terminowo.

Outsourcing bhp – prowadzenie dokumentacji klienta

Jednym z filarów outsourcingu usług bhp oferowanego przez SEKA jest oczywiście prowadzenie niezbędnej dokumentacji. Zalicza się do niej między innymi wszystkie obowiązkowe rejestry związane z bhp. Ponadto zajmujemy się również dokumentacją w przypadku dochodzeń powypadkowych lub związanych z wystąpieniem chorób zawodowych. Klient, który zdecyduje się na outsourcing bhp może ponadto liczyć na naszą reprezentację przed organami administracji publicznej. Również w tym zakresie dysponujemy niezbędnym doświadczeniem i wiedzą.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUGI BHP I PPOŻ.

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 237 §2 Kodeksu pracy. Świadczone usługi wykonujemy w ramach:

  • umów stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp,
  • jednorazowych zleceń.

romby-BHP-SEKAKorzyści
Służbą bhp obejmujemy wszystkie zakłady wskazane przez klienta, także takie, w których pracownik etatowy nie chce podjąć zatrudnienia.

Zapewniamy całodobowy nadzór oraz stałe zastępstwo w razie choroby i urlopów, co znacznie zmniejsza koszty zatrudnienia ponoszone przez pracodawcę.

Gwarantujemy dostępność do świadczonych usług na tym samym, wysokim poziomie – jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy konieczne staje się fachowe reprezentowanie pracodawcy podczas czynności kontrolnych organów nadzoru nad warunkami pracy w poszczególnych placówkach.

Bierzemy aktywny udział w ustaleniu okoliczności zdarzenia i opracowanie dokumentacji w razie wystąpienia wypadku pracownika.

Poziom naszych usług jest stale weryfikowany przez wewnętrzny Dział Nadzoru, w firmach o strukturze sieciowej nad jednolitym poziomem wdrażania procedur czuwają koordynatorzy.

Prowadzimy szkolenia bhp w placówkach terenowych klienta, nie ma więc konieczności delegowania nowego pracownika do centrali lub etatowego behapowca do oddziału.

Zawsze słuchaj ekspertów. Powiedzą Ci, co jest niemożliwe i dlaczego.
A potem po prostu zrób to.

Heinlein Robert

NASI EKSPERCI BHP I PPOŻ

Działając na rynku od 1988 roku, wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

 

Działamy na terenie całej Polski – mamy 19 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/09/Jan_koldej.jpg
Doktor nauk technicznych – dyscyplina inżynieria środowiska specjalność ochrona atmosfery – Politechnika Częstochowska, 2011 r.
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 1995 r.
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/01/bhp-kask-rekawice-SEKA-zdjecie.png

Co to jest bhp i ppoż. oraz w jaki sposób się do nich odnosić?

bhp, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ppoż. tłumaczone jako ochrona przeciwpożarowa stanowią zbiory zasad, które poprzez regulacje prawne powinny zostać wdrożone i przestrzegane w miejscu pracy. Pierwszy zbiór – bhp dotyczy przede wszystkim przepisów regulujących zasady funkcjonowania w miejscu pracy dla poszczególnych stanowisk. Ich celem jest ograniczenie ryzyka wypadków i chorób zawodowych potencjalnie powodujących uszczerbek na zdrowiu pracowników. Z kolei zasady ochrony przeciwpożarowej zgodnie ze swoją nazwą, dotyczą zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru bądź innej klęski żywiołowej, zapewnienia środków niezbędnych do ich zwalczania, a także prowadzenia akcji ratowniczych. Przepisy bhp i ppoż. są obowiązkowo stosowane we wszystkich miejscach pracy w Polsce.

Bhp w polskim prawie

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) funkcjonuje w naszym kraju za sprawą rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku, a także kodeksu pracy. Oba dokumenty zawierają zbiór przepisów ogólnych dotyczących bhp, jednak nie są jedyną podstawą prawną regulującą w Polsce ergonomię i bezpieczeństwo pracy. Szczegółowe zasady regulujące bhp na poszczególnych stanowiskach spotykanych w różnych branżach przemysłu, usług i rolnictwa zostały uwzględnione w oddzielnych rozporządzeniach Rady Ministrów, a także konkretnych ministerstw odpowiedzialnych za regulacje prawne danej branży. Nie istnieje zatem jeden ogólny kodeks bhp, a raczej zbiory reguł wynikające z wielu przepisów prawnych odnoszących się do konkretnych grup zawodowych i charakteru wykonywanej pracy.

Co konkretnie regulują przepisy bhp?

Regulacje bhp określają przede wszystkim środowisko i proces pracy. Do tych obszarów zaliczamy między innymi warunki sanitarne, czyli odpowiednie pomieszczenia i urządzenia zapewniające pracownikom niezbędną higienę, a także możliwość spożywania posiłków. Pomieszczenia, w których personel wykonuje swoją pracę muszą spełniać określone warunki. Zaliczamy do nich między innymi odpowiednie ogrzewanie, oświetlenie i wentylację. Miejsce pracy musi gwarantować odpowiednią ergonomię – chodzi przede wszystkim o wielkość pomieszczeń, stanowiska pracy i ich wzajemną odległość wobec siebie. Przepisy bhp regulują także odpowiednie zabezpieczenie i oznaczenie wszystkich miejsc na terenie zakładu pracy, które w myśl przepisów są uznawane za niebezpieczne dla zdrowia i życia pracowników.
Niektóre prace uznawane są za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia. Inne stają się takimi w przypadku nieodpowiedniego korzystania z urządzeń. Przepisy bhp regulują każdą tego typu sytuację od zasad związanych z korzystaniem z ekranu komputera, teoretycznie przy długotrwałym kontakcie niebezpiecznego dla wzroku, po procedury pracy z udziałem ciężkiego sprzętu. Ograniczeniu ulegają również czynniki szkodliwe i niebezpieczne, takie jak hałas, substancje chemiczne, szkodliwe promieniowanie itp. Zasady bhp wiążą się również z prawami pracowników – na przykład długością i częstotliwością przerw zależną od charakteru wykonywanego zajęcia.

Państwowa Inspekcja Pracy na straży przestrzegania przepisów bhp

Organem państwowym, który stoi na straży przestrzegania przepisów bhp jest Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z jej zadań, oprócz kontroli egzekwowania prawa pracy w przedsiębiorstwach jest również badanie poprawności rozwiązań i procedur bhp wdrożonych w zakładzie. Inne instytucje, w których kompetencji leżą podobne kontrole to między innymi Urząd Dozoru Technicznego, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna. W zakładach pracy nad przestrzeganiem zasad czuwają specjaliści do spraw bhp oraz zakładowe komisje do spraw bhp.

Zasady bhp i ppoż. jako kompleksowa ochrona bezpieczeństwa pracowników

W skład najważniejszych regulacji prawnych dotyczących ochrony bezpieczeństwa pracowników należą przepisy bhp i ppoż. Ochrona przeciwpożarowa w myśl ustawowej definicji polega na ochronie życia, zdrowia i mienia przed pożarem lub inną klęską żywiołową. Na czym konkretnie polega ochrona przeciwpożarowa? Wspomniane cele realizuje się w praktyce w trzech najważniejszych aspektach.
Pierwszy z nich dotyczy zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru lub klęski żywiołowej. To najważniejsza część regulacji prawnych, na którą składa się zbiór nakazów i zakazów, którego stosowanie ogranicza możliwość wystąpienia zagrożenia do minimum. Do zapobiegania zalicza się również kontrolę przestrzegania przepisów prowadzoną między innymi przez Państwową Straż Pożarną oraz uprawnionych specjalistów. Pozostałe dwa aspekty, czyli zapewnienie środków do walki z żywiołem i prowadzenie akcji ratowniczej to zadania realizowane przez instytucje i służby państwowe oraz jednostki ochotnicze.

Szkolenia bhp i ppoż.

Zasady bhp i ppoż. należą do powszechnie obowiązujących w zakładach pracy. Stosowanie się do nich jest ściśle kontrolowane. Bhp i ppoż. stanowią zbiór reguł dotyczących organizacji całego środowiska pracy i procedur związanych z procesem pracy. Przepisy bhp i ppoż. są oczywiście odmienne dla zakładów działających w różnych branżach i zatrudniających pracowników wykonujących różne zawody.
Każdy pracownik zobowiązany jest jednak do odbycia szkolenia obejmującego obowiązujące w jego miejscu pracy reguły bhp i ppoż.