Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Sprawdź, co wykazały pierwsze kontrole PIP i dowiedz się, na co pracodawcy powinni zwracać większą uwagę przy wdrażaniu pracy zdalnej.

Praca zdalna pojawiła się w Kodeksie pracy w kwietniu 2023 roku i jako nowa forma organizacji pracy znalazła się w zakresie zainteresowania Państwowej Inspekcji Pracy, jako organu kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Pierwsze kontrole przeprowadzone przez inspektorów PIP miały charakter poradniczo-instruktażowy i pozwoliły się dowiedzieć, z jakimi trudnościami najczęściej mierzą się pracodawcy podczas wdrażania pracy zdalnej.

Przedstawiamy najważniejsze wnioski z kontroli PIP, przekazane przez Głównego Inspektora Pracy.

  1. Pracodawcy mieli wątpliwości dotyczące prawidłowego wprowadzania pracy zdalnej, w tym w zakresie opracowania właściwych regulacji zakładowych. Wśród nieprawidłowości stwierdzono zwłaszcza brak porozumień ze stroną pracowniczą i brak przepisów dotyczących poszczególnych kwestii pracy zdalnej w zakładowych źródłach prawa pracy.
  2. Główny Inspektor Pracy zwrócił uwagę na techniczne bezpieczeństwo pracy. Szczególnie chodzi o nieuwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego problematyki pracy zdalnej. Zdarzały się również sytuacje, gdy pracownicy nie zostali poinformowani przez pracodawcę, w jaki sposób bezpiecznie wykonywać pracę zdalną.

W jaki sposób pracodawca może kontrolować pracownika pracującego zdalnie?

Główny Inspektor Pracy zajął następujące stanowisko w tej kwestii:

  1. Istnieje możliwość przeprowadzania kontroli wykonywania pracy zdalnej przez pracodawców w miejscu zamieszkania. Przy czym kontrole takie powinny być poprzedzone wprowadzeniem stosownych procedur, zwłaszcza powinny się odbywać z poszanowaniem prywatności.
  2. Dopuszczalna jest kontrola elektroniczna. Pracodawca będzie miał prawo sprawdzić, czy w godzinach pracy pracownik rzeczywiście wykonuje swoje obowiązki.
  3. Możliwa jest kontrola pracy zdalnej z wykorzystaniem kamery będącej integralną częścią np. laptopa.

    Co ciekawe, przepisy o pracy zdalnej nie przewidują takiej formy kontroli. Może więc ona stanowić obejście regulacji dotyczących wizyjnego monitoringu zakładowego, który w określonych sytuacjach może być instalowany wyłącznie w zakładzie pracy lub wokół terenu zakładu pracy.

 

Praca zdalna nie w pełnym wymiarze

Główny Inspektor Pracy zwrócił też uwagę na zagrożenia psychospołeczne związane z pracą zdalną, zwłaszcza na kwestię stresu zawodowego. Zdaniem GIP stres zawodowy stanowi ważną przesłankę ograniczającą możliwość stosowania pracy zdalnej w pełnym wymiarze.

Zapewne dużo więcej o przestrzeganiu przepisów o pracy zdalnej będzie można powiedzieć po zakończeniu bieżącego roku, kiedy stosowne informacje zostaną ujęte w danych sprawozdawczych urzędu.

Źródło: Portal BHP

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline