Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Przepisy o pracy zdalnej obowiązują już od dziewięciu miesięcy. Do końca 2023 roku Państwowa Inspekcja Pracy zdążyła przeprowadzić 248 kontroli dotyczących wdrożenia pracy zdalnej. 60 proc. z nich wykazało nieprawidłowości, jednak PIP nie nałożyła na firmy kar finansowych.

Przepisy dotyczące pracy zdalnej weszły w życie 7 kwietnia 2023 roku. Firma doradcza Grant Thornton postanowiła zapytać Główny Inspektorat Pracy, jak przedstawiają się dane z pierwszych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących wdrożenia pracy zdalnej w firmach.

Z danych udostępnionych Grant Thornton 29 grudnia 2023 roku przez GIS wynika, że inspektorzy PIP przeprowadzili łącznie 248 kontroli firm. W 60 proc. z nich (149 kontroli) stwierdzono nieprawidłowości, w pozostałych 40 proc. skontrolowanych firm (99 kontroli) nie odnotowano uchybień.

Jakie błędy dotyczące wdrożenia pracy zdalnej stwierdzono?

Kontrolerzy PIP najwięcej nieprawidłowości stwierdzili w następujących obszarach:

  • naruszenia obowiązku przekazania pracownikowi, z którym uzgodniono wykonywanie pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia albo któremu wydano polecenie pracy zdalnej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy zdalnej, informacji określonych w art. 6721 § 1 Kodeksu pracy (tj. w zakresie określenia jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika oraz wskazanie osób/organów odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej) – (6721 § 2 Kodeksu pracy);
  • naruszenia obowiązku odebrania oświadczenia od pracownika (przed dopuszczeniem do pracy zdalnej), zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy – (art. 6731 § 7 Kodeksu pracy);
  • naruszenia obowiązku odebrania oświadczenia od pracownika (przed dopuszczeniem do pracy zdalnej) o zapoznaniu z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz o zobowiązywaniu się do przestrzegania zawartych w nich zasad – (art. 6731 § 6 Kodeksu pracy);
  • naruszenia obowiązku pokrywania kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej – (art. 6724 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy);
  • naruszenia obowiązku wypłaty ekwiwalentu albo zastąpienia go ryczałtem w związku z wykorzystywaniem przez pracowników własnych narzędzi pracy i materiałów – (art. 6724 § 2-4 Kodeksu pracy).

Które nieprawidłowości to wykroczenia?

Wśród stwierdzonych nieprawidłowości znalazło się jedynie siedem wykroczeń. Kontrolerzy PIP nie wymierzyli jednak firmom kar finansowych, a poprzestali na edukacji.

Cztery ze stwierdzonych wykroczeń dotyczyły naruszenia polegającego na niewypłacaniu świadczenia przysługującego pracownikowi (art. 282 § 1 pkt 1 k.p.).

Pozostałe trzy wykroczenia, po jednym przypadku, dotyczyły:
–  naruszenia przepisów dotyczących uwzględnienia wniosku pracowników uprzywilejowanych o wykonywanie pracy zdalnej (art. 281 § 1 pkt 5c k.p.),
– braku pisemnego potwierdzenia warunków zatrudnienia pracownika pracującego zdalnie (art. 281 § 2 k.p.)
– nieprzestrzegania przepisów lub zasad BHP (art. 283 § 1 k.p.).

Żródło: Wszystkie dane za Grant Thornton.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline