Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Praca operatora podestów ruchomych przejezdnych, z pozoru wiążąca się z prostymi i schematycznymi czynnościami, w rzeczywistości niesie ze sobą wiele zagrożeń. Użytkowanie tych urządzeń transportu bliskiego „na pierwszy rzut oka” rzeczywiście może sprowadzać się jedynie do wykonywania za pomocą pojedynczego joysticka zaledwie kilku szablonowych manewrów polegających na ruchu podestu w górę, w dół, w lewo, w prawo. Problem tkwi jednak nie w samym użytkowaniu sprzętu, ale także w innych procesach jego eksploatacji. Należy podkreślić, że do eksploatacji podestów ruchomych uprawnione są osoby posiadające aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy na wysokości powyżej 3 metrów oraz badania psychotechniczne a także posiadające kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym.

Poznaj podstawowe zasady pracy! Dowiedz się więcej i zdobądź kwalifikacje na organizowanych przez nas szkoleniach!

Fundamentalną sprawą jest dobranie odpowiedniego typu podestu do rodzaju i zakresu wykonywanych prac. Nie mogą one wymuszać na operatorze wykonywania czynności zabronionych przez producenta. Wszystkie parametry danego podestu podane są w dokumentacji technicznoruchowej. Pod uwagę należy wziąć zwłaszcza wysokość i miejsce pracy, nośność podłoża oraz to, czy praca wykonywana będzie w pomieszczeniu czy też na otwartej przestrzeni. Pamiętajmy, że nie wszystkie podesty dopuszczone są do pracy na powietrzu, tak samo jak nie wszystkie będą dopuszczone do pracy w przestrzeni zamkniętej.

Podesty zawsze należy użytkować w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Urządzenia te są skonstruowane z myślą o bezpiecznym przemieszczaniu osób i narzędzi. Niedopuszczalne jest zatem wykorzystywanie ich do transportu ładunków, podobnie jak nie wolno dokonywać w tym celu jakichkolwiek modyfikacji przez osoby obsługujące czy konserwujące urządzenia.

Osoba pracująca na podeście musi być wyposażona w uprząż do pracy na wysokości. Operator przypina się za jej pomocą do miejsca wyznaczonego w tym celu na urządzeniu. Co ważne, do jednego miejsca może być przypięta tylko jedna osoba. W trakcie podnoszenia platformy roboczej obsługujący powinien trzymać się poręczy ochronnej. Kategorycznie zabrania się zwiększania wysokości roboczej za pomocą drabin czy stopni. Zabronione jest wychylanie się poza obrys platformy roboczej.

Po zakończonej pracy operator musi złożyć podest w pozycję transportową, zaparkować w wyznaczonym miejscu oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi − odpiąć panel sterujący i zabrać ze sobą kluczyk. Ostatnim obowiązkiem jest odnotowanie w dzienniku obsługi codziennej uwag dotyczących braku lub powstania w czasie użytkowania podestu ewentualnych uszkodzeń.

Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej!

Źródło materiały CIOP i PIB

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40