SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Publikacja Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pod koniec grudnia 2019 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował pierwszą polską wersję Podręcznika Inspektora Ochrony Danych. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki i porady dotyczące stosowania przepisów RODO, skierowane w szczególności do inspektorów ochrony danych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie 2016/679, RODO) wprowadziło  sporo zmian w przepisach. Osoby odpowiedzialne za  wdrożenie nowych wytycznych miały i jeszcze nadal mają wiele wątpliwości co do poprawności ich stosowania. Podręcznik został opracowany już pod koniec 2018 r. jednak zatwierdzono go dopiero w połowie 2019, w polskiej wersji językowej ukazał się po upływie prawie roku.

Autorami publikacji są dwaj eksperci: Pani Marie Georges i Profesor Douwe Korffa. Od wielu lat zajmują się prawami człowieka, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz kwestiami ochrony danych. Ich pracę wspomagali urzędnicy i członkowie pięciu organów nadzorczych uczestniczących w projekcie.

Co zawiera Podręcznik?

W Podręczniku przedstawione są praktyczne, solidnie, udokumentowane wskazówki i porady, które mają być dostosowane i poszerzone dzięki krajowym działaniom upowszechniającym i szkoleniowym. Adresatami są inspektorzy ochrony danych, a szczególnie inspektorzy ochrony danych pełniący tę funkcję w sektorze publicznym.

Publikacja składa się z trzech części:

  1. Pierwsza część dotyczy historii prawa. Omawiane są m.in. „Pierwsze przepisy, zasady i instrumenty międzynarodowe w sprawie ochrony danych” i „Europejskie prawo o ochronie danych w latach 90. XX wieku i w pierwszych latach XXI wieku”, a także takie pojęcia jak: „poufność”, „prywatność/życie prywatne” czy „ochrona danych”.
  2. W drugiej części poruszono kwestie dotyczące RODO: wprowadzenie, status i podejście, zasady rozliczalności oraz funkcje, zadania, kwalifikacje i doświadczenie inspektora ochrony danych.
  3. Część trzecia to zagadnienia praktyczne. Zawiera wskazówki dotyczące zadań inspektora ochrony danych lub zadań wymagających w praktyce jego zaangażowania.

Podręcznik można pobrać na stronie Urzędu: link.

Źródło: https://uodo.gov.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA