Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Polski ład 2.0 wchodzi w życie! Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Podstawowa zmiana to obniżenie dolnej stawki podatku PIT z 17 na 12 proc. Ustawa zaczyna obowiązywać z dniem 1 lipca 2022r.

Ustawodawcy przyzwyczaili już nas, że nowe przepisy są swego rodzaju trzęsieniem ziemi a nowe rozwiązania prawne nie zawsze niosą ze sobą uproszczenie systemu podatkowego – i tym razem nie jest inaczej.

Zapraszamy na szkolenie, które wprowadzi Cię w meandry nowych przepisów Polskiego Ładu 2.0. Zaufaj praktycznej wiedzy ekspertów!

Obok wspomnianej obniżki PIT najistotniejsze zmiany to:

  • Uchylenie tzw. ulgi dla klasy średniej. Wyliczany będzie tzw. hipotetyczny podatek należny za rok 2022, liczony z uwzględnieniem tzw. ulgi dla klasy średniej oraz skali podatkowej obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. co ma zapewnić, że podatnicy nie stracą w przypadku stwierdzenia ewentualnej różnicy.
  • Przywrócona zostaje możliwość rozliczenia się z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci.
  • Podniesiony zostaje limit zarobków, jakie może uzyskać dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców, z 3089 zł do 16 061,28 zł.
  • Do dochodów dziecka zwolnionych z podatku zaliczona zostaje renta rodzinna.
  • Osoby które w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywały władzę rodzicielską będą mogły liczyć na ulgę podatkową pod warunkiem zamieszkiwania z dziećmi. W tym przypadku kwota zwolniona od podatku będzie wynosiła 85 528 zł.
  • Przywrócono także częściowe odliczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.
  • Podatnicy, rozliczający się zastosowaniem podatku liniowego będą mogli obniżyć podstawę obliczenia podatku o składki na ubezpieczenie do 8700 zł
  • Przedsiębiorcy, płacący podatek z wykorzystaniem karty podatkowej, będą mogli obniżyć podatek o 19 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Zmianie ulegnie kwota, którą będzie można przeznaczyć na organizacje pożytku publicznego z 1 na 1,5 proc.

To tylko część zmian. Należy podkreślić, że choć ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca to cześć przepisów zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2023 r.

Źródło PAP

Potrzebujesz szkolenia zamkniętego?
Skontaktuj się z nami!
Odpowiem na wszelkie twoje pytania:

Jowita Walicka
tel. 786 813 649 | e-mail: jowita.walicka@seka.pl

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA rachunkowość i finanse


Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40