Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Przepisy BHP zgodnie ze swoją nazwą skupiają się nie tylko na samym bezpieczeństwie pracowników, ale także na higienicznych warunkach pracy. Za te drugie z pewnością w dużej mierze odpowiadają pomieszczenia sanitarne, a konkretnie higieniczno-sanitarne.

Jakiego rodzaju pomieszczenia zaliczają się do tej grupy?
Jakie wymagania w tym zakresie muszą spełnić pracodawcy?

Rodzaje pomieszczeń sanitarnych

Według przepisów BHP do pomieszczeń sanitarnych zaliczają się następujące kategorie:

  • szatnie;
  • umywalnie, pomieszczenia z natryskiem, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, ustępy;
  • pomieszczenia służące do schronienia przed zimnem;
  • jadalnie;
  • pomieszczenia służące do prania, suszenia, odpylania i odkażania odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w rodzaju i liczbie dostosowanych do liczby zatrudnionych. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymywania w nich higienicznych warunków. W świetle prawa tego typu pomieszczenia powinny znajdować się w tym samym budynku, w którym pracownicy wykonują swoje zadania.

Wymagane jest oświetlenie, ogrzewanie i wentylowanie pomieszczeń sanitarnych zgodnie z polskimi normami techniczno-budowlanymi.

Przepisy określają też wielkości powierzchni tych pomieszczeń. Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników niepełnosprawnych, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne muszą zostać dostosowane do ich potrzeb. Przy poziomie zatrudnienia nieprzekraczającym 20 pracowników minimalnym wymaganiem są ustępy i umywalki, a także pomieszczenia pozwalające na spożywanie posiłków oraz przechowywanie odzieży domowej i roboczej. Poszczególne pomieszczenia sanitarne są objęte własnymi regulacjami.

Szatnie

Wśród nich wyróżnia się szatnie odzieży własnej, odzieży roboczej i ochronnej, szatnie podstawowe oraz szatnie przepustowe. Według przepisów muszą być urządzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach suchych, a jeśli to możliwe oświetlonych światłem dziennym. W szatni muszą znajdować się miejsca siedzące dla przynajmniej połowy zatrudnionych na jednej zmianie. W szatniach powinny znajdować się umywalki z ciepłą i zimną wodą, a przepisy określają zasady ich wietrzenia.

Ustępy

Ustępy nie mogą być oddalone bardziej niż 75 m od stanowiska pracy. Muszę znajdować się na każdej kondygnacji budynku lub na sąsiednich kondygnacjach, gdy na każdej kondygnacji pracuje mniej niż 10 osób. Przepisy określają maksymalną liczbę pracowników na jedną miskę ustępową i pisuar. Niezbędne jest wejściowe pomieszczenie izolujące, obecność umywalki w tym pomieszczeniu sanitarnym oraz dostęp do zimnej i ciepłej wody.

Jadalnie

Jadalnia jest niezbędna w zakładzie pracy, jeśli zatrudnia on więcej niż 20 osób na jednej zmianie. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa, w których wykonuje się wyłącznie pracę biurową. Jadalnia może być przeznaczona do spożywania posiłków własnych, do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów oraz do spożywania posiłków profilaktycznych.

Umywalnie i natryski

W niektórych zakładach pracy pomieszczenia sanitarne w formie umywalni i natrysków są niezbędne. Umywalki muszą być wyposażone w bieżącą ciepłą i zimną wodę. Z kolei jedna kabina natryskowa powinna przypadać na ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany, którzy wykonują zadania powodujące zabrudzenie ciała.

Pomieszczenia higieny osobistej kobiet

Przedsiębiorstwa zatrudniające od 20 do 200 kobiet są zobowiązane do zorganizowania specjalnej umywalni dla kobiet umożliwiającej higienę osobistą. Na każde kolejne 200 zatrudnionych kobiet musi przypadać dodatkowa kabina o określonej powierzchni.

Pomieszczenia do ogrzewania się

Są niezbędne, kiedy pracownicy wykonują swoje zadania na otwartej przestrzeni bądź
w nieogrzewanym pomieszczeniu. Zapewniają zatrudnionym schronienie przed zimnem, opadami atmosferycznymi oraz możliwość zmiany odzieży.

Pomieszczenia służące do prania, suszenia i odpylania odzieży roboczej

Tego typu pomieszczenia sanitarne są wymagane, jeśli w zakładzie pracy odzież jest narażona na kontakt z substancjami trującymi. Wymagane jest stosowanie urządzeń służących do neutralizacji tych substancji.

Obowiązkiem pracodawcy jest zagwarantowanie pracownikom przestrzeni odpowiadających na ich potrzeby, stwarzających odpowiednie warunki do realizacji postawionych przed nimi zadań. Zapewnienie takiego komfortu przekłada się bezpośrednio na wydajność i zadowolenie pracowników.

Specjalistyczne szkolenia BHP w ofercie SEKA S.A.


Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej