Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

poradniki bhp

Poradniki BHP i Instrukcje BHP


Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja mycia rąk

Instrukcja mycia rąk wydaje się być banałem, ale w niejednej branży, na przykład spożywczej, odgrywa ogromne znaczenie w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Większość Polaków nie zdaje sobie sprawy, jak prawidłowo myć dłonie. Czynność tę przeprowadzamy zbyt krótko i nie zawsze zwracamy wystarczająco dużo uwagi na newralgiczne powierzchnie skóry. W jaki sposób prawidłowo myć ręce, aby mieć pewność odnośnie ich czystości?

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja dezynfekcji rąk

Instrukcja dezynfekcji rąk to w obecnych czasach niezwykle istotne zagadnienie. Szczególnie przedstawiciele niektórych zawodów muszą wyjątkowo dbać o czystość dłoni i nie dotyczy to wyłącznie lekarzy i pielęgniarek wykonujących zabiegi. Sterylne warunki powinny być zachowane w wielu branżach, na przykład spożywczej czy gastronomicznej. O prawidłowe mycie i dezynfekcję dłoni muszą również dbać osoby zatrudnione w gabinetach kosmetycznych czy fizjoterapeutycznych.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – zasady higieny w czasie koronawirusa

Zasady higieny w czasie koronawirusa są niezwykle ważne, aby powstrzymać dalszy rozwój pandemi. Choć Covid-19 zmienił nasze życie, nieco się „przyzwyczailiśmy” do nowej rzeczywistości, należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących zasad. Dlatego warto ciągle je utrwalać. Zasady higieny powinny być szczególnie przestrzegane w dużych skupiskach ludzi, w tym w miejscach pracy, gdzie uzupełniają obowiązujące przepisy BHP.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Schemat podstawowego ratowania życia

Schemat podstawowego ratowania życia powinien znać każdy z nas. Nigdy nie wiemy, kiedy znajdziemy się w sytuacji, w której znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może okazać się niezbędna. Każdy z nas może uratować czyjeś życie, o ile zapamięta kilka zasad postępowania.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja postępowania – jak chronić pracowników przed koronawirusem

Instrukcja postępowania – jak chronić pracowników przed koronawirusem – powinna obowiązywać w każdym zakładzie pracy. Nie wszystkie firmy mogą pozwolić sobie na zaprzestanie działania, podobnie jak nie wszystkie obowiązki pracownicy mogą wykonywać z domu. Wówczas niezwykle ważne jest zachowanie środków ostrożności i dopełnienie obowiązków dotyczących ochrony zdrowia i życia pracowników wynikających między innymi z Kodeksu Pracy.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Rozkład obowiązków w postępowaniu powypadkowym

Prawidłowy rozkład obowiązków w postępowaniu powypadkowym jest niezwykle ważny z punktu widzenia ratowania życia i zdrowia osób poszkodowanych. Kolejne obowiązki pojawiają się następnie w kwestii zabezpieczenia miejsca, w którym doszło do wypadku, jak również wyjaśnienia jego okoliczności. Postępowanie powinno zakończyć się sporządzeniem protokołu. Do kogo należą te obowiązki? O co jeszcze musi zadbać pracodawca w postępowaniu powypadkowym?

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja poruszania się po terenie zakładu pracy

Instrukcja poruszania się po terenie zakładu pracy w niektórych przedsiębiorstwach odgrywa szczególne znaczenie. Nieznajomość przepisów i sposobów oznakowania może powodować ryzyko wypadków. Pracownicy powinni zostać stosownie przeszkoleni w tej kwestii. W tym właśnie pomocna jest instrukcja. Jakie informacje powinny się w niej znaleźć?

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja bhp – praca w przestrzeni zamkniętej

Charakter działalności niektórych przedsiębiorstw sprawia, że część pracowników jest zmuszona do wykonywania swoich obowiązków w przestrzeni zamkniętej. Chodzi o miejsca, w którym liczba i rozmiar otworów wyjściowych są ograniczone i nie występuje tam dostateczna naturalna wentylacja. Taki obszar nie jest przystosowany do permanentnego przebywania w nim pracowników. Instrukcja BHP – praca w przestrzeni zamkniętej to dokument, który powinien ściśle określać warunki wykonywania takiej pracy i być znany wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa, którzy ją wykonują.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Prace transportowe z użyciem wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wciągników

Instrukcja BHP – Prace transportowe z użyciem wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wciągników to dokument określający, kto i na jakich zasadach może na terenie przedsiębiorstwa korzystać z tego typu pojazdów. Wózki widłowe stanowią bardzo ważne narzędzie pracy w fabrykach i magazynach. Jako pojazdy wyposażone w silnik mogą jednak stanowić zagrożenie, jeśli operują nimi osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – prace transportowe – z uwzględnieniem ręcznego transportowania pojemników

Instrukcja BHP ręcznych prac transportowych – z uwzględnieniem ręcznego transportowania pojemników, znajduje zastosowanie w każdym zakładzie, w którym personel wykonuje zadania związane z ręcznym przemieszczaniem lub podtrzymywaniem przedmiotów, ładunków czy materiałów, a także ludzi czy zwierząt.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP na stanowisku ładowacza nieczystości stałych

Instrukcja BHP na stanowisku ładowacza nieczystości stałych jest stosowana w zakładach komunalnych w odniesieniu do pracowników wykonujących czynności z zakresu oczyszczania miast poprzez usuwanie stałych nieczystości przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP przy ręcznych pracach transportowych

Wszelkie prace fizyczne wymagają bardzo szczegółowego określenia zasad bezpieczeństwa, dlatego Instrukcja BHP przy ręcznych pracach transportowych zawsze musi być sporządzana z najwyższą starannością. Dotyczy ona wszelkich stanowisk, na których wykonuje się zadania związane z ręcznym przemieszczaniem lub podtrzymywaniem przedmiotów, ładunków czy materiałów, a także ludzi i zwierząt.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP magazyniera magazynu środków ochrony roślin

Zasady BHP w zawodzie magazyniera odgrywają szczególnie znaczącą rolę, a ich dokładny zakres zależy od rodzaju składowanych towarów, a także charakteru pracy. Instrukcja BHP magazyniera magazynu środków ochrony roślin to jeden ze zbiorów specyficznych zasad dedykowanych pracy ze specyficznym typem środków chemicznych. To dokument przeznaczony dla pracowników, określający ścisłe zasady postępowania, normy oraz środki bezpieczeństwa, które trzeba stosować podczas pracy. Każdy członek personelu przed podjęciem pracy na stanowisku musi potwierdzić (na piśmie), że jest mu znana Instrukcja BHP magazyniera magazynu środków ochrony roślin i wszystkie jej zapisy.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP na stanowisku pracy operatora pilarki łańcuchowej

Instrukcja BHP na stanowisku pracy operatora pilarki łańcuchowej ma zastosowanie we wszelkich zawodach wymagających stosowania tego rodzaju sprzętu. Ze względu na zagrożenie, z jakim wiąże się wykorzystanie pilarki łańcuchowej, a także zróżnicowanie warunków terenowych i pogodowych, w jakich odbywa się praca, są to stanowiska zaliczane do niebezpiecznych. Instrukcja BHP na stanowisku pracy operatora pilarki łańcuchowej musi więc zawierać starannie opracowane zasady organizacji pracy, a także wymogi dotyczące zarówno samych pracowników, jak i pracodawców.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP wykonywania robót ziemnych

Instrukcja BHP wykonywania robót ziemnych to dokument niezbędny na budowie i w każdym miejscu, w którym przeprowadzane są dowolnego rodzaju prace ziemne. Tego typu dokument zazwyczaj uwzględnia pracę z maszynami takimi jak koparki, koparko-ładowarki, spycharki, walce itp. Wykorzystanie tego rodzaju sprzętu wiąże się z podwyższonym ryzykiem i specyficznymi wymogami bezpieczeństwa, które bezwzględnie musi zawierać Instrukcja BHP wykonywania robót ziemnych.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP przy magazynowaniu i składowaniu materiałów na terenie budowy

Instrukcja BHP przy magazynowaniu i składowaniu materiałów na terenie budowy to dokument niezbędny na każdej budowie. Składowanie materiałów, wyrobów i urządzeń może się odbywać tylko w specjalnie wyznaczonym miejscu, przygotowanym w sposób, który ma zapobiec wypadkom związanym z ich zsuwaniem się, rozsuwaniem, wywróceniem czy spadaniem. Instrukcja BHP przy magazynowaniu i składowaniu materiałów na terenie budowy jest dokumentem, który określa dokładne zasady związane z bezpiecznym magazynowaniem i składowaniem. Zawiera ona informacje, z którymi musi zapoznać się każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy i potwierdzić ten fakt na piśmie.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac lakierniczych

Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac lakierniczych to wymóg dla każdego zakładu, w którym przeprowadzane są tego rodzaju czynności. Jej treść musi być znana pracownikom i bezwzględnie przestrzegana, ponieważ pozwala to na zminimalizowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem zawodu lakiernika oraz uniknięcie wypadków. Starannie opracowana Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac lakierniczych powinna zawierać wszelkie informacje niezbędne do bezpiecznej realizacji zadań na tym stanowisku. Jej zapisy muszą być zgodne z przepisami prawa – m.in. Kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP traktora-kosiarki

Instrukcja BHP traktora-kosiarki to dokument określający zasady bezpieczeństwa posługiwania się samojezdną kosiarką z siedziskiem w ramach wykonywanej pracy. Tego typu urządzenia są coraz popularniejsze, sprawdzając się szczególnie przy koszeniu trawy na większym terenie. Jak wszystkie maszyny, generują jednak zagrożenia. Dlatego Instrukcja BHP traktora-kosiarki jest dokumentem, z którego treścią musi się zapoznać każdy pracownik korzystający na stanowisku pracy z tego rodzaju urządzenia. Warto pamiętać, że musi ona być napisana prostym, zrozumiałym językiem. Jej treść powinna zaś uwzględniać wszelkie zasady związane z bezpieczną pracą na stanowisku, w tym zakazy, nakazy i instrukcje postępowania.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP na stanowisku pracy ze spalinową kosiarką do trawy

Instrukcja BHP na stanowisku pracy ze spalinową kosiarką do trawy informuje o zasadach bezpiecznego postępowania z tego rodzaju urządzeniem w ramach wykonywanej pracy. To niezbędny dokument, którego sporządzenie i udostępnienie pracownikom jest obowiązkiem pracodawcy. Kosiarka, podobnie jak inne urządzenia mechaniczne, stwarza zagrożenia związane z jej nieprawidłowym użytkowaniem czy też nieprzestrzeganiem ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz ryzyka urazów i wypadków, trzeba się w tym przypadku liczyć również z zagrożeniem dla zdrowia, wynikającym z wydzielanych przez silnik spalin, a także hałasu oraz drgań generowanych przez sprzęt. Dlatego Instrukcja BHP na stanowisku pracy ze spalinową kosiarką do trawy musi uwzględniać zasady pozwalające uniknąć wszystkich typów ryzyka, z którymi muszą się liczyć operatorzy kosiarek.

Poradnik BHP/Instrukcja BHP przy obsłudze wytwornicy acetylenowej

Instrukcja BHP przy obsłudze wytwornicy acetylenowej jest dokumentem określającym zasady bezpiecznego postępowania przy produkcji gazu technicznego, jakim jest acetylen. Jest to gaz palny powszechnie wykorzystywany między innymi w spawalnictwie. Produkcja acetylenu wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, dlatego powinna odbywać się z zachowaniem surowych wymogów bezpieczeństwa. Instrukcja BHP przy obsłudze wytwornicy acetylenowej powinna określać szczegółowe postępowanie pracownika włącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków środowiskowych. Obejmuje ono wszystkie zalecenia, jakie znalazły się w rozporządzeniach ministerialnych z dnia 29 sierpnia 1934 r. oraz z dnia 23 grudnia 2003 roku.

Instrukcja BHP na stanowisku pracy kelnera

Instrukcja BHP przy obsłudze wytwornicy acetylenowej jest dokumentem określającym zasady bezpiecznego postępowania przy produkcji gazu technicznego, jakim jest acetylen. Jest to gaz palny powszechnie wykorzystywany między innymi w spawalnictwie. Produkcja acetylenu wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, dlatego powinna odbywać się z zachowaniem surowych wymogów bezpieczeństwa. Instrukcja BHP przy obsłudze wytwornicy acetylenowej powinna określać szczegółowe postępowanie pracownika włącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków środowiskowych. Obejmuje ono wszystkie zalecenia, jakie znalazły się w rozporządzeniach ministerialnych z dnia 29 sierpnia 1934 r. oraz z dnia 23 grudnia 2003 roku.

Instrukcja BHP przy obsłudze pneumatycznego urządzenia do łączenia ram

Prawidłowo sporządzona instrukcja BHP przy obsłudze pneumatycznego urządzenia do łączenia ram stanowi szczegółową informację dla pracownika o tym, jak powinien on postępować podczas pracy z maszyną, aby nie doznać uszczerbku na zdrowiu. Dokument powinien określać zarówno warunki pracy, w jakich jest użytkowane urządzenie, jak i wskazywać na potencjalne zagrożenia oraz sposoby ich minimalizowania. Narzędzia pneumatyczne pracują z ogromną siłą, dlatego wystrzelenie zszywki w kierunku człowieka może skończyć się poważnym, często trwałym urazem ciała. Instrukcja dostarcza informacji, jak unikać takich zdarzeń. Jest też podstawą wyciągania konsekwencji przy niedbalstwie czy postępowaniu niezgodnym z zaleceniami.

Instrukcja BHP wymiany butli z gazem Propan-Butan

Instrukcja BHP wymiany butli z gazem Propan-Butan jest przeznaczona dla tych osób, które zawodowo zajmują się dostarczaniem i podłączaniem nowych zbiorników z mieszanką płynnych gazów. Wymiana butli gazowej wiąże się z koniecznością odłączenia pustego zbiornika i przyłączenia nowego, pełnego. Podczas realizacji tej czynności pojawia się ryzyko wycieku oraz rośnie zagrożenie pożarem czy wybuchem. Chociaż minimalne ilości mieszanki propan-butan nie stwarzają jeszcze zagrożenia życia, to przeoczenie najmniejszego defektu czy zaniedbanie najmniejszego drobiazgu mogą nieść trudne do oszacowania konsekwencje.  Instrukcja BHP wymiany butli z gazem Propan-Butan jest obowiązkowym dokumentem, z którym powinien zapoznać się każdy pracownik jeszcze przed podjęciem pracy. Ponieważ od jej przestrzegania zależą życie i zdrowie ludzi, ważne jest, aby zawierała wszystkie istotne ostrzeżenia i zasady postępowania.

Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarek powietrznych

Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarek powietrznych jest przygotowywana m.in. z myślą o pracownikach, którzy po raz pierwszy podejmują się wykonywania zadań z udziałem takiego urządzenia i przechodzą tzw. instruktaż stanowiskowy. Jest też dedykowana osobom, które pracują na takim stanowisku dłużej, a rolą dokumentu jest stałe przypominanie im podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy. Obsługa sprężarki powietrznej wiąże się z różnymi zagrożeniami, dlatego warunkami dopuszczenia do takich zadań są pełnoletniość i sprawność fizyczna. Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarek powietrznych powinna zawierać takie informacje ogólne, podobnie jak podkreślenie znaczenia dobrego stanu zdrowia oraz zastosowania środków ochrony osobistej. W pracy z urządzeniami  ruchu szczególne znaczenie mają zapięte rękawy oraz osłonięte włosy.

Instrukcja – telefony alarmowe

Instrukcja – telefony alarmowe powinna się znaleźć nie tylko w każdym zakładzie pracy, ale również w placówkach edukacyjnych, urzędach, obiektach kultury, galeriach handlowych i każdym innym miejscu publicznym. Warto też zadbać o nią w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, w którym od czasu do czasu ma miejsce awaria i trzeba zadzwonić do pogotowia energetycznego lub gazowego. Niektóre wypadki czy zdarzenia losowe mają charakter łagodny i nie wymagają natychmiastowej interwencji. Jednak, kiedy nastąpi wyciek gazu lub jeden z klientów dozna zawału, konieczne jest natychmiastowe wezwanie pomocy. Instrukcja – telefony alarmowe musi być doskonale widoczna znajdować się w dostępnym miejscu i zawierać wszystkie niezbędne numery kontaktowe.

Instrukcja BHP obsługi maszyny do falcowania

Instrukcja BHP obsługi maszyny do falcowania jest niezbędna w każdej drukarni, w której wykonuje się wydruki na papierze z rolki. Ostatnim etapem takiego procesu jest odcinanie zadrukowanego fragmentu np. gazety oraz jego kilkakrotne składanie, aż do uzyskania kompletnego, wielostronicowego egzemplarza. Maszyna, która odpowiada za składanie papieru to złamywarka lub falcerka. Jest to urządzenie, które pracuje w ruchu, dlatego jego operator jest szczególnie narażony na wypadek wynikający z nieostrożności czy nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Instrukcja BHP obsługi maszyny do falcowania powinna zawierać wszystkie informacje, dotyczące zarówno przygotowania do pracy, jak i właściwego wykonywania zadań oraz czynności zabronionych.

Instrukcja BHP montera urządzeń AGD

Instrukcja BHP montera urządzeń AGD obowiązuje każdego pracownika, który wykonuje zadania na linii produkcyjnej w zakładzie wytwarzającym dowolny sprzęt gospodarstwa domowego. Jej przygotowanie i zapoznanie z nią pracownika jest obowiązkiem jego pracodawcy. Dokument powinien uwzględniać wszelkie czynniki ryzyka, z jakim spotka się monter na linii produkcyjnej, a także wskazywać postępowanie w określonych sytuacjach. Instrukcja BHP montera urządzeń AGD jest dokumentem wymaganym przez prawo i stanowi – w myśl Kodeksu Pracy – uzupełnienie standardowego instruktażu stanowiskowego. Jakie zapisy powinna zwierać? Wynikają one z rodzaju zagrożeń, z jakimi spotyka się monter urządzeń AGD. Mają one zarówno charakter fizyczny, jak i psychiczny z uwagi na presję czasu i stawiane pracownikowi wymagania.

Instrukcja BHP przy obsłudze giętarki

Instrukcja BHP przy obsłudze giętarki jest niezbędna na każdym stanowisku, na którym pracownik obsługuje urządzenie do profilowania blach lub rur. Specyfiką tego urządzenia jest wykorzystywanie bardzo dużej siły nacisku, dlatego obsługa maszyny wymaga szczególnej ostrożności. Przypadkowe podłożenie dłoni miałoby katastrofalne skutki. Z tego powodu instruktaż stanowiskowy pracownika musi uwzględniać czynniki ryzyka i uświadamiać pracownikowi skalę zagrożenia. Prawidłowo skonstruowana instrukcja BHP przy obsłudze giętarki to obowiązkowe uzupełnienie takiego instruktażu. Dokument powinien znajdować się w widocznym miejscu na stanowisku pracy.

Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej

Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej jest obowiązkowym dokumentem przygotowywanym dla pracowników wykonujących prace z udziałem tego urządzenia. Szlifierka jest narzędziem wyposażonym w elementy pozostające w ruchu, dlatego niesie za sobą wysokie ryzyko uszkodzenia ciała i wymaga stosowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej stanowi uzupełnienie instruktażu stanowiskowego oraz szkolenia BHP o charakterze ogólnym, które musi odbyć każdy pracownik. Standardowo zawiera zarówno opis obowiązków pracownika, jak i wskazania czynników ryzyka i czynności zabronionych.

Instrukcja BHP przy obsłudze odśnieżarek samobieżnych

Instrukcja BHP przy obsłudze odśnieżarek samobieżnych ma na celu wyznaczenie zasad postępowania z urządzeniem, które stanowi potencjalne zagrożenie dla operatora. Dokument powinien zawierać opis czynności przygotowawczych, właściwego postępowania podczas pracy maszyny oraz zabiegów profilaktycznych po jej zakończeniu. Prawidłowo sporządzona instrukcja BHP przy obsłudze odśnieżarek samobieżnych powinna również uwzględniać czynności zabronione, których wykonywanie bezpośrednio wpływa na ryzyko wypadku lub uszkodzenie sprzętu. Dokument stanowi podstawę szkolenia stanowiskowego i jest obowiązkowym

Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego

Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego wydaje się dokumentem zbędnym i banalnym. W rzeczywistości jednak jest niezbędna głównie z tego powodu, że tego typu sprzęt jest powszechnie wykorzystywany w większości miejsc pracy. Jednocześnie jest też zasilany elektrycznie, co powoduje potencjalne ryzyko porażenia prądem. Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego powinna być umieszczona w każdym pomieszczeniu socjalnym, w którym korzysta się z takiego sprzętu AGD, a także w kuchniach i innych pomieszczeniach gastronomicznych. Sporządzenie szczegółowego wykazu czynności obowiązkowych i zakazanych wynika zarówno z ogólnych przepisów BHP, jak i z niefrasobliwości oraz często bezmyślnego postępowania użytkowników.

Instrukcja BHP przy obsłudze podestów ruchomych

Instrukcja BHP przy obsłudze podestów ruchomych jest niezwykle ważnym dokumentem ze względu na wysokie ryzyko występujące przy pracy z takimi urządzeniami. Zagrożenie występuje tu nie tylko dla operatora, ale również do osób, które znajdują się w koszu lub na platformie zwyżki i dla tych, które znajdują się na ziemi czy podłodze hali w sąsiedztwie pracującego urządzenia. Instrukcja BHP przy obsłudze podestów ruchomych powinna zawierać opis zasad postępowania zarówno przed podjęciem pracy, jak i w jej trakcie oraz po zakończeniu. Niezbędne jest wskazanie czynności zabronionych oraz wskazanie postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Instrukcja BHP w pracowni chemicznej

Instrukcja BHP w pracowni chemicznej wymaga uwzględnienia szczególnych warunków oraz czynników ryzyka, jakie panują w tym pomieszczeniu. Są to nie tylko środki chemiczne o destrukcyjnym działaniu – często żrące, niebezpieczne dla skóry czy oczu, ale też substancje lotne, łatwopalne, toksyczne itp. Dlatego tak ważne jest bardzo wyraźne określenie zasad, jakie obowiązują osoby nieupoważnione do wykonywania określonych grup eksperymentów czy dostępu do konkretnych rodzajów odczynników. Z tego też powodu ogólna instrukcja BHP w pracowni chemicznej powinna być uzupełniona szczegółowymi zapisami, które dotyczą konkretnego miejsca i jego specyfiki.

Instrukcja BHP koparko-ładowarki

Instrukcja BHP koparko-ładowarki jest dokumentem niezbędnym na każdym stanowisku, na którym wykorzystuje się tego typu sprzęt budowlany. Obsługa maszyny wiąże się z ryzykiem wypadku przy niezachowaniu podstawowych zasad pracy w nierównym terenie. Jednym z zagrożeń jest możliwość zsunięcia się maszyny ze skarpy i jej przewrócenia, co niesie za sobą poważne konsekwencje dla operatora i innych osób przebywających na placu budowy. Dlatego prawidłowo sporządzona instrukcja BHP koparko-ładowarki powinna kłaść szczególny nacisk na zachowanie ostrożności i przewidywanie skutków wynikających z brawury czy nieumiejętnej oceny warunków.

Instrukcja BHP przy pracach ślusarskich

Instrukcja BHP przy pracach ślusarskich stanowi część instruktażu stanowiskowego, czyli szkolenia BHP, które powinien przejść pracownik przed podjęciem obowiązków zawodowych. Ślusarstwo wiąże się przede wszystkim z wykorzystywaniem ostrych narzędzi oraz maszyn i urządzeń charakteryzujących się dużą prędkością ruchu. Piły czy szlifierki niosą za sobą ryzyko poważnego uszkodzenia ciała, włącznie z utratą jego części. Instrukcja BHP przy pracach ślusarskich musi też zwracać uwagę na ochronę pracownika przed pyłem, jaki powstaje podczas szlifowania metali. Dlatego obowiązkowym zapisem powinien być ten dotyczący środków ochrony osobistej, w tym narządu wzroku i układu oddechowego. Ważnym aspektem jest stosowanie odpowiedniego ubioru roboczego – w odpowiednim rozmiarze, zapiętego na wszystkie guziki oraz bez luźnych części.

Instrukcja BHP przy elektrycznej tarczowej pilarce ręcznej do cięcia drewna

Instrukcja BHP przy elektrycznej tarczowej pilarce ręcznej do cięcia drewna jest dokumentem, który z założenia ma przypominać pracownikowi o zasadach postępowania przy pracy z maszyną w ruchu, a także wskazywać czynniki ryzyka przez określenie czynności zabronionych i obowiązkowych. Dzięki temu jest możliwe ograniczenie ludzkich błędów, które stanowią przyczynę poważnych w skutkach wypadków. W przypadku pilarek tarczowych są one szczególnie niebezpieczne, gdyż przy odrobinie nieuwagi grożą utratą palców, dłoni czy wzroku. Dobrze skonstruowana instrukcja BHP przy elektrycznej tarczowej pilarce ręcznej do cięcia drewna uwzględnia zarówno ryzyko związane z pracą maszyny w ruchu, jak i z jej elektrycznym zasilaniem.

Instrukcja BHP procedury prowadzenia procesów dezynfekcyjnych w sortowni odpadów

Instrukcja BHP procedury prowadzenia procesów dezynfekcyjnych w sortowni odpadów obejmuje wszelkie zapisy dotyczące utrzymania odpowiedniego poziomu higieny i zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się chorób wynikających z brudu. Są to typowe zalecenia określone ogólnymi przepisami BHP dotyczącymi postępowania w takich miejscach. Dokument powinien zawierać część wstępną, w której wymienia się pomieszczenia i sprzęt poddawany dezynfekcji oraz jej częstotliwość. Instrukcja BHP procedury prowadzenia procesów dezynfekcyjnych w sortowni odpadów określa ją następująco:
• pomieszczenia przeznaczone do segregacji odpadów stałych, pomieszczenia składowania odpadów, urządzenia techniczne, linia sortowania oraz powierzchnie podłóg i ścian – obowiązek dezynfekcji 1 raz na dobę,
• pozostałe boksy, pomieszczenia i urządzenia – minimum raz w tygodniu lub w miarę potrzeb.
Dokument powinien też wymieniać zalecane środki dezynfekcyjne.

Instrukcja BHP na stanowisku pracy z wykaszarką do trawy – narzędzie elektryczne i spalinowe

Wykaszarka do trawy może być urządzeniem napędzanym silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Każdemu z nich towarzyszą inne zagrożenia, które należy uwzględnić w dokumencie. Instrukcja BHP na stanowisku pracy z wykaszarką do trawy spalinową musi zawierać zapisy dotyczące postępowania przy napełnianiu zbiornika paliwem. Czynność ta wiąże się z ryzykiem zapłonu lub wybuchu, dlatego w trakcie jej wykonywania jest zabronione palenie papierosów. Z kolei instrukcja BHP na stanowisku pracy z wykaszarką do trawy elektryczną zasilaną przewodem podłączanym do gniazdka sieciowego wymaga zapisów dotyczących bezpiecznego obsługiwania urządzeń elektrycznych. Są to zalecenia związane z kontrolowaniem stanu przewodów i gniazdek oraz sprawności.

Instrukcja BHP frezarki dolnowrzecionowej do drewna

Instrukcja BHP frezarki dolnowrzecionowej do drewna jest jednym z elementów obowiązkowego szkolenia pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy wyłącznie stanowiska przeznaczonego do obsługi maszyny obróbczej, ale wiele postanowień dokumentu ma charakter bardziej ogólny i może być stosowanych także na innych stanowiskach roboczych. Zaliczają się do nich między innymi wymagania stawiane pracownikowi, których spełnienie jest niezbędne do podjęcia pracy. Instrukcja BHP frezarki dolnowrzecionowej do drewna powinna wśród nich wymieniać:
• ukończone 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą obsługiwać maszynę wyłącznie w ramach praktyk zawodowych pod opieką instruktora),
• uprawnienia do wykonywania zawodu (szkołą zawodowa lub inne szkolenie),
• zaliczenie instruktażu stanowiskowego oraz ogólnego szkolenia BHP,
• dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do pracy przy maszynach w ruchu potwierdzone przez lekarza medycyny pracy,
• dopasowana odzież robocza i środki ochrony osobistej.

Instrukcja BHP przy tokarce do obróbki metali

Instrukcja BHP przy tokarce do obróbki metali jest dokumentem, który powinien znaleźć się na każdym stanowisku pracy wyposażonym w taką maszynę. Tokarka zalicza się do urządzeń stwarzających wysoki poziom zagrożenia z uwagi na części w ruchu. Dlatego też do jej obsługi są niezbędne odpowiednie wymogi zdrowotne, a przede wszystkim dobry wzrok i koordynacja ruchów.

Instrukcja BHP przy tokarce do obróbki metali musi zawierać zapisy dotyczące:

 • dobrego zdrowia fizycznego pracownika,
 • braku przeciwwskazań medycznych (zaświadczenie lekarskie),
 • uprawnień (kwalifikacji) uzyskanych w odpowiedniej szkole lub na kursie,
 • szkolenia stanowiskowego BHP.

Do wymagań wstępnych zalicza się też odpowiedni ubiór – obuwie odporne na przebicia metalowymi wiórami oraz strój dopasowany i bez swobodnie zwisających fragmentów.

Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego

Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego powinna się znaleźć w każdym pomieszczeniu, w którym funkcjonuje urządzenie do ogrzewania powietrza. Może nim być biuro, pokój hotelowy czy hala produkcyjna, jeśli niezbędne jest zapewnienie w nich temperatury odpowiedniej do realizacji procesu technologicznego czy zapewnienia komfortu termicznego pracowników.

Prawidłowo przygotowana instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego zawiera wytyczne dotyczące postępowania przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych oraz grzewczych. Pojęcia te nie są tożsame, dlatego w przypadku grzejników elektrycznych konieczne jest uwzględnienie ryzyka, jakie niosą za sobą jedne i drugie konstrukcje. Do głównych zaliczają się porażenie prądem oraz poparzenie. Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego powinna też poruszać kwestię ewentualnego ryzyka wystąpienia pożaru.

Instrukcja BHP obsługi noża krojczego

Instrukcja BHP obsługi noża krojczego jest sporządzania dla stanowiska pracy, na którym wykorzystuje się elektryczne urządzenia tnące do przygotowywania elementów tekstylnych do szycia. Profesjonalny nóż do tkanin jest urządzeniem niebezpiecznym z uwagi na to, że jest wyposażony w ostrze o dużej prędkości. Z tego powodu stwarza też wysokie ryzyko uszkodzenia ciała, do którego może dojść zaledwie w ciągu ułamka sekundy.

Ze wyglądu na konieczność zachowania pełnej kontroli nad pracą i obsługą urządzenia, instrukcja BHP obsługi noża krojczego powinna zawierać szczegółowe zapisy dotyczące kwalifikacji i warunków umożliwiających przystąpienie do działania. Do najważniejszych zaliczają się:

 • pełnoletniość,
 • przeszkolenie BHP i aktualne badania lekarskie,
 • znajomość ryzyka zawodowego związanego z obsługą noża krojczego,
 • kontrola kompletności wyposażenia i pełnej sprawności narzędzia.

Niezbędne jest też odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy, utrzymanie na nim porządku i właściwe oświetlenie.

Instrukcja BHP dla konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej w sieciach kanalizacyjnych i studzienkach

Instrukcja BHP dla konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej w sieciach kanalizacyjnych i studzienkach jest specyficznym dokumentem, który powinien uwzględniać wszelkie zasady bezpieczeństwa i czynniki ryzyka związane z konserwacją sieci wod-kan, jak i fakt pracy wykonywanej w ciasnych studzienkach. Oznacza to wymaganie od pracownika odpowiednich predyspozycji, a przede wszystkim braku przeciwwskazań do przebywania w ciasnych i ciemnych przestrzeniach.

Większość stanowisk pracy wiąże się ze spełnieniem wymagań dotyczących kryterium wieku. Również instrukcja BHP dla konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej w sieciach kanalizacyjnych i studzienkach musi informować o konieczności ukończenia 18 lat. Niezbędne jest też potwierdzenie zdolności do pracy i braku przeciwwskazań medycznych. Pracownik powinien być trzeźwy, wolny od używek, wypoczęty i zdrowy.

Instrukcja BHP dla pracownika ochrony (wartownika) w biurze przepustek przy bramie wjazdowej

Instrukcja BHP dla pracownika ochrony (wartownika) w biurze przepustek przy bramie wjazdowej stanowi spis wytycznych, zaleceń i czynności zakazanych oraz innych informacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Jest ona przeznaczona dla osób, które dokonują kontroli pieszych i pojazdów wjeżdżających na teren obiektu przemysłowego. Wykonywanie takich obowiązków niesie za sobą ryzyko bezpośrednio związane z udziałem osób trzecich.

W pracy ochroniarza największe zagrożenie stwarzają osoby z zewnątrz, które chcą bezprawnie dostać się na teren obiektu. Dlatego instrukcja BHP dla pracownika ochrony (wartownika) w biurze przepustek przy bramie wjazdowej musi wskazywać na postępowanie w takich sytuacjach.

Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika gazowego na gaz propan-butan

Prawidłowo skonstruowana instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika gazowego na gaz propan-butan z założenia obejmuje zasady dotyczące zarówno korzystania z samego urządzenia grzewczego, jak i transportu oraz przechowywania butli z gazem propan-butan. Obie te czynności są ze sobą powiązane, gdyż niemożliwe jest zagwarantowanie bezpieczeństwa pracy urządzenia grzewczego i ochrony osób, które przebywają w jego otoczeniu, jeśli butle z gazem będą składowanie w odpowiednich warunkach. Dlatego też instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika gazowego na gaz propan-butan powinna rozpoczynać się od wskazówek dotyczących postępowania w tym zakresie.

Instrukcja BHP przy wykonywaniu pracy w zakładzie kosmetycznym

Instrukcja BHP przy wykonywaniu pracy w zakładzie kosmetycznym częściowo różni się od podobnych dokumentów przygotowywanych dla pracowników, którzy zajmują się obsługa maszyn. Wynika to z charakteru zagrożeń, z jakimi może się spotkać w pracy kosmetyczka czy kosmetolog. Są to głównie czynniki biologiczne, a znacznie rzadziej – urazy mechaniczne. Te ostatnie mogą jednak pojawiać się w salonach, w których pracownik korzysta ze sprzętu elektrycznego, igieł czy skalpela. Są to przede wszystkim niewielkie zranienia, skaleczenia oraz infekcje i zakażenia, których źródłem może być kontakt z chorym klientem.

Instrukcja BHP postępowania na wypadek pożaru

Instrukcja BHP postępowania na wypadek pożaru jest jednym z najpopularniejszych dokumentów tego typu. Wynika to z faktu, że zagrożenie pożarowe istnieje w każdym miejscu pracy oraz w obiektach publicznych, urzędach, placówkach handlowych i w każdym innym miejscu, w którym przebywają ludzie lub są gromadzone materiały. W każdym z takich miejsc obowiązuje podobna w treści instrukcja BHP postępowania na wypadek pożaru, z niewielkimi różnicami, które dotyczą specyfiki środowiska, rodzaju składowanych materiałów czy zagrożenia wybuchem.

Instrukcja BHP przy zmechanizowanych pracach stolarskich

Instrukcja BHP przy zmechanizowanych pracach stolarskich jest dokumentem, który stanowi uzupełnienie standardowego szkolenia wstępnego oraz instruktażu stanowiskowego. Umieszczona w stolarni, dostarcza informacji o zagrożeniach i zasadach postępowania, które pozwalają ich uniknąć. Jest to istotne w miejscach, w których pracownik ma kontakt z maszynami w ruchu oraz ostrymi narzędziami. Do tej grupy zaliczają się piły mechaniczne, krawędziarki, szlifierki, wyrówniarki, grubościówki i wiele innych. Korzystanie z każdej z nich niesie za sobą ryzyko spowodowania urazu, a nawet zagrożenia życia.

Instrukcja BHP wykonywania prac na wysokości

Instrukcja BHP wykonywania prac na wysokości jest niezbędna na każdym stanowisku, na którym pracownik wykonuje zadania na poziomie wyższym niż 1 metr. Wbrew ogólnemu przekonaniu, wysokość nie oznacza piątego piętra w budynku czy kilkunastometrowego rusztowania. Do zdarzeń niebezpiecznych, objętych przepisami BHP zalicza się też spadnięcie z wysokiego stołu czy szczebla drabiny. W takim ujęciu instrukcja BHP wykonywania prac na wysokości dotyczy zarówno pracowników budowlanych, którzy wykonują ocieplenie fasady budynku, jak i sprzątaczki myjącej okna czy klosze lamp sufitowych.

Instrukcja BHP pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach zagrażających życiu

Instrukcja BHP pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach zagrażających życiu jest dokumentem o charakterze ogólnym. Jego przygotowanie oraz umieszczenie w widocznym miejscu jest niezbędne wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia wszelkiego typu urazów, które mogą przyczynić się do powstania poważnych komplikacji, prowadzących również do śmierci.  Instrukcja BHP pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach zagrażających życiu obejmuje postępowanie w każdej z takich okoliczności, od zranień, przez poparzenia czy porażenie prądem, po zasłabnięcie. W jej treści powinny też znaleźć się standardowe procedury ratunkowe.

Instrukcja BHP postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Instrukcja BHP postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi jest przygotowywania dla tych obiektów, w których istnieje ryzyko kontaktu z drobnoustrojami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub życia, a także ryzyko epidemiologiczne. Do tej grupy zaliczają się zarówno odpady medyczne, jak i ścieki komunalne, zwłaszcza te pochodzące z przetwórni spożywczych. Tak różnorodność sprawia, że instrukcja BHP postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi jest dokumentem uniwersalnym i może być wykorzystywana w tej samej formie w wielu miejscach – od szpitali, przychodni i punktów opatrunkowych, po oczyszczalnie ścieków czy konserwatorów kanalizacji.

Instrukcja BHP przy pracy narzędziami ręcznymi o napędzie elektrycznym

Instrukcja BHP przy pracy narzędziami ręcznymi o napędzie elektrycznym znajduje zastosowanie w każdym warsztacie mechanicznym, samochodowym, stolarskim, a także na produkcji, gdzie wykonuje się zadania za pomocą wiertarek, szlifierek i innych narzędzi ręcznych. Celem dokumentu jest wskazanie zasad postępowania przed, w trakcie i po zakończeniu pracy, a także w sytuacjach, gdy dojdzie do uszkodzenia sprzętu lub wypadku. Standardowo instrukcja BHP przy pracy narzędziami ręcznymi o napędzie elektrycznym powinna zawierać część ogólną, w której zostały opisane wymagania stawiane pracownikowi.

Instrukcja BHP w warsztacie samochodowym

Instrukcja BHP w warsztacie samochodowym jest dokumentem obowiązującym w każdym miejscu, w którym dokonuje się napraw, konserwacji czy przeglądów technicznych pojazdów. Zakres poruszanych przez nią problemów jest szeroki, ze względu na to, że w firmie tego typu pracownik ma kontakt z wieloma czynnikami ryzyka. Są to zarówno narzędzia mechaniczne, elektryczne czy pneumatyczne, jak i środki chemiczne czy podnośniki. Z tego powodu, instrukcja BHP w warsztacie samochodowym powinna być uzupełniona o instrukcje stanowiskowe, przeznaczone dla pracowników różnych specjalności. Natomiast w części wstępnej należy umieścić typowe zalecenia dotyczące kwalifikacji pracownika, dobrego stanu zdrowia, trzeźwości oraz stosowania środków ochrony osobistej.

Instrukcja BHP przy wykonywaniu pracy z użyciem komputera

Instrukcja BHP przy wykonywaniu pracy z użyciem komputera jest wymagana w każdej firmie, w której wykonuje się pracę biurową, księgową, fakturowanie, ewidencjonowanie magazynowe lub inne zadania z zastosowaniem tego urządzenia. Zagrożenia, jakie niesie za sobą praca na takim stanowisku, sporadycznie mają charakter urazów mechanicznych. Do głównych czynników ryzyka zalicza się tu:

 • oddziaływanie promieniowania świetlnego monitora na wzrok,
 • niewłaściwa postawa podczas pracy, która prowadzi do uszkodzeń kręgosłupa,
 • siedzący tryb pracy, który ma ogólny i szeroki wpływ na organizm.

Ponadto instrukcja BHP przy wykonywaniu pracy z użyciem komputera powinna też uwzględniać jeden z niewielu czynników fizycznych, jakim jest zagrożenie porażeniem prądem przy niewłaściwej obsłudze sprzętu lub włączaniu go do niesprawnego gniazdka.

Instrukcja BHP przy obsłudze drukarki laserowej

Instrukcja BHP przy obsłudze drukarki laserowej znajduje zastosowanie w każdym biurze, kancelarii, punkcie usługowym oraz wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się takie urządzenie. Dokument powinien uwzględniać czynniki ryzyka, z jakimi spotyka się pracownik oraz zasady postępowania, które pozwolą uchronić go przez negatywnym wpływem na organizm i ograniczyć do minimum uszkodzenia sprzętu. Chociaż obsługa drukarki jest stosunkowo prosta, jest to urządzenie zasilane elektrycznie oraz wykorzystujące środki chemiczne, szkodliwe dla zdrowia. Instrukcja BHP przy obsłudze drukarki laserowej może być sporządzona samodzielnie lub stanowić część szerszej instrukcji BHP pracy z komputerem oraz urządzeniami peryferyjnymi.

Instrukcja BHP regulamin pracowni chemicznej

Regulamin pracowni chemicznej jest przygotowywany wszędzie tam, gdzie korzysta się z odczynników chemicznych i przeprowadza różnego typu doświadczenia. Może to być zarówno klasa szkolna, jak i pomieszczenie w klubie młodzieżowym, zakładzie pracy lub innym miejscu. Wyjątkowo ważne jest wskazanie w takim dokumencie potrzeby zachowania dyscypliny i odpowiedzialności, dzięki którym można uniknąć poważnych wypadków. Regulamin pracowni chemicznej powinien też kłaść nacisk na obowiązek stosowania odzieży ochronnej – fartuchów i specjalnych okularów.

 W pracowni obowiązują też:

 • zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia lub napojów,
 • zakaz wnoszenia i wynoszenia substancji chemicznych,
 • zakaz blokowania dostępu do drzwi i okien.

Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny biurowej do papieru

Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny biurowej do papieru stanowi uzupełnienie każdego instruktażu stanowiskowego, jaki musi przejść pracownik. Narzędzie czy też urządzenie najczęściej jest wykorzystywane w biurze, ale można je też spotkać w małych pracowniach introligatorskich czy archiwach i bibliotekach, w których opracowuje się materiały i księgozbiory. Podstawowe zagrożenie, jakie wiąże się z wykorzystaniem gilotyny, stwarza jej ostrze. Opadając, może ono spowodować nawet odcięcie części palca. Z tego powodu instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny biurowej do papieru musi wymieniać zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy i ograniczenia tego ryzyka.

Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac administracyjno-biurowych

Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac administracyjno-biurowych jest bardzo specyficznym dokumentem. Odnosi się do pracy w ujęciu ogólnym, w odniesieniu do jej higieny oraz do obowiązków zapoznawania się z wieloma innymi instrukcjami BHP czy obsługi różnych urządzeń. Na typowym stanowisku pracy biurowej często znajduje się komputer z drukarką. Do dyspozycji są też inne maszyny zasilane elektrycznie, ostre narzędzia czy oświetlenie. Z tego powodu instrukcja BHP przy wykonywaniu prac administracyjno-biurowych wyznacza jedynie ogólne zasady postępowania i wskazuje na czynności, które niosą za sobą potencjalne ryzyko wypadku.

Instrukcja BHP przy czyszczeniu konstrukcji stalowych

Instrukcja BHP przy czyszczeniu konstrukcji stalowych jest przeznaczona do wykorzystania na stanowisku pracy obsługiwanym przez oczyszczacza. Zawód ten wiąże się z wykorzystaniem różnych metod i narzędzi niezbędnych do usuwania pozostałości rdzy, starych farb i lakierów, smarów oraz innych zanieczyszczeń powstałych podczas eksploatacji. Z tego powodu dokument powinien zawierać szereg wskazówek i wykaz czynności zabronionych dotyczących każdego możliwego narzędzia czy metody.

Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki stołowej

Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki stołowej obejmuje wszystkie aspekty związane z wykonywaniem zadań na stanowisku stacjonarnym z wykorzystaniem maszyny w ruchu. Do obsługi takich urządzeń są niezbędne odpowiednie predyspozycje, w tym dobry wzrok i stan psychiczny oraz sprawność fizyczna. W części wstępnej dokument musi zawierać warunki dopuszczenia pracownika do pracy. Poza wymienionymi ważne są też:

 • kwalifikacje,
 • przeszkolenie z zakresu BHP,
 • zapoznanie się z instrukcją obsługi wiertarki stołowej,
 • ubranie robocze,
 • trzeźwość.

Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki stołowej powinna też nakładać na pracownika obowiązek zgłaszania do przełożonego wszelkich okoliczności, które mogą przeszkodzić w wykonaniu zadania i narazić pracownika czy osoby postronne na niebezpieczeństwo. Do takich zaliczają się złe samopoczucie czy brak przekonania o własnych umiejętnościach.

Instrukcja BHP obsługi suwnicy lub cięgnika

Instrukcja BHP obsługi suwnicy lub cięgnika jest dokumentem, który zawiera podstawowe informacje na temat obsługi urządzenia oraz czynności zakazanych i koniecznych dla bezpiecznego wykonywania tej pracy. Podstawę podjęcia pracy stanowi spełnienie warunków dopuszczenia do niej pracownika. Tu instrukcja BHP obsługi suwnicy lub cięgnika powinna wymieniać:

 • przeszkolenie wstępne i instruktaż stanowiskowy,
 • uprawnienia niezbędne do obsługi cięgników i suwnic,
 • dobry stan zdrowia udokumentowany zaświadczeniem lekarskim,
 • trzeźwość i dobrą koncentrację,
 • stosowanie odpowiedniej odzieży roboczej – ważne są właściwe obuwie oraz kask ochronny, ubiór pozbawiony luźnych części.

W pracy na suwnicy istotne jest też odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy. Instrukcja BHP obsługi suwnicy lub cięgnika powinna podkreślać konieczność jego uprzątnięcia, usunięcia zbędnych przedmiotów, zapewnienia dostępu do wyciągarki czy usunięcia ewentualnego oblodzenia, jeśli urządzenie pracuje na zewnątrz budynku. Pracownik powinien też sprawdzić poprawność umieszczenia znaków ostrzegawczych.

Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki

Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki jest dokumentem sporządzanym z myślą o pracownikach, którzy przeszli odpowiednie przeszkolenie stanowiskowe i zapoznali się z instrukcją obsługi urządzenia. Stanowi przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania i wskazuje na czynności, których podejmowanie stanowi ryzyko zarówno dla operatora, jak i osób postronnych. Prawidłowo sporządzona instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki powinna składać się z części ogólnej, wykazu czynności obowiązkowych i zakazanych oraz uwag końcowych.

Instrukcja BHP przy obsłudze telefaksu

Instrukcja BHP przy obsłudze telefaksu sprawdzi się w każdym biurze, sekretariacie, kancelarii, urzędzie pocztowym i innymi miejscu, w którym wysyła się korespondencję za pomocą tego urządzenia. Pozornie nie stwarza ono dużego zagrożenia dla pracownika. Jednak z uwagi na to, że jest zasilane z sieci, konieczne jest wskazanie potencjalnych czynników ryzyka, takich jak uszkodzony kabel czy włącznik. Prawidłowo przygotowana instrukcja BHP przy obsłudze telefaksu obejmuje część ogólną oraz czynności przed, w trakcie i po zakończeniu pracy.

Instrukcja BHP obsługi bindownicy

Instrukcja BHP obsługi bindownicy jest dokumentem, który zawiera najistotniejsze wskazówki i zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy z przyrządem. Urządzenie jest wykorzystywane w introligatorniach, punktach kopiowania i oprawy dokumentów, a także w biurach. W takich miejscach jest niezbędne nie tylko podstawowe przeszkolenie personelu, ale też przygotowanie dokumentu, który będzie przypominał zasady postępowania. Dlatego prawidłowo skonstruowana instrukcja BHP obsługi bindownicy powinna zawierać wykaz czynności niezbędnych, zabronionych oraz dotyczących postępowania po ewentualnym wypadku.

Instrukcja BHP magazynowania i transportu odpadów skażonych szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Instrukcja BHP magazynowania i transportu odpadów skażonych szkodliwymi czynnikami biologicznymi jest niezbędna w każdym zakładzie pracy, w którym przetwarza się, utylizuje lub w innych sposób wykorzystuje materiały stanowiące potencjalne ryzyko dla zdrowia pracowników i czystości środowiska. Zarówno przechowywanie takich materiałów, jak i ich przewożenie powinno się odbywać na specjalnych zasadach, których przestrzeganie pozwoli do minimum ograniczyć ewentualne konsekwencje. Instrukcja BHP magazynowania i transportu odpadów skażonych szkodliwymi czynnikami biologicznymi jest wykorzystywana na stanowiskach, na których pracownik ma kontakt z toksycznymi gazami, kwasami, oparami i innymi substancjami niebezpiecznymi.


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl


NAJBLIŻSZE KURSY I SZKOLENIA BHP

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline