Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pandemia wywołana SARS-CoV-2 skłoniła wielu pracodawców do wdrożenia systemu pracy zdalnej jako tymczasowej lub alternatywnej formy świadczenia obowiązków służbowych. I chociaż w polskim prawie pojęcie pracy zdalnej nie jest doprecyzowane, to od ponad roku wiele przedsiębiorstw funkcjonuje właśnie w taki sposób – na home office.  

W okresie pandemii udało się zaobserwować, jakie aspekty pracy zdalnej działają poprawnie, a co wymaga jeszcze dopracowania.

Według autorów publikacji „Fizjologiczne i ergonomiczne aspekty organizacji pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników starszych”, opracowanej przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera do zalet pracy zdalnej z perspektywy pracownika możemy zaliczyć:

 • Poprawa równowagi między życiem zawodowym i osobistym, w tym rodzinnym, możliwość spędzania większej ilości czasu z najbliższymi.
 • Brak konieczności codziennego pokonywania trasy z domu do pracy i z pracy do domu – redukcja czasu i kosztów dojazdu, stresu i zmęczenia związanego z transportem oraz ochrona środowiska naturalnego.
 • Większa elastyczność w planowaniu aktywności, dopasowanie ich do indywidualnego rytmu dnia i sposobu pracy, większa swoboda decyzyjna w zarządzaniu czasem pracy.
 • Możliwy wzrost autonomii w pracy może powodować większe zaangażowanie pracownika w wykonywane przez niego obowiązki (m.in. ze względu na możliwość lepszej koncentracji na zadaniach, pracę w ciszy i spokoju), a w konsekwencji większą motywację do pracy, szybsze i sprawniejsze wykonywanie zadań, większą wydajność i produktywność.
 • Możliwość podjęcia pracy pomimo ograniczonej sprawności ruchowej spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością.
 • Wzrost odczuwania satysfakcji z pracy oraz życia, ale wydaje się, że jest to sprawą indywidualną.

Z kolei z perspektywy pracodawcy, praca zdalna ma mniej zalet, a są to:

 • Oszczędność kosztów związanych z opłatą za media i utrzymaniem powierzchni biurowej.
 • Zmniejszenie ryzyka wypadków drogowych i związanych z nimi kosztów odszkodowań ze względu na ograniczone dojazdy do pracy i podróże służbowe zatrudnionych.
 • Możliwość zaangażowania wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza spoza obszaru lokalizacji firmy.
 • Zwiększenie elastyczności działalności i usług biznesowych.
 • Możliwość zatrudnienia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: „Fizjologiczne i ergonomiczne aspekty organizacji pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników starszych”, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA